Lesja kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Postadresse: 2665 Lesja Telefon: 61 24 41 00 Faks: 61 24 41 04
Les mer om Lesja kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Lesja kommune

Ledige faste stillingar og vikariat ved Lesja sjukeheim. Søknadsfrist er sett til 26. januar 2019. Ved Lesja sjukeheim er følgjande stillingar ledige:| Stillingsnr. | Stillingsbeskrivelse | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 20% st, kokk/assistent, vikariat frå snarast og ca 6 mnd (arbeid 3.kvar helg) | | 2 | 80% st, sjukepleiar, fast frå 11.02.19 (arbeid 3.kvar helg) | | 3 | 30% st, helsefagarbeidar, fast frå 11.02.19 (arbeid 3.kvar helg) | | 4 | 30% st, helsefagarbeidar, vik frå snarast til 31.12.19 (arbeid 2.kvar helg) | | 5/6 | 25% st (2 st), helsefagarb., fast frå 11.02.19 (arbeid 3.kvar helg) | | 7/8/9 | 20% st (3 st), helsefagarb., fast frå 11.02.19 (arbeid 3.kvar helg) | | 10/11/12/13 | 15% st (4 st), helsefagarb., fast frå 11.02.19 (arbeid 3.kvar helg) | []Lønn (rekna ut frå årslønn i 100% st):Sjukepleiar/spesialsjukepleiar: Kr 396.200-496.500, avhengig av utdanning og ansiennitet.Helsefagarbeidar: Kr 338.800-429.700, avhengig av utdanning og ansiennitet.Kokk: Kr 338.800-409.200, avhengig av ansiennitet.Assistent: Kr 293.500-396.200, avhengig av ansiennitet.Nærare info: Leiar ved Lesja sjukeheim, Hilde Lislien, tlf 61 24 42 12Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 26.01.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via lenka over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Det må framgå tydeleg av søknaden kva for stilling(ar) du søker på og prioritering vedr stillingsprosent.Oversikt over utdanning og praksis skal framgå av søknaden.Faste tilsette i deltidsstillingar, vil ha rett til utviding av sitt arbeidsforhold, jf HTA §2-3, dersom dei fyller kompetansekravet.Ved evt. interne forflytningar, brukar vi same søkjarmasse til å fylle stillingar som måtte bli ledige.Det er krav om at begrensa politiattest blir lagt fram før oppstart i stilling, jf Helse- og omsorgstenesteloven §5-4.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Søknadspapira blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/17Dato: 08.01.2019ID 459: Kokk/ass-st, vik, st nr 1 (20%)ID 460: Sjukepleiarst, fast, nr 2 (80%ID 461: Helsefagarb., faste, nr 3 (30%) /5/6 (25%) /7/8/9 (20%) /10/11/12/13 (15%)ID 462: Helsefagarb., vik, nr 4 (30%) Adresse: Lesja kommune
24.01.2019
Fast 100% stilling frå snarast. Søknadsfrist er sett til 1. februar Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal.Innbyggartalet var 2.024 (3.kvartal '18). Kommunen har solid økonomi og gode tenestetilbod.Fagarbeidarstillinga som er ledig frå snarast råd, ligg under drift og vedlikehald iavdelingen for Forvaltning og utvikling.Innan drift og vedlikehold, er det 16 årsverk (fagarbeidarar, driftsoperatør, vaktmeistrar og reinhaldarar).Hovudarbeidsoppgåver:løpande drift- og vedlikeholdsoppgåver, i hovudsak relatert til vatn/avlaupdeltaking i andre drifsoppgåver saman med øvrig driftspersonellandre oppgåver etter oppdrag frå leiinga innan avd.Vi ønsker:primært søkjarar som har fagbrev, det er ønskeleg med elektrofagkompetansesøkjarar som har relevant praksissøkjarar som har datakunnskap for å kunne drive dataovervakingsøkjarar som er samarbeidsviljuge, fleksible og løysingsorienterteVi tilbyr:ein interessant jobbgode forsikringsordningargode pensjonsordningargode utviklingsmulegheiterPga tidvis fysisk belastande arbeidsoppgåver, må den som blir tilsett legge fram tilfredsstillande helseattest (jf Aml §9-3).Nærare info: Ingeniør drift og vedlikehold, Johan Lyftingsmo, tlf 61 24 41 25 //907 90 374, eller Forvaltnings- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf 61 24 41 23 //904 03 758.Lønn:Årslønn: Kr 338.800-429.700, avhengig av utdannning og ansiennitet.Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 01.02.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via lenka over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning. Oversikt over utdanning og praksis skal fyllast ut.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Evt søknadspapir blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/16ID: 458Dato: 08.01.2019 Adresse: Lesja kommune
24.01.2019
Fast 100% stilling frå snarast. Søknadsfrist er sett til 1. februar Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal.Innbyggartalet var 2.024 (3.kvartal '18). Kommunen har solid økonomi og gode tenestetilbod.Fagarbeidarstillinga som er ledig frå snarast råd, ligg under drift og vedlikehald iavdelingen for Forvaltning og utvikling.Innan drift og vedlikehold, er det 16 årsverk (fagarbeidarar, driftsoperatør, vaktmeistrar og reinhaldarar).Hovudarbeidsoppgåver:løpande drift- og vedlikeholdsoppgåver, i hovudsak relatert til vatn/avlaupdeltaking i andre drifsoppgåver saman med øvrig driftspersonellandre oppgåver etter oppdrag frå leiinga innan avd.Vi ønsker:primært søkjarar som har fagbrev, det er ønskeleg med elektrofagkompetansesøkjarar som har relevant praksissøkjarar som har datakunnskap for å kunne drive dataovervakingsøkjarar som er samarbeidsviljuge, fleksible og løysingsorienterteVi tilbyr:ein interessant jobbgode forsikringsordningargode pensjonsordningargode utviklingsmulegheiterPga tidvis fysisk belastande arbeidsoppgåver, må den som blir tilsett legge fram tilfredsstillande helseattest (jf Aml §9-3).Nærare info: Ingeniør drift og vedlikehold, Johan Lyftingsmo, tlf 61 24 41 25 //907 90 374, eller Forvaltnings- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf 61 24 41 23 //904 03 758.Lønn:Årslønn: Kr 338.800-429.700, avhengig av utdannning og ansiennitet.Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 01.02.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via lenka over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning. Oversikt over utdanning og praksis skal fyllast ut.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Evt søknadspapir blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/16ID: 458Dato: 08.01.2019 Adresse: Lesja kommune
30.01.2019

Rekrutteringskalender

  • JAN 24
    2019
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere