<  
>  

Hå kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Hå er en kommune i Rogaland og dekker den sørligste del av Jæren. Hå grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Det har blitt oppdaget noen unike grunnvannslag i Hå kommune som man ikke har sett maken til ellers her i landet. Slikt grunn- vann kan være aktuelt å bruke som drikkevann når man skal forsyne mindre tettsteder i kommunene eller som reservevannkilder. Tettstedene i kommunen er vokst frem rundt stasjonene langs Jærbanen, som ble bygd på 1870-talet. Forbedret kommunikasjon la grunnlaget for fremveksten av det moderne Jærjordbruket. Hå kommune er idag et av de viktigste jordbruksområdene i landet, ca 50 % av arbeidsplassene i kommunen er tilknyttet jordbruket. Jorda på Jæren er svært næringsrik, og klimaet er mildt og vått. Landskapet er flatt jordbruksland og det drives intensivt jorbruk med vesentlig melkeproduksjon. Kommunen har også industri- produksjon av jordbruksredskaper, samt servicenæringer. Befolkning 15 633 (2008)

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Hå kommune

Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tjenesteområdet helse og sosial har, i avdeling for psykisk helse og rusvern, Vinkelbygget/ Hus Aledig
19.04.2021
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved fysio- og ergoterapiavdelinga, er følgjande stilling ledig:80% stilling for
21.04.2021
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Familiesenteret i Hå kommune er et frivillig lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier. Det
22.04.2021
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug, er det ledig fast stilling som vernepleier/sykepleier på 72 %.
26.04.2021

Rekrutteringskalender

 • APR 19
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Hå kommune