Nesodden kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Nesodden er en kommune i Akershus. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, Bærum og Hurum i vest, og Oppegård i øst. I sør grenser kommunen til Frogn. Tangen (Tangenåsen/Tangenbyen) ligger helt nord i kommunen. Bjørnemyr, Fjellstrand, Spro og Fagerstrand ligger på vestsiden med flott utsikt over Oslofjorden. På østsiden er det nesten sammenhengende bebyggelse fra Tangen via Oksval, Ursvik, Hellvik, og Berger til Jaer og Blylaget. På Nesodden finnes områder med eikeskog. Dette er den nordligste naturlige eikeskogen i Norge og antagelig også i Europa. Jord- og skogbruk, samt fiske var tidligere de vanlige næringer på Nesodden. I tillegg drev man med saltbrenning og isdrift. Fra omkring 1850 skar man is fra tjern og kunstig oppbygde dammer vinterstid. Isen ble eksportert til England. Fra 1893 ble det anlagt oljeimporthavner på Steilene, ved Svestad, på Fagerstrand og på Kavringen. I dag er majoriteten av bedrifter på nesodden små bedrifter, med noen få unntak. En stor del av disse er drevet fra folks egne hjem. Befolkning 17 021 (2008)
Les mer om Nesodden kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Vi ser etter
Søknadsfrist:01.04.2018
Arbeidssted :Nesodden

Ledige stillinger hos Nesodden kommune

Vi har en ledig stilling som ventilasjonansvarlig i avdeling FDV(forvaltning, drift og vedlikehold) i Virksomhet Eiendom. Virksomhet Eiendom består i dag av 31 dyktige medarbeidere fordelt på fagområdene bolig, prosjekt og FDV. Vi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger; skoler, barnehager sykehjem, kommunehus, kontorer, boliger, og friområder. Vi ønsker oss en dyktig og motivert fagperson med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Arbeidsoppgaver Vedlikehold og utvikling av kommunens ventilasjonsanlegg, i samarbeid med driftspersonell. Planlegge, gjennomføre og dokumentere tiltak innen ventilasjon og Enøk. Være kommunens representant for kontakt og oppfølging av leverandører. Deltakelse i Enøk gruppe og oppfølging av tiltak. Stillingen kan tillegges andre oppgaver innen enhetens ansvarsområde. Kvalifikasjoner Utdannelse og/eller lang erfaring innen fagområdet. All erfaring blir vurdert. Gode samarbeidsevner og evne til å omgås alle brukere. Evne til systematisk oppfølging, utvikling og rapportering. Praktisk gjennomføringsevne. Serviceinnstilt, pliktoppfyllende og faglig forankret. Gjerne med erfaring fra eiendomsdrift. Erfaring med styringssystemer på web, er en fordel. Opplæring blir gitt. Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper. Gyldig førerkort kl. B Personlige Egenskaper Vi ønsker en person med evne til å arbeide målrettet og strukturert. Evne til å arbeide selvstendig er en forutsetning. Fleksibilitet mht. til arbeidsoppgaver vil bli tillagt vekt. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Et spennende tverrfaglig miljø Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Dyktige og hyggelige kolleger Gode pensjonsordninger Personalhytte på fjellet Lønn etter hovedtariffavtalen KontaktinformasjonGeir Efjestad, FDV-leder, (+47) 905 77 566 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3667664950Stillingsbrøk: 100%FastAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 25.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3667664950&company_id=2702866879&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
25.01.2018 Nesodden
Er du energisk og uredd? Har du troen på at alle mennesker kan få og holde på en jobb? Er du en nettverksbygger med pågangsmot og faglig engasjement som vil jobbe med rekrutering? Er du en person med kommunikasjonsferdigheter som kan være tydelig og direkte? Vi har to ledige stillinger som jobbspesialister ved NAV Nesodden. Jobbspesialistene skal jobbe arbeidsrettet, noe som innebærer tett oppfølging av brukere og mye utetid hos arbeidsgivere. Jobbspesialisten er en egen rolle i NAV som jobber etter Supported Employment-metodikk. 3-årige prosjektstillinger. Arbeidsoppgaver Identifisere jobbsøkerens interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt matche med riktige jobber/arbeidsgivere Booke møter med potensielle arbeidsgivere og oppsøke bedrifter - være mye på farten Jobbe tett med arbeidsgivere og deltagere Skape gode samarbeidsrelasjoner med samarbeidspartnere som lege, DPS, kommunen mm. Dokumentere skriftlig i NAVs saksbehandlersystemer Engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger Jobbe med 20-30 deltagere Kvalifikasjoner 1. Det er ønskelig med personer med opplæring og/eller arbeidserfaring i Supported Employment-metodikk 2. Det er ønskelig med treårig relevant utdanning fra Høgskole eller Universitet, primært samfunnsfaglig og sosialfaglig utdanning. 3. Det er ønskelig med erfaring fra veiledning, motivasjons og endringsarbeid 4. Personer med yrkesfaglig bakgrunn eller erfaring fra privat næringsliv vil bli vurdert som aktuelle. 5. Personlig egnethet vil ble tillagt betydelig vekt Utdanningsretning Pedagogikk Medisin / Helse / Sosialfag Salg / Markedsføring Annet Samfunnsfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper For å lykkes i denne jobben er det viktig at du: Har troen på at alle mennesker til tross for helseproblemer kan få, og beholde en vanlig jobb Har evne til å jobbe resultatorientert og samtidig være opptatt av god kvalitet Liker å bygge relasjoner og skape motivasjon Kan arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt Tåler å bli fulgt opp på resultater Er en lagspiller, som kan dele erfaringer og kontakter i teamet Kan håndtere uforutsigbarhet i et dynamisk miljø Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Norsk førerkort klasse B (gjerne disponere egen bil) Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En spennende stilling i et innovativt og endringsvillig arbeidsmiljø preget av kompetanse Et fagmiljø i utvikling Personalhytte på fjellet Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter hovedtariffavtalen KontaktinformasjonÅse Tea Bachke Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3670825170EngasjementAntall stillinger: 2Søknadsfrist: 26.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3670825170&company_id=2702866937&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] *Arbeids- og velferdsforvaltningen Adresse: 1451 NESODDTANGEN
26.01.2018 Nesodden
Virksomheten Miljøtjenesten består av 7 avdelinger herunder boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, avlastning og et opplæring- dag og aktivitetssenter. Miljøtjenesten sin visjon er: "Rom for alle - blikk for den enkelte" Skoklefallåsen omsorgsboliger har 4 ledige stillinger i todelt turnus med hver 3. helg - 100% stilling fødselsvikariat fra feb. 2018 til 23.11.2018 med mulighet for forlengelse - 70% fast stilling - 26,6% fast helgestilling - 20% fast helgestilling Vi har også en ledig stilling som - 49.06% Hvilende nattevakt (betalt 28,4%) Gyldig politiattest kreves før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Legge forholdene til rette så brukerne av tjenesten, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse. Vise ansvar og følge opp tiltak Være aktiv i basisgrupper Delta i møtevirksomhet, fagmøter og andre kompetanseøkende tiltak Legemiddelhåndtering Dokumentasjon i CosDoc Bidra til et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Helsefagarbeider med norsk autorisasjon Pleiemedarbeidere med påbegynt helsefagutdanning, kan komme i betraktning Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende Bergenstesten Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Gyldig førerkort klasse B er en fordel Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Personlige Egenskaper Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Kunne arbeide selvstendig og i team Reflektert, ansvarsbevisst og bevisst på egne holdninger og verdier Du må være strukturert, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert Holde deg faglig oppdatert Lojal mot etablerte rutiner Omsorgsfull og brukerorientert Godt humør Vi tilbyr Stillingen inngår i personalgruppe sammensatt av ulik og utfyllende kompetanse Du får være med på å utvikle gode tjenester og et spennende arbeidsmiljø Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Arbeid i en IA- bedrift Lønn: Etter Hovedtariffavtalen KontaktinformasjonLaila Iren Lauvstad, Avdelingsleder, 66 96 62 23 Arbeidssted  Nesodden Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3659798437Deltid, Vikariat, Heltid, FastStartdato: 10.01.2018Antall stillinger: 5Søknadsfrist: 28.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3659798437&company_id=3018464660&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1459 NESODDEN
28.01.2018 Nesodden
Vi har ledige sykepleierstillinger ved 2 av våre somatisk langtidsavdelinger 1 stk 75% svangerskapsvikariat 1 stk 100% fast stilling Vi er opptatt av den gode dagen for de som bor her og de som jobber her. Vi trenger flere engasjerte og nytenkende lagspillere. Informasjon om sykehjemmet finner du her. Arbeidstid: Todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Gyldig politiattest kreves før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene på dagens sykehjem er varierende, spennende og krever faglig dyktighet. Som sykepleier vil du ha daglig ansvar for sykepleien til avdelingens pasienter. Du skal som pasientansvarlig sykepleier være pasientens kontakt og talsperson. Du har ansvar for å sikre kontinuitet, faglig forsvarlighet og koordinering av tjenestetilbudet. Vi bruker CosDoc som elektronisk fagsystem. Sykepleier rapporterer til avdelingsleder. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Må beherske norsk muntlig og skriftlig. Gode datakunnskaper. Personlige Egenskaper Evne til nytenkning Gode samarbeidsevner Vilje til å holde seg faglig oppdatert Evne til å lede seg selv Evne til å være løsningsorienter blir vektlagt Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i godt fagmiljø. Sykehjem har egne fagledere og egne sykehjemsleger. Gode låne og pensjonsordninger. Ulykkesforsikring også på fritiden. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Lønn: etter hovedtariffavtalen KontaktinformasjonGørild Helgesen, Avdelingsleder, 66964650 Arbeidssted  Bjørnemyr Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3670837691Vikariat, FastStartdato: 01.04.2018Antall stillinger: 2Søknadsfrist: 31.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3670837691&company_id=2702866857&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1453 BJØRNEMYR
31.01.2018 Nesodden
Vi søker etter 50 % stilling som trafikkbetjent til virksomhet infrastruktur og vannmiljø Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaver vil være å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene på kommunale og fylkeskommunale veier og plasser i kommunen, samt tømme og drifte betalingsautomater. Arbeidet vil i hovedsak bli utført på dagtid, men vil i noen grad kunne omfatte kvelds- og helgetjeneste. Kvalifikasjoner Gyldig førerkort klasse B Fullført utdanning på videregående skole nivå Det forutsettes gode norskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Det er ønskelig med erfaring fra parkeringsvirksomhet, men nødvendig opplæring/kursing vil bli gitt Personlige Egenskaper Serviceinnstilt Fleksibel Strukturert og ansvarsbevisst Vi tilbyr Hyggelige arbeidskollegaer Arbeidsplass i en IA-bedrift Lønn etter hovedtariffavtalen KontaktinformasjonReidun Isachsen, Virksomhetsleder, 66 96 44 31 - 97 56 00 41 Arbeidssted  Nesoddtangen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3678443495Stillingsbrøk: 50%Deltid, FastAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 02.02.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3678443495&company_id=2702866880&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1450 NESODDTANGEN
02.02.2018 Nesodden
Virksomheten Miljøtjenesten består av 7 avdelinger herunder boliger for funksjonshemmede, avlastningsbolig og et opplæring- dag og aktivitetssenter. Miljøtjenesten sin visjon er: "Rom for alle - blikk for den enkelte" Skoklefallåsen omsorgsboliger er et nytt flott og moderne bygg som inneholder 8 leiligheter tilpasset mennesker med forskjellige funksjonshemninger og hjelpebehov. Vi søker en positiv og kreativ medarbeider som er opptatt av å gi god kvalitet i tjenestene som skal leveres. Du må like å jobbe i en travel hverdag. Skoklefallåsen omsorgsboliger har nå to ledige stillinger som vil gå i todelt turnus med arbeid hver 3. helg 80% fast stilling 70% fødselsvikariat fra d.d til 01.10..2018 med mulighet for forlengelse Gyldig politiattest kreves før tiltredelse Arbeidsoppgaver Legge forholdene til rette så brukerne av tjenesten, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse. Bidra aktivt til videreutvikling av tjenestetilbud i avdelingen Delta i møtevirksomhet, fagmøter og andre kompetanseøkende tiltak Direkte og målrettet miljøarbeid Bistand i alle dagliglivets gjøremål Legemiddelhåndtering Basisgruppeleder Veiledning av øvrige ansatte Samarbeid med faglederne, pårørende/verge og andre Dokumentasjon i CosDoc, utarbeide tiltaksplaner Bidra til et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Vernepleier/sykepleier med norsk autorisasjon Personer med lignende utdanning kan også komme i betrakning Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende Bergenstesten Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Inneha gode dataferdigheter Fordel med gyldig førerkort klasse B Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Reflektert, ansvarsbevisst og bevisst på egne holdninger og verdier Du må være strukturert, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert Holde deg faglig oppdatert Lojal mot etablerte rutiner Like å jobbe i team Godt humør Vi tilbyr Stillingen inngår i personalgruppe sammensatt av ulik og utfyllende kompetanse Du får arbeide i nye, flotte og moderne lokaler Du får være med på å utvikle gode tjenester og et spennende arbeidsmiljø Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring også i fritiden Personalhytte på fjellet Arbeid i en IA- bedrift Lønn: Etter Hovedtariffavtalen KontaktinformasjonLaila Iren Lauvstad, Avdelingsleder, 66 96 62 23 Arbeidssted  Nesodden Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3676020922Deltid, Vikariat, Heltid, FastStartdato: 10.01.2018Antall stillinger: 2Søknadsfrist: 04.02.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3676020922&company_id=3018464660&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1459 NESODDEN
04.02.2018 Nesodden
Vi har ledig 50% midlertidig stilling som støtteressurs i Fjellveien barnehage fram til og med 31.7.2018 med mulighet for forlengelse. Vår nye medarbeider må ha gode samarbeidsevner og like ansvar og utfordringer. Du må kunne reflektere over faglige spørsmål med dine kollegaer og ha evnen til å sette ord på pedagogiske problemstillinger. I tillegg setter vi stor pris på om du er glad og interessert i humler. Arbeidsoppgaver Vi søker etter en støtteressurs som kan ivareta oppgaver knyttet til arbeid med enkeltbarn som trenger ekstra hjelp og støtte, samt generell støtte i barnehagen. Videre søker vi en engasjert medarbeider som kan jobbe selvstendig med barn individuelt og i gruppe, som er fleksibel og har barnehageerfaring. Vi ønsker å tilby våre barn økologisk god mat i samsvar med kommunes føringer på dette området. Fjellveien barnehage serverer varm mat hver dag. Vår nye medarbeider må ha et positivt syn på å lage varm mat til barna, og bidra aktivt til at måltidene i barnehagen holder høy kvalitet. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med høyere utdanning innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk. Du må kunne uttrykke deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig. Gyldig politiattest etter barnehagelovens §19 må leveres før tiltredelse. Personlig egnethet blir vektlagt. Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrettslag Personalhytte på fjellet Ulykkesforsikring også i fritiden Lønn etter hovedtariffavtalen KontaktinformasjonVidar Sæbjørnsen, Rektor, (+47) 66 96 61 26 - 959 31 519 Arbeidssted  Fjellstrand Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3669912496Stillingsbrøk: 50%Deltid, VikariatAntall stillinger: 1Søknadsfrist: 05.02.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3669912496&company_id=2702866731&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1458 FJELLSTRAND
05.02.2018 Nesodden
Vil du være med oss på laget ? 5 ledige miljøterapeutstillinger i Miljøtjenesten Virksomheten Miljøtjenesten består av 7 avdelinger herunder boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsbolig, støttekontakt tjeneste og et opplæring- dag og aktivitetssenter. Miljøtjenesten sin visjon er: "Rom for alle og blikk for den enkelte". Vi har ledig: - 1 x 74,48 % ett års vikariat stilling som hvilende nattevakt (43,74 % betalt) fra 1.2.18 - 1 x 43,43 % fast stilling med arbeid hver tredje helg - 1 x 21,36 % fast stilling med arbeid annen hver helg - 1 x 14,08 % fast stilling med arbeid hver tredje helg - 1 x 13,15 % fast stilling med arbeid hver tredje helg Arbeidsoppgaver Vi søker dyktige, engasjerte og innovative miljøterapeuter til en av virksomhetens avdelinger. Som miljøterapeut skal du aktivt bidra til at brukere av tjenestene får det tilbudet de trenger. Brukeres sosiale nettverk styrkes med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn med respekt for enkeltmenneskets integritet, selvbestemmelsesrett og kulturelle bakgrunn. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier, sykepleier eller annen relevant helse- og sosialfaglig høgskole utdanning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Du må ha evne til å kommunisere, inspirere, motivere og se muligheter. Du må inneha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i norsk tilsvarende Bergenstesten. Ved tilbud om stillingen må politiattest fremlegges før tiltredelse. Personlige Egenskaper Vi leter etter deg som: Ønsker å formidle kunnskap og erfaring Behersker IKT som arbeidsverktøy Har bransjeerfaring og kunnskap om HOL kap 9 Er strukturert og kan planlegge egen og andres hverdag Forstår viktigheten av å opprette høy kvalitet Er fleksibel og kreativ Fordel med førerkort klasse B Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø, med spennende arbeidsoppgaver. Fokus på fagutvikling og kompetanseheving innen fagfeltet for våre ansatte. Vi legger vekt på å utvikle tilpasset kompetanse og systemer for alle våre tjenestemottakere. Vi er ambisiøse, seriøse, målrettet og oppgave- resultatorienterte. Gode låne- og pensjonsordninger. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Arbeid i en IA- bedrift. Vi bruker Cosdoc som elektronisk dokumentasjonssystem Lønnsvilkår: etter Hovedtariffavtalen KontaktinformasjonIrena Stjepanovic, Avdelingsleder, 66966200 Arbeidssted  Fagerstrand Nøkkelinformasjon: Annonsør:Nesodden kommuneRef. nr.:3681080072Stillingsbrøk: 13,15-74,48%Deltid, Vikariat, FastAntall stillinger: 5Søknadsfrist: 12.02.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3681080072&company_id=2702866760&culture_id=NB-NO For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: 1454 FAGERSTRAND
12.02.2018 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2018
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 28
  2018
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Nesodden kommune