Lærdal kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Lærdal er en kommune og et dalføre i Sogn og Fjordane, som strekker seg fra Sognefjorden til Oppland og Buskerud fylkesgrenser på henholdsvis Filefjell og Hemsedalsfjell. Kommuneadministrasjonen ligger på Lærdalsøyri. Lærdal er forholdsvis stort, kommunen strekker seg over 1341 kvadratkilometer. Av de nær 2.200 innbyggerne er nesten 1.200 bosatt i kommunesenteret Lærdalsøyri.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Lærdal kommune

Me har ledig:Vikariat i 100 % som fagarbeidar kokk ved Lærdal bu og omsorgsheim. Stillinga har turnus med dagtid, og med arbeid kvar 3. helg.Krav til/ønskje om utdanningFagbrev som kokkLønnsvilkårLønn etter tariff Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLPPersonlege eigenskaparstrukturert, fleksibel og har evne til problemløysingpositiv, endringsvillig og løysingsorientertgode kommunikasjons- og samarbeidsevnertrives i aktivt og travelt miljøvere med å skapa ein arbeidsplass, prega av tillit, trivsel og fagleg kvalitet Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.Send søknaden viaLærdal kommune si heimeside; www.laerdal.kommune.no Adresse: Pleie- og omsorg
27.06.2019
Sjukepleiar, helsefagarbeider og assistentMe har ledig desse stillingane i pleie og omsorg;80 % fast stilling som sjukepleiar frå 1. oktober, 3 delt turnus 100 % vikariat som hjelpepleiar/helsefagarbeidar frå 1. august til 31. juli 2020, 3 delt turnus 60 % fast stilling som assistent på vaskeri og postkjøkkenMe ynskjer personar som nyttar faget og erfaringar til å:møte brukarar med respektgje brukarar god omsorg og behandlinggje brukarar tryggheit og trøystgje brukarar gode samtalar, støtte og motivasjonbidra til god samhandling mellom kollega, brukarar og pårørandeKrav til/ønskje om utdanningoffentleg godkjent autorisasjon som sjukepleiaroffentleg godkjent helsefagarbeidarassistent, ingen formell utdanningEllers ynskjer me personar som har:gode norskkunnskaparhøg grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløysingevne til å arbeide i eit hektisk miljø, tett på tilsette og brukararevne til å arbeide sjølvstendig og bidra til godt samarbeidha fagkompetanse som bidreg til fagutvikling og kvalitetssikre tenester til brukarargod IT kunnskapgjerne førarkort kl B (sjukepleiar og helsefagarbeidar)Personlege eigenskapar vert vektlagde.LønnsvilkårLønn etter tariff Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLPSend søknaden viaLærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar" Adresse: Pleie- og omsorg
30.06.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 30
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere