<  
>  

JERNBANEDIREKTORATET

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jenbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for
de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å
utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på
kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere
og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om
utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil
bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner.
Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra
1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av
jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig
forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har
hovedkontor i Oslo.

For mer informasjon se:
http://jernbanereformen.regjeringen.no/

Jernbanesektoren reformeres for å gi en bedre jernbane for kundene
og bedre samspill med kollektivtrafikken for øvrig.

Til nytt Jernbanedirektorat søkes:
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om JERNBANEDIREKTORATET

Adresse

Postboks 4350 2308 HAMAR