<  
>  

Holmestrand kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Holmestrand er navnet på både en kommune og en by i Vestfold. Kommunen grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Sande, i vest til Hof og i sør til Re kommune. Historien til Holmestrand, «Byen under fjellet», er særlig knyttet til trelasthandel, seilskuter og aluminiumsindustri. Holmestrand utgjorde en naturlig havn ved Oslofjorden der nederlenderne hentet tømmer allerede fra rundt 1550. Holmestrands plassering ved fjorden og nærhet til Oslo, samt byens frodige hager og utsikt fra fjellet, sørget også for sommerturisme med ferie- og badeliv. Som tredje by i Norge fikk Holmestrand sitt første kurbad i 1840. I 1881 ble Holmestrand stasjon åpnet med togforbindelse til Drammen og Oslo over Jarlsbergbanen, seinere kalt Vestfold-banen. En fabrikk for videreforedling av aluminium ble bygd rett sør for byen allerede i 1919. Næringslivet i kommunen er preget av jordbruk og byens industri, særlig Hydros fabrikk for aluminiumsforedling, som på folkemunne kalles Nordisk. Ellers pendler mange til arbeid i Tønsberg, Drammen og Oslo. Befolkning 9 875 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Holmestrand kommune

Holmestrand kommune er nå i en ekspansiv periode med viktige utviklingsprosjekter og store investeringer knyttet til bl.a. sentrumsutvikling, utbygging av skoler og boliger. Vi søker nå en engasjert Kommunalsjef for programområdet teknisk, som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens muligheter og utfordringer på området. Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå våre mål. Teknisk har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Kommunen har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon. Den nye kommunalsjefen vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør. Kommunalsjefområdet består i dag av fem virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Vei, park og havn -Vann og avløp -Byggherre og eiendomsdrift -Plan, bygg og landbruk -Renhold og service. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.Stillingens hovedansvarsområder:Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområderDelta i den strategiske ledelsen av Holmestrand kommuneLede styringsgrupperProsjekteier for flere store og spennende prosjekterSørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplanBudsjett og økonomikontrollSørge for god samhandling med eksterne aktørerForberede saker til politisk behandlingØnskede kvalifikasjoner:Relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhetUtdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master vil bli vurdert dersom de har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring.Erfaring fra klima, samfunns- og byutviklingGod innsikt i kommunal forvaltningMeget god forståelse for politiske prosesserErfaring fra mediehåndteringErfaring med prosjektledelseKunnskap om digitaliseringsprosesser innen feltetPersonlige egenskaper: Vi ser etter en trygg, tydelig og robust leder som arbeider strukturert og tenker helhetlig. Vår nye leder er innovasjons- og utviklingsorientert, har god relasjonskompetanse og er en lagspiller med godt humør. Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft, har evnen og viljen til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med tillitsvalgte, er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet, samt at du trives med, og mestrer kontakt med publikum, media og politikere. Vi vil legge stor vekt på dine lederegenskaper og kommunikasjonsevner. God økonomiforståelse og overblikk samt dine evner til å håndtere både strategiske og operative utfordringer vil være en styrke for å lykkes i stillingen.Vi tilbyr:En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaverStor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområdeStor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunenEn sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledereLønn etter avtaleMedlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas tilfølge vil søkeren varsles om dette. For mer informasjon om stillingen kontakt Skagerak Consulting v/ Øyvind Drangsland, tlf: 91832891 eller Cathrine Svendsen tlf: 9260660. Evt. Holmestrand Kommune ved Kommunaldirektør Hans Erik Utne tlf: 46444771. Adresse: Rådhusgaten 11,3080 Holmestrand
09.08.2020 Holmestrand

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Holmestrand kommune