<  
>  

Hitra kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Hitra er en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Mot nord ligger øya og kommunen Frøya, i øst Ørland og Agdenes, i sør på fastlandet ligger Snillfjord, Hemne og Aure, mens Smøla ligger mot vest. Havområdet som skiller Hitra fra Frøya heter Frøyfjorden, Trondheimsleia skiller Hitra fra fastlandet og Ramsøyfjorden skiller Smøla fra Hitra. Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalder. Det eldste funnet er en over 9000 år gammel skiveøks fra Dolm. Det er også gjort funn fra bronsealder og jernalder. Fra slutten av 1500-tallet hadde Hitra stor sagbruks- drift, hvilket førte til at øya først på 1700-tallet nærmest var avskoget. Skogen har senere tatt seg opp. Mellom 1925 og 1960 var Hestnes hvalstasjon en hjørnesteinsbedrift i kommunen. I dag er havbruksnæring, fiskeforedlingsindustri og turisme viktige næringsveier. Høsten 2004 ble Norges til da største vindpark, Hitra vindpark på Eldsfjellet, satt i drift. Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 150 GWh. Befolkning 4 155 (2008)
Fakta
Sjekk din match
Legg i jobbønsker
Legg til
Få varslinger
Følg
Del din profil
Del
Logg inn og se din match
0%

Ledige stillinger hos Hitra kommune

H
Kjøkkenpedagog
Om stillingenHitra kommune har ledig fast stilling ved Barman og Strand oppvekstsentre,  barnehage som kjøkkenpedagogBarman oppvekstsenter, barnehage, søker kjøkkenpedagog i 60 % stilling. Strand oppvekstsenter,
08.03.2024
H
Miljøveileder
Om enhetenHitra kommune er i rivende utvikling, derfor bygger Hitra kommune en ny 1 - 10 skole i Fillan som skal
11.03.2024
H
Hjelpemiddeltekniker
Om stillingenStillingen er organisatorisk lagt til Enhet helse og rehabilitering innunder Mestringsavdelingen sammen med rehabiliteringstjenesten, psykisk helsetjeneste, livsstil og folkehelse,
17.03.2024
Fakta & ressurser
Nettsider, Sosiale medier, Kontaktpersoner, Adresse m.m.

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere
187 Graduate- og Traineeprogrammer
For nyutdannede og young professionals
Se alle programmer 

Rekrutteringskalender

 • MAR 08
  2024
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 11
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)