<  
>  

Lunner kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland. Kommunen grenser i nord til Gran, i øst til Nannestad, i sør til Nittedal og Oslo, og i vest til Ringerike og Jevnaker. Gruaområdet er et gammelt gruvested. Allerede på 1500-tallet ble jernmalm brutt ut av fjellet. Blymalm ble brutt på 1600-tallet fram til midten av 1800-tallet. Sinkforekomster er brutt fra 1880-tallet fram til nedleggelsen av all gruvevirksomhet i 1927. Nyseter gruver hvor sinken ble tatt ut, tjener i dag som omvisnings- objekter for Hadeland Bergverksmuseum. Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 40% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommune. Den største strømmen av dagpendlere går til Oslo, men en økende del går også til Gardermoen hovedflyplass. De største arbeidsplassene i Lunner er Lunner kommune, Solhaugen Miljøhjem Non Profit og Lunner Almenning med datterselskaper. Lunner Almenning eier ca. 1/3 av kommunens areal. Befolkning 8 580 (2008)
Fakta om Lunner kommune
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere