<  
>  

Tusseladden Familiebarnehage ANS

Helsesektor / Omsorg

Familiebarnehagens særlige kvaliteter ligger i den nære kontakten mellom barnehage og hjem, de små gruppene som bidrar til at hvert barn blir sett og fulgt opp, og stabilt, forutsigbart personale. Vi ønsker at foreldrene skal kunne påvirke barnas hverdag i størst mulig grad, og baserer mye av planleggingen på foreldrenes innspill og tilbakemeldinger. Vi arrrangerer to foreldremøter pr. år og ett evalueringsmøte på våren. Vi har foreldresamtaler på høsten og våren.

Vi er opptatt av at barna skal få varierte utfordringer og opplevelser, vi har derfor fast turdag hver uke og andre steder som bidrar til utforskning og læring. Leken ute er forskjellig fra leken inne og bidrar til nye muligheter og læringsopplevelser for barna. Vi er opptatte av utetid såvel som innetid.

 Fokusområde for hele året er sosial kompetanse. Vi er særlig opptatte av at barna som går hos oss får oppleve fellesskapsfølelse og gode erfaringer fra å være sammen med andre. Det handler blandt annet om å få delta i lek, bli sett for den du er, å bli anerkjent i følelser og uttrykk og få hjelp til å inngå i samspill med andre. Vi mener at organiseringen vår gjør oss ekstra godt egnet til å oppfylle disse kravene for barna.

Les mer
Fakta om Tusseladden Familiebarnehage ANS
Hovedkontor
Bruksveien
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Tusseladden Familiebarnehage ANS

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende Bærum

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Fakta om Tusseladden Familiebarnehage ANS

Adresse

Bruksveien 2
1367 Snarøya