<  
>  

Hå kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Hå er en kommune i Rogaland og dekker den sørligste del av Jæren. Hå grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Det har blitt oppdaget noen unike grunnvannslag i Hå kommune som man ikke har sett maken til ellers her i landet. Slikt grunn- vann kan være aktuelt å bruke som drikkevann når man skal forsyne mindre tettsteder i kommunene eller som reservevannkilder. Tettstedene i kommunen er vokst frem rundt stasjonene langs Jærbanen, som ble bygd på 1870-talet. Forbedret kommunikasjon la grunnlaget for fremveksten av det moderne Jærjordbruket. Hå kommune er idag et av de viktigste jordbruksområdene i landet, ca 50 % av arbeidsplassene i kommunen er tilknyttet jordbruket. Jorda på Jæren er svært næringsrik, og klimaet er mildt og vått. Landskapet er flatt jordbruksland og det drives intensivt jorbruk med vesentlig melkeproduksjon. Kommunen har også industri- produksjon av jordbruksredskaper, samt servicenæringer. Befolkning 15 633 (2008)

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Hå kommune

Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig fast 50 % stilling som hjemmehjelp ved Heimetjenesten Distrikt Sør. Stillingen er
07.12.2020
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Innenfor avdeling Psykisk helse og Rusvern, Hybelhuset v/Klokkartunet, er det ledig 3 nattevaktstillinger. Stillingene er
08.12.2020
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I enhet for funksjonshemmede har vi behov for personer som kan være brukerstyrte personlig assistenter.
09.12.2020
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I enhet for funksjonshemmede har vi behov for personer som kan være brukerstyrte personlig assistenter.
09.12.2020
Org.nr.:964969590 Stillingsident: 20/2136 Presentasjon av stillingen :Ved Blåbærtua avlastningsbolig på Nærbø, er det ledig fast stilling som vernepleier i 100
09.12.2020 Klepp
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Hå sjukeheim 4. etg avd. Soltoppen, er det ledig helgestillinger med arbeid hver tredje
14.12.2020
Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Innenfor avdeling Psykisk helse og Rusvern, Hybelhuset V/Klokkartunet, er det ledig helgestilling natt. Stillingen er
14.12.2020

Rekrutteringskalender

 • DES 07
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 08
  2020
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Hå kommune