<  
>  

The Assessment Company AS

Management consulting

The Assessment Company (The AC) er et innovativt konsulentselskap som har tatt i bruk high-tech assessmentløsninger ved rekruttering/utvelgelse og ved utvikling av team og enkeltindivider.

Med spesialtilpasset møterom - PEOPLE LAB.™ - utstyrt med ny high-tech digitale løsninger har vi gjort det mulig med helt nye HR-strategiske prestasjonskonsepter.

PEOPLE LAB.™ egner seg meget godt til rekruttering og utvelgelse, samt til utvikling av både mennesker og team. I PEOPLE LAB.™ har vi muligheter for observasjon, tilpassede kulisser og video-opptak av kandidatenes prestasjoner i caseoppgaver som vil være nært knyttet opp til reelle jobbutfordringer.

PEOPLE LAB.™ BRUKT I REKRUTTERING & UTVELGELSE
Gjennom vårt PEOPLE LAB.™ tilbyr The AC å gjennomføre reelle caseoppgaver i rekrutteringsprosessen. Vi utformer skreddersydde caseoppgaver for den enkelte stillingen og simulerer en reell jobbsituasjon med motspillere. Caseoppgavene gjennomføres i PEOPLE LAB.™; - et nesten vanlig møterom der vi har kulisser, observasjonsrom og videoopptak av gjennomføringen.

Ved rekruttering og utvelgelse blir kandidatens prestasjoner i PEOPLE LAB.™ ofte den avgjørende indikatoren for hvordan kandidatene vil løse sine oppgaver i en fremtidig rolle. PEOPLE LAB.™ øker beslutningsgrunnlaget for ansettelsen og redusere risikoen for dårlige ansettelser.

PEOPLE LAB.™ BRUKT I TEAMUTVIKLINGSPROSESSER
The Assessment Company skreddersyr løsninger som baserer seg på hva som er viktig for selve teamet. Dette er av avgjørende betydning for utviklingsprosessen og brukes blant annet for å skape innsikt blant teammedlemmer. Basert på teamets sammensetning vil vi typisk jobbe med arbeidsgrunnlag og struktur for teamet, samspillsaktiviteter og kommunikasjon. Vi tilbyr også fagmoduler som baserer seg på å gi innsikt knyttet til definerte utviklingstemaer, påfølgende trening og observasjon, samt implementeringsløsninger for team og individer.

Les mer
Fakta om The Assessment Company AS
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
CONNECTING PEOPLE TO THE FUTURE

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Managment Consultant

Filmer

Fakta om The Assessment Company AS

Adresse

Nydalsveien 28, 0484 Oslo