<  
>  

Hitra kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Hitra er en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Mot nord ligger øya og kommunen Frøya, i øst Ørland og Agdenes, i sør på fastlandet ligger Snillfjord, Hemne og Aure, mens Smøla ligger mot vest. Havområdet som skiller Hitra fra Frøya heter Frøyfjorden, Trondheimsleia skiller Hitra fra fastlandet og Ramsøyfjorden skiller Smøla fra Hitra. Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalder. Det eldste funnet er en over 9000 år gammel skiveøks fra Dolm. Det er også gjort funn fra bronsealder og jernalder. Fra slutten av 1500-tallet hadde Hitra stor sagbruks- drift, hvilket førte til at øya først på 1700-tallet nærmest var avskoget. Skogen har senere tatt seg opp. Mellom 1925 og 1960 var Hestnes hvalstasjon en hjørnesteinsbedrift i kommunen. I dag er havbruksnæring, fiskeforedlingsindustri og turisme viktige næringsveier. Høsten 2004 ble Norges til da største vindpark, Hitra vindpark på Eldsfjellet, satt i drift. Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 150 GWh. Befolkning 4 155 (2008)
Fakta om Hitra kommune
Vi ser etter
Ledig Stilling
12.06.2023
Hitra
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Hitra kommune

Om stillingenTNF søker avdelingsleder i 100 % fast stilling, med snarlig tiltredelse. Stillingen består for tiden av 80 % administrativ stilling og
07.06.2023 Hitra
Om stillingeneHitra kommune har ledige faste stillinger i Ressursbank.Til disse stillingene søker vi deg som er utdannet lærer/barnehagelærer, har relevant
07.06.2023 Hitra
Om stillingeneHitra kommune har ledige faste stillinger som barne- og ungdomsarbeiderDu gjøres oppmerksom på at stillingene er ved Fillan skole og
07.06.2023 Hitra
Om stillingenHitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn.Skolesektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene
12.06.2023 Hitra
Om stillingeneVi søker hjelpepersonell til legekontoret i følgende stillinger:Vikariat i 100 % stilling med snarlig oppstart og varighet på ca.
15.06.2023 Hitra
Om stillingenPP-tjenesten for Frøya og Hitra har fra 01.08.2023 en ledig 100 % fast stilling som PP-rådgiver.  Stillingen innebærer arbeid i begge
18.06.2023 Hitra
Om stillingen:Vi søker etter en helsefagarbeider/hjelpepleier i 100 % fast stilling ved Hitra sykehjem. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Hitra
20.06.2023 Hitra

Rekrutteringskalender

  • JUN 07
    2023
    17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (44)