Norden - Nordic Innovation

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Nordic Innovation er en av Nordisk ministerråds 12 institusjoner. Institusjonene realiserer ministerrådets visjon innenfor deres respektive områder, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Virksomheten ledes av direktøren som rapporterer til ministerrådets generalsekretær. For mer informasjon se www.nordicinnovation.org og www.norden.org

Nordic Innovation er som en del av Nordisk Ministerråd en sentral aktør i implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet for nærings- og innovasjonspolitikk. Nordic Innovation bidrar til at Norden skal bli en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vi arbeider for å fremme entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft i nordiske virksomheter.

Les mer
Fakta om Norden - Nordic Innovation
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Praktikant Internship

Praktikantordningen i Nordic Innovation er utviklet/opprettet for å spre kunnskap og øke interessen for det nordiske samarbeidet innen næring- og innovasjonspolitikk. Oppholdet vil gi deg innsikt i, og erfaring med å arbeide i en nordisk institusjon under Nordisk Ministerråd. Nordic Innovation har 25 ansatte som arbeider i bl.a. følgende industri- og innovasjonspolitiske områder: entreprenørskap, finansiering, digitalisering, velferdsteknologi, grønn vekst, kreative og kulturelle næringer, bioøkonomi, etc.   Har du lyst til å jobbe internasjonalt, og du er i gang med studier på områder som økonomi, statsvitenskap eller kommunikasjon? Vi kan tilby deg en unik mulighet for å jobbe ett semester som praktikant i et nordisk miljø i Oslo.
Antall interns
1
Sted
Oslo
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Senior administrasjonsrådgiver

Adresse

Stensberggata 25, 0170 Oso