<  
>  

Direktoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb) Region Øst-Norge

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. DSB har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i et bredt kjedeperspektiv, der kunnskapsutvikling, forebygging, beredskap, håndteringsevne, gjenoppretting og erfaringslæring er kjerneelementer. DSB har totalt rundt 650 ansatte, av disse er ca 300 ved hovedkontoret i Tønsberg. De øvrige ansatte jobber i tilsynsregionene for eltilsyn, på Norges brannskole, på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og i Sivilforsvaret. www.dsb.no _____________________________________________________________________________________________________
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Direktoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb) Region Øst-Norge

Adresse

0188 OSLO