<  
>  

Høgskulen på Vestlandet

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet, Senter for fysik aktiv læring har ledig ei 50% stilling som prosjektleiar i Fysisk aktiv læring.Stillinga er
06.08.2021 Sogndal
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to mellombelse stillingar som vitskapleg assistent ved Senter for fysisk aktiv læring
06.08.2021 Sogndal
Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon har ledig stilling som rådgjevarAvdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon har
06.08.2021 Haugesund
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 3 mellombelse stillingar som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og
07.08.2021 Bergen
Høgskulen på Vestlandet lyser ei fast 100% stilling som prosjektkoordinator knytt til eksternfinansierte internasjonale prosjekt.Stillinga er lagt til Avdeling for forsking,
08.08.2021 Bergen
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utdanningskvalitet, er det ledig 100% fast stilling som rådgiver.Stillingen vil være en del
08.08.2021 Bergen
Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, administrasjonen, har ledig 100 % vikariat som førstekonsulentHøgskulen på Vestlandet har ledig
08.08.2021
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskapStillingen omfatter undervisning
08.08.2021 Bergen

Rekrutteringskalender

 • AUG 06
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 07
  2021
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 12
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Høgskulen på Vestlandet

Adresse

Inndalsveien 28 5063 BERGEN