Nord universitet

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns-
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.


Om Profesjonshøgskolen
Profesjonshøgskolen (PHS) er en av sju faglige enheter ved Nord universitet. Ved Profesjonshøgskolen kan du studere for å bli sykepleier, lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. PHS tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: http://www.uin.no/phs
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Nord universitet

Om stillingenVed Økonomiavdelingen (budsjett- analyse enheten), Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver.Vi søker en engasjert person som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og trivelige kolleger i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø.Stillingen har kontorsted Bodø.ArbeidsoppgaverAnsvar for innføring og drift av nytt bestiller- og fakturasystemProsjektarbeid knyttet til utvikling av økonomiområdet ved institusjonenControlleransvar (budsjettering og rapportering) for utvalgte avdelinger i fellesadministrasjonenGenerell veiledning og bistand ovenfor felles- og fakultetsadministrasjonene i økonomi- og budsjettarbeidArbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.KvalifikasjonskravStillingen krever utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende, med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen.Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn bachelorgrad.Videre er det en forutsetning med svært god brukerkompetanse innenfor IT.Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetDet er ønskelig med relevant praksis, samt kjennskap til Unit4 Business World (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystemerVed vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:Gode samarbeidsevnerGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeidEvne til å lede og delta i prosjektarbeid, samt jobbe i et tverrfaglig miljøPositiv og løsningsorientertBidra til et godt og positivt arbeidsmiljøPersonlig egnethet tillegges stor vektVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver, ltr. 63 - 70, årslønn kr. 555 100,- - 631 700,- i året.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, tlf.: 959 48 098, e- post: per.a.skjelvik@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.06.2019All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30071735Søknadsfrist: 16.06.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019 Bodø
Om stillingenVed Økonomiavdelingen (budsjett- analyse enheten), Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.Vi søker en engasjert person som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og trivelige kolleger i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø.Stillingen har kontorsted Bodø.ArbeidsoppgaverControlleransvar (budsjettering og rapportering) for utvalgte avdelinger i fellesadministrasjonenLøpende driftsoppgaver og kontroll innenfor økonomiområdetGenerell veiledning og bistand ovenfor felles- og fakultetsadministrasjonene i økonomi- og budsjettarbeidUtarbeidelse av økonomiske analyser og beslutningsgrunnlagAnalyse- og rapportering knyttet til regnskapsavslutningDelta i utviklings- og prosjektarbeid i avdelingenArbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.KvalifikasjonskravStillingen krever utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende, med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen.Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn bachelorgrad.For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetDet er ønskelig med relevant praksis, samt kjennskap til Unit4 Business World (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystemerVidere vil det være en fordel med god brukerkompetanse innenfor IT.Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:Gode samarbeidsevnerGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeidPositiv og løsningsorientertBidra til et godt og positivt arbeidsmiljøPersonlig egnethet tillegges stor vektVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 55 - 63, årslønn 480 600 - 555 100 kode 1364 seniorrådgiver, ltr. 63 - 70, årslønn kr. 555 100,- - 631 700,- i året.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Økonomi- og analysesjef Per Arne Skjelvik, tlf.: 959 48 098, e- post: per.a.skjelvik@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.06.2019All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30071172Søknadsfrist: 16.06.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019 Bodø
Om stillingenVed Økonomiavdelingen (regnskapsenheten), Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.Vi søker en engasjert person som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og trivelige kolleger i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø.Stillingen har kontorsted Steinkjer.ArbeidsoppgaverLøpende driftsoppgaver, kontroll og avstemminger innenfor regnskapsområdetAnalyse- og rapportering knyttet til regnskapsavslutningOppfølging av anleggsregisteret og momsområdetVeiledning og bistand ovenfor felles- og fakultetsadministrasjonene i regnskapsoppgaverDelta i utviklings- og prosjektarbeid i avdelingenArbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.KvalifikasjonskravFor ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves bachelorgrad i økonomiske fag. For søkere med lang og relevant arbeidserfaring, kan deler av kravet til formell utdanning fravikes.For ansettelse i stilling som rådgiver kreves høyere utdanning tilsvarende mastergrad og med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen. For søkere med lang og relevant arbeidserfaring, kan deler av kravet til formell utdanning fravikes, men ikke lavere enn bachelorgrad.Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetDet er ønskelig med relevant praksis, samt kjennskap til Unit4 Business World (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystemerVidere vil det være en fordel med god brukerkompetanse innenfor IT.Nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet, vil også bli vurdert.Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:Gode samarbeidsevnerGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeidPositiv og løsningsorientertBidra til et godt og positivt arbeidsmiljøPersonlig egnethet tillegges stor vektVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr. 47 - 56, årslønn 421 700,- - 488 500,- eller kode 1434 rådgiver, ltr. 55 - 63, årslønn 480 600,- - 555 100,-.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Regnskapsleder Marit Elisabeth Johnsen, tlf.: 75 51 71 25, e- post marit.e.johnsen@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.06.2019All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30071135Søknadsfrist: 16.06.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019 Steinkjer
Om stillingenVed Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø er det ledig en fast stilling som førstekonsulent med arbeidsoppgaver innen studieadministrasjonen.Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke vårt team innen studieadministrasjonen. Stillingen forutsetter samarbeid med fakultetsledelsen, -administrasjonen, vitenskapelig personale og eksterne samarbeidspartnere.Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for studieadministrasjonen. Stillingens arbeidssted vil være Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.ArbeidsoppgaverStudieadministrative oppgaver som timeplanlegging, eksamensplanleggingBrukerstøtte for ulike studieadministrative støttesystemerAdministrativt studieplanarbeidAndre administrative oppgaverKvalifikasjonskravFor ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.Relevant praktisk arbeidserfaring tilknyttet stillingens innholdGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskGode IT-ferdigheterØvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetKjennskap til høyere utdanning og utdanningssektorKjennskap til de systemer som benyttes i sektorenHøy arbeidskapasitetGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidetStudieadministrativ erfaring eller administrativ erfaring fra offentlig forvaltningPersonlig egnethetVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 416 600 - 480 600) . Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Kontorsjef Sølvi Fastvold, tlf. 75 51 74 55, e-post: solvi.k.fastvold@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.06.2019.All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30071813Søknadsfrist: 16.06.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.06.2019
Om stillingenVed Handelshøgskolen Nord universitet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsansvar, etikk og miljø. Vi søker etter en person med et sterkt faglig engasjement for undervisning på bachelor- og masternivå som ønsker å være del av et bredt undervisnings- og forskningsmiljø ved Handelshøgskolen Nord.Personen forventes å kunne undervise og bidra til ytterligere utvikling av studietilbud og forskning innenfor emner som økologisk økonomi, sirkulær økonomi, etikk i et ledelsesperspektiv, ledelse, ex.phil., bærekraftig næringslivs- og samfunnsutvikling, og vitenskapsfilosofi. Handelshøgskolen mener det er viktig at økonomene vi utdanner har nødvendig kompetanse for å kunne håndtere næringslivets utfordringer i skjæringsfeltet mellom økonomi, miljø og samfunn og at det er viktig å gi studentene et kurstilbud som både utvikler den teoretiske forståelsen og de praktiske ferdighetene.Handelshøgskolen har aktiviteter ved studiestedene Stjørdal, Steinkjer, Mo i Rana og Bodø. Den som ansettes vil ha kontorsted Bodø, men må påregne noe undervisning også ved øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Handelshøgskolen representer hele det bedriftsøkonomiske fagområdet og er fordelt på flere studiesteder.Stillingen vil tilhøre forskningsgruppen for økologisk økonomi og etikk innenfor fagseksjonen Marked, organisasjon og ledelse. Seksjonen består av 40 aktive forskere samt 14 stipendiater og postdoktorer fordelt på fire forskningsgrupper.ArbeidsoppgaverUndervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivåVidereutvikling av studietilbudAdministrative oppgaver knyttet til studieneForsknings- og utviklingsarbeidFaglig formidling, nettverksbygging og næringslivskontaktKvalifikasjonskravNorsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Helst også utdanning på masternivå innenfor økologisk økonomi.Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk, og ha god framstillingsevne, både muntlig og skriftligMå kunne dokumentere undervisningserfaring innen for de angitte fagområdeneUniversitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravetVed vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren innenfor relevante fagDokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner fra universitet eller tilsvarendeGod evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegerPersonlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøetDokumentert forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid innenfor fagfeltetErfaring fra prosjektarbeid, utvikling av søknader m.v.Vi tilbyrPensjonsbetingelser i Statens pensjonskasseMuligheter for faglig utviklingEn fremtidsrettet arbeidsplass i stadig utviklingAktivt bedriftsidrettslagStillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 førsteamanuensis. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.Generell informasjonDen som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.KontaktSpørsmål om arbeidsoppgaver: faggruppeleder Frode Nilssen, tlf: 75 51 77 01, e-post: frode.nilssen@nord.no Praktiske spørsmål: kontorsjef Ellen Abelgård, tlf. 75 51 76 68, e-post: ellen.abelgard@nord.noSøknadSøknad sendes elektronisk innen 18.06.2019.Den elektroniske søknaden skal inneholde:SøknadsbrevFullstendig curriculum vitaeKopi av vitnemål og attesterFullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingenKontaktinformasjon til 2-3 referansepersonerAll dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Ref.nr. 30084237Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
18.06.2019
About the positionPhD fellowship is available at the Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nord University (Bodø, Norway) on the project: Biogenesis and functions of small regulatory RNAs in embryonic development of zebrafish.The position is for 3 years and will be available from August 1st. 2019.The PhD is in molecular developmental biology, and zebrafish is the primary model. Regulation of early embryonic development is a multifaceted process involving many classes of regulatory elements. Ambiguity of developmental origin of these elements is a major difficulty in studying their functional roles This study combines functional genomics and high-throughput sequencing approaches in order to identify biogenesis, expression features, and roles of chosen elements. The focus is on two classes of small regulatory RNAs: miRNA and piRNA, which are both present in the early embryo yet their roles are poorly determined.Qualification requirementsThe candidate should have an MSc degree (or equivalent) in natural sciences, preferably in one of the following fields: Developmental Biology; Molecular Cell Biology; Genomics; Bioinformatics.Education and experience in one or more of the following areas is required: molecular developmental biology, RNA biology, transcriptomics, or genomics.Hands-on experience in RNA-seq, RNA bioinformatics, epigenomics, non-coding RNAs, or zebrafish development are advantageous for the position.Proficiency in oral and written English is essential and must be documented either by the Norwegian Higher Education Entrance Qualification or internationally recognised certificates, such as TOEFL, IELTS, APIEL or similar. Skills in Scandinavian language is an advantage for the position.The selected candidate will join the PhD programme in Aquatic Biosciences at Nord University and is expected to complete a doctorate within the three-year project period. The candidate should fulfill the admission requirements of this PhD programme at the Faculty of Biosciences and Aquaculture and participate in the training components stipulated in regulations of the PhD program. Application for admission to the programme must be submitted within three months after taking up the position. For admission requirements and regulations, see our see our web page.We offerThe annual salary for doctoral researchers is set from wage level 51 ( 449.400) in the Norwegian State Salary Scale.Advantages within the Government Pension Fund for borrowing, insurance and pensionCreative and collegial working environmentA workplace with steady progressive developmentFlexible working hoursActive university sports teamGeneral informationThe person who is appointed must abide by the applicable laws, agreements, and directives. The responsibilities and duties associated with the position may change with future reorganization at Nord University.The public sector workforce is expected to reflect the diversity of the population in general. Nord University therefore encourages qualified candidates with disabilities, gaps in their CV, immigrant backgrounds or different life experience to apply. Nord University practices moderate allocation according to gender quotas in accordance with the Basic Agreement for State Employees.If applicants indicate they have disabilities or gaps in their CV, their details may be used anonymously for the purposes of recording whether this target is achieved or not.Contact informationFurther information about the position can be obtained by contacting :Professor Igor S. Babiak, e-mail: igor.s.babiak@nord.no, telephone: +47 75 51 79 22 Office Manager Irene Stork, e-mail: irene.stork@nord.noApplicationApplications must be submitted electronically by June 20th 2019.The application should include:Cover letter outlining the candidate's suitability for this position (one page), and a project outline based on the project (maximum2 pages)must be submitted.Curriculum vitae, including a list of publications (maximum 3 pages)Certified copies of academic degree transcripts and any other relevant qualificationsContact details for 2 - 3 referencesAll documents must be uploaded as attachments to the electronic application form.Signed consent form PhD (if relevant)All documents must be uploaded as attachments to the electronic application form.It is the applicant's responsibility to submit the complete documentation within the deadline.After the application deadline, an applicant list will be announced publicly. Applicants asking for confidentiality must specifically explain the reasons for this in their application. Even so, the information can be published if the reasons for confidentiality are not found relevant. In such the case, an applicant will be given notice prior to the announcement, and he/she will have opportunity to withdraw the applicationRefnr. 30085016 Applicationdeadline: 20.06.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.06.2019
About the positionFaculty of Biosciences and Aquaculture, Nord University (Bodø, Norway) invites applications from motivated candidates for a three-year postdoctoral position in developmental biology - functional genomics. The position starts on September 01, 2019.The candidate will join the project Innate Control of Early Embryonic Development (InnControl) funded by Research Council of Norway (FriPro Toppforsk program). This cutting-edge project investigates regulatory mechanisms governing the transfer, modifications, and execution of parental developmental instruction at the onset of embryonic development. Zebrafish and medaka are vertebrate animal models. The approach is based on combination of high-throughput analyses of genetic and epigenetic information with functional genomics. The project's consortium consists of internationally renowned academic experts in transcriptomics, proteomics, functional genomics, RNA biology, fish reproductive and developmental biology, epigenomics, and epitranscriptomics. Cooperative environment, innovative high-impact research topics, and research training and mentoring in relevant state-of-the-art methods at leading laboratories, will help the Fellow to build a competitive expertise in frontier science within regulatory developmental biology.The selected candidate will study functions of regulatory RNAs, and DNA and RNA modifications in the early embryonic development. The focus will be on functional developmental genomics, including genome editing (construction of knock-out lines), inhibition, mimics, gene expression and functional proteomics techniques. The candidate will also be involved in high-throughput sequencing and data analysis. The Fellow will spend appropriate time at the Fish Physiology and Genomics Institute, INRA Rennes, France, to obtain training and perform experiments in functional genomics.Qualification requirementsWe are looking for motivated and creative applicants with a strong academic record and the ability to collaborate with other members of a multidisciplinary team whilst developing their own research project.At the time of taking up the appointment, the candidate should have a PhD degree (or equivalent) in a relevant discipline, such as molecular developmental biology, RNA biology, genomics, epigenetics, or bioinformatics.Prior knowledge and laboratory skills within molecular developmental biology of animals are essential for the successful accomplishment of the project, with emphasis on functional genomics or high-throughput genomics/transcriptomics/epigenetics and relevant bioinformatics.Appropriate academic record, which proves the candidate's ability to succeed in this challenging project, is required.Hands-on experience in: functional genomics techniques relevant for the project (such as genome editing, regulation of gene expression), high-throughput sequencing pipeline (including sample preparation, library construction, and sequencing), RNA biology, epigenomics, epitranscriptomics, non-coding RNAs, or zebrafish/medaka molecular developmental biology are advantageous for the position.Proficiency in oral and written English is essential and must be documented either by the Norwegian Higher Education Entrance Qualification or internationally recognised certificates, such as TOEFL, IELTS, APIEL or similar. Knowledge of a Scandinavian language will be beneficial for the position.The selected candidate is expected to participate in multiple activities related to the InnControl project and her/his responsibilities include:Designing and performing experiments in close collaboration with the project leader;Co-supervision of PhD, MSc, and BSc students, as well as visiting researchers associated with the project;Collaboration with other members of the InnControl team;Reporting and publishing results;Participation in knowledge transfer and dissemination activities.We offerThe annual salary for postdodoc is set at wage level from 59 (from NOK 515 200) in the Norwegian State Salary Scale.Advantages within the Government Pension Fund for borrowing, insurance and pension.Creative and collegial working environmentA workplace with steady progressive developmentFlexible working hoursActive university sports teamGeneral informationThe person who is appointed must abide by the applicable laws, agreements, and directives. The responsibilities and duties associated with the position may change with future reorganization at Nord University.The public sector workforce is expected to reflect the diversity of the population in general. Nord University therefore encourages qualified candidates with disabilities, gaps in their CV, immigrant backgrounds or different life experience to apply. Nord University practices moderate allocation according to gender quotas in accordance with the Basic Agreement for State Employees.If applicants indicate they have disabilities or gaps in their CV, their details may be used anonymously for the purposes of recording whether this target is achieved or not.Contact informationFor further information about the position, please contact:professor Igor Babiak (e-mail: igor.s.babiak@nord.no ; telephone: +47 75 51 79 22).Questions related to the application process should be addressed to:office manager Irene Stork (e- mail: irene.stork@nord.no; telephone +47 75 51 74 42).ApplicationApplications must be submitted online by the closing date of June 24th 2019.The electronic application must contain:The Faculty has policy to validate the relevant enclosed documentation. The validation will be performed by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education - NOKUT. Applicants with foreign education have to fill in and sign a consent form from NOKUT, see below.Applicants for this position are requested to include the following information:Cover letter outlining the candidate's motivation, relevant experience, and how she/he will contribute to the successful implementation of the project (maximum 1 page)A sketch of a potential research project on functional studies on early embryonic regulatory transcriptome/epitranscriptome in zebrafish (maximum 1 page)Curriculum Vitae, including acquired knowledge and skills (emphasis on hands-on experience in relevant methods), and a list of publications and other scientific contributionsSummary/extended Abstract of PhD dissertation and MSc thesis (maximum 3 pages each)Certified copies of academic degree transcripts and any other relevant qualificationsContact details for at three referees, including principal supervisors of MSc and PhD thesesSigned consent form (if needed)Applicants should not attach any unsolicited documents, such as scientific publications, high school transcripts, and other documents not requested for the position.All documentation to be considered is to be uploaded as attachments to the application.Complete documentation in electronic form must be submitted by the closing date for applications.After the application deadline has expired a list of applicants will be published. Note that, in special cases, information about particular applicants to a position may be made public even when that applicant has requested that their application be processed confidentially. Applicants requesting an exemption from publication of their details must explain their reasons for doing so in their application. In this case, advance notice will be given in the event of a decision to make public any information about the applicant.Application deadlinet: 24.06.2019Ref.nr. 30084966Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.06.2019
Om stillingenVed Handelshøgskolen Nord er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring med oppgaver knyttet til utvikling og drift av vår Bachelor i internasjonal markedsføring. Vi søker etter en person med et sterkt faglig engasjement og som er god til å undervise.Handelshøgskolen legger vekt på at vi skal utdanne kandidater med solid teoretisk kompetanse som også kjenner næringene landsdelen baserer seg på, eksempelvis sjømat, turisme, energi og mineraler.Handelshøgskolen har hovedsete i Bodø, men har også aktiviteter ved studiestedene Stjørdal, Steinkjer og Mo i Rana. Den som ansettes vil ha kontorsted Bodø, men må påregne å bidra også ved øvrige studiesteder.Stillingen vil tilhøre faggruppe for Marked, Organisasjon og Ledelse som med sine 60 ansatte er den nest største av de fire faglige enhetene ved Handelshøgskolen. Stillingen vil samtidig være del av forskningsgruppen for Internasjonal handel og marked som pr idag består av ti professorer/førsteamanuenser, to postdoktorer og åtte stipendiater.Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast ansettelse som professor, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig ansettelse i stilling som professor for inntil tre år. Ansettelsen blir fast dersom søkeren innen utløp av tre-årsperioden og etter ny bedømmelse blir funnet kvalifisert som professor. Videre kan det, dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for fast ansettelse som førsteamanuensis/professor, være aktuelt med midlertidig ansettelse i lavere stilling.ArbeidsoppgaverUndervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivåVidereutvikling av studietilbud med særlig vekt på vår Bachelor i Internasjonal markedsføringAdministrative oppgaver knyttet til studieneForsknings- og utviklingsarbeid, inkludert krav til publiseringFaglig formidling, nettverksbygging og næringslivskontaktKvalifikasjonskravNorsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.Må kunne dokumentere undervisningserfaring innenfor de angitte fagområdene.Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren innenfor fagfeltetInteresse for pedagogisk utvikling med digitale og studentaktive læringsformerErfaring fra ledelse av studieprogrammerErfaring fra å søke om og arbeide med eksternt finansierte prosjektDokumentert forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid innenfor fagfeltet.God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegerPersonlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøetVi tilbyrForsikringsbetingelser i Statens pensjonskasseMuligheter for faglig utviklingEn fremtidsrettet arbeidsplass i stadig utviklingAktivt bedriftsidrettslagStillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1013 professor. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.Generell informasjonDen som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.KontaktSpørsmål om arbeidsoppgaver: faggruppeleder Frode Nilssen, tlf: 75 51 77 01, e-post: ffrode.nilssen@nord.noPraktiske spørsmål: kontorsjef Ellen Abelgård, tlf. 75 51 76 68, e-post: ellen.abelgard@nord.noSøknadSøknad sendes elektronisk innen 5.8 . 2019 .Den elektroniske søknaden skal inneholde:SøknadsbrevFullstendig curriculum vitaeKopi av vitnemål og attesterFullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingenKontaktinformasjon til 2-3 referansepersonerAll dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Ref.nr. 30073855Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
05.08.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Nord universitet

Adresse

Postboks 1490 8049 BODØ