<  
>  

NCE Seafood Innovation Cluster

Kommunikasjon / PR, Juridisk rådgivning, Øvrig
I 2015 ble sjømatklyngen i Hordaland gitt status Norwegian Centres of Expertise (NCE). NCE Seafood Innovation Cluster skal utvikle kunnskap, høyne innovasjonsaktivitet og øke konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike bedriftene i klyngen, og i klyngen som helhet. Visjon for sjømatklyngen er å «tredoble norsk matproduksjon fra havet innen 2030». NCE Seafood Innovation Cluster arbeider innen tre strategiske utviklingsområder; kunnskap, bærekraftig innovasjon og leverandørutvikling. En viktig målsetting for NCE Seafood Innovation Cluster er å utvikle ny kunnskap for økt produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet.
Les mer
Fakta om NCE Seafood Innovation Cluster
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Seafood Trainee
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Seafood Trainee Trainee

OM TRAINEEPROGRAMMETSeptember 2016 starter vi opp Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettetjuniorprogram for unge kandidater. Programmet byr på intensiv jobbingi én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftenssamlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program.I programmet inngår spennende bedrifter som alle har ambisiøse mål somnås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse segendringer. Kandidatene får jobbe med dyktige og erfarne ledere og følgeet skreddersydd program som tilrettelegger for nye utfordringer i takt medkandidatens progresjon. Kravene til kandidatene er tøffe, men mulighetenefor kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige. Vi søker ungetalenter som kvalifiserer til å ta nøkkelposisjoner hos våre partnere.Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der denene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfattersjømatnæringen, markedsføring og salg, forskning og teknologi, og innovasjon.Temaene vil utdypes gjennom caseoppgaver og workshops derkandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnernei klyngen.KVALIFIKASJONER Nyutdannet med bachelor- eller mastergrad innen biologi, økonomi,samfunnsfag, teknologi, markedsføring eller juss. Du må være motivert, lærevillig og initiativrik, ha høy arbeidskapasitetog meget gode kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan takle en bratt læringskurve, omstiller deg raskt,og tilfører bedriften merverdi ved bruk av kunnskap fra utdannelsen,og hva du opparbeider deg gjennom kompetanseprogrammet vårt. VI TILBYR Vi tilbyr deg praktisk erfaring fra første stund, i en selvstendig ogkrevende stilling. Bedriften vil oppnevne en egen mentor til deg forpersonlig og profesjonell vekst. Gjennom de faglige samlingene vil dufå relevant kompetanse, erfaring fra gruppearbeid og bedriftspresentasjoner.I tillegg tilbyr vi gjennom samlingene utveksling averfaring, en sosial arena for utvikling av nettverk, og en bred oversiktover virksomhetene i de marine næringene. Etter endt Traineeperiodestiller du som en ener med unik næringskompetanse.  
Antall traineer
6
Sted
Bergen
Les mer

Bildegalleri

Kontaktperson

Project Manager

Adresse

Sandviksboder 1E