Nesodden kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Nesodden er en kommune i Akershus. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, Bærum og Hurum i vest, og Oppegård i øst. I sør grenser kommunen til Frogn. Tangen (Tangenåsen/Tangenbyen) ligger helt nord i kommunen. Bjørnemyr, Fjellstrand, Spro og Fagerstrand ligger på vestsiden med flott utsikt over Oslofjorden. På østsiden er det nesten sammenhengende bebyggelse fra Tangen via Oksval, Ursvik, Hellvik, og Berger til Jaer og Blylaget. På Nesodden finnes områder med eikeskog. Dette er den nordligste naturlige eikeskogen i Norge og antagelig også i Europa. Jord- og skogbruk, samt fiske var tidligere de vanlige næringer på Nesodden. I tillegg drev man med saltbrenning og isdrift. Fra omkring 1850 skar man is fra tjern og kunstig oppbygde dammer vinterstid. Isen ble eksportert til England. Fra 1893 ble det anlagt oljeimporthavner på Steilene, ved Svestad, på Fagerstrand og på Kavringen. I dag er majoriteten av bedrifter på nesodden små bedrifter, med noen få unntak. En stor del av disse er drevet fra folks egne hjem. Befolkning 17 021 (2008)
Les mer om Nesodden kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Nesodden kommune

Vi søker en kommuneplanlegger/arealplanlegger og en arealplanlegger som skal jobbe med stedsutvikling i et helhetlig og tverrsektorielt perspektiv. Har du lyst til å utforske muligheter og løse utfordringer sammen med oss? Planavdelingen inngår i virksomhet Plan, bygg og geodata. I planavdelingen er det seks planleggere som jobber med kommuneplanens arealdel, områdeplaner, reguleringsplaner og miljøplaner. Med sin spesielle geografiske plassering nær hovedstaden, med lang strandlinje og et bosettingsmønster i grender med kort avstand til både fjorden og marka, byr Nesodden kommune på spennende faglige utfordringer for en arealplanlegger. Nesodden har flere uløste oppgaver, store arealer er foreløpig uregulert. Vi søker medarbeidere som vil bidra til at det utvikles gode områdeplaner i tråd med kommunens mål for klimasmart kommune og grønn tettstedsutvikling.ArbeidsoppgaverKommuneplanlegger/arealplanlegger: Saksbehandle område- og reguleringsplaner Medvirke i utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Bidra til tverrsektorielt perspektiv på planene Bidra til at areal- og samfunnsplanlegging ses i sammenheng Bidra til samordning mellom arealplaner og kommuneplanverket Veilede internt og eksternt om planarbeid og tilhørende prosess Skriftlig og muntlig kommunikasjon med profesjonelle utbyggere, grunneiere, naboer og innbyggere generelt Arealplanlegger: Saksbehandle område- og reguleringsplaner Bidra til tverrsektorielt perspektiv på planene Veilede internt og eksternt om planarbeid og tilhørende prosess Skriftlig og muntlig kommunikasjon med profesjonelle utbyggere, grunneiere, naboer og innbyggere genereltKvalifikasjonerKommuneplanlegger/arealplanlegger: Utdannelse på mastergradsnivå innen arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi eller tilsvarende. Dokumenterte resultater og relevant lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Erfaring med kommuneplanlegging og temaplaner Erfaring med behandling og utvikling av reguleringsplaner Erfaring med bruk av plan- og bygningsloven Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel Kjennskap til digitale planlegging og GIS-verktøy God forståelse og erfaring med digital saksbehandling God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Arealplanlegger: Utdannelse på mastergradsnivå innen arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi eller tilsvarende. Dokumenterte resultater og relevant lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Erfaring med behandling av reguleringsplaner Kjennskap til plan- og bygningsloven Kjennskap til digitale planlegging og GIS-verktøy God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskPersonlige EgenskaperGjelder for begge stillingene Analytisk, strukturert og løsningsorientert Evne til å arbeide systematisk og selvstendig, og samtidig være åpen og tilpasningsvillig i ulike former for samarbeid Trives med høyt arbeidstempo og har stor arbeidskapasitet God system- og prosessforståelse Personlig egnethet tillegges vektVi tilbyr Et sterkt tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling Hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus Fleksitidsordning Pensjonsordning og ulykkesforsikring, også i fritiden Personalhytte på fjellet Lønn etter hovedtariffavtalen kap. 5KontaktinformasjonGrethe Marie Hagbø, VirksomhetslederArbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Det er fra 16.04.18 ledig 30 % stilling som helsestasjonslege i Nesodden kommune, fordelt på 20 % stilling ved Nesoddtangen helsestasjon, og 10 % stilling ved Helsestasjon for ungdom. Fra 13.08.18 er det ledig 16 % stilling som helsestasjonslege ved Nesoddtangen Helsestasjon for barn 0-6 år. Stillingene kan eventuelt deles av to personer.Arbeidsoppgaver Arbeidet ved Nesoddtangen helsestasjon består blant annet av lovpålagte helsekontroller og oppfølging av barn 0-6 år og deres foreldre. På helsestasjonen er det tett samarbeid med andre kommuneleger, jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter og andre fagpersoner i virksomheten Barn, unge og familie. Helsestasjonen har et godt arbeidsmiljø og flotte lokaler kommunehuset Tangenten. Arbeidet på Helsestasjon for ungdom (HFU) består av åpen dør-konsultasjoner der ungdom fra 13-21 år oppsøker helsesøster, lege, fysioterapeut og psykolog for rådgiving og veiledning. Her står seksuell helse, prevensjon, SOI, fysisk og psykisk helse sentralt. HFU har trivelige lokaler ved Berger Helsestasjon, ved siden av Nesodden videregående skole. Vi bruker journalsystemet WinMed. Man må også kunne påregne andre oppgaver i henhold til samhandlingsreformen.Kvalifikasjoner Vi søker deg som har faglig og personlig interesse og erfaring i arbeid med barn, ungdom, foreldre og familier. Søker må ha gode samarbeidsferdigheter og personlig egnethet for jobben. Norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper er en forutsetning. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.Vi tilbyr Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikringer, også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Lønn etter hovedtariffavtalenKontaktinformasjonIngerlise Skarø, Fagsjef, (+47) 66 96 45 47 - 99 50 14 02Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Nesoddtangen skole Nesoddtangen skole har en ledig undervisningsinspektørstilling fra 1.8.2018. Stillingen innebærer avdelingslederansvar for småskoletrinnet. Nesoddtangen skole ligger hyggelig og sentralt plassert på Nesodden, med kort vei til skog og strand, med Tangenten og Tangen senter som nærmeste nabo og med rask forbindelse til Oslo sentrum.Skolen har ca. 630 elever og 110 medarbeidere fordelt på skole, spesialavdeling, mottaksklasse, avdeling for tospråklige lærere og SFO. «Vi gjør hverandre gode» er skolens slagord som skal gjennomsyre vårt arbeid på alle områder. Vi har tro på at dersom alle jobber mot samme mål og bidrar etter beste evne, vil vi lykkes med å lage et trygt og godt læringsmiljø. Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring, der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt for både barn og voksne.Arbeidsoppgaver Som vår nye undervisningsinspektør vil du jobbe tett sammen med ledergruppen, personalet og med eksterne samarbeidspartnere Du vil inngå i et lederteam sammen med rektor og to andre undervisningsinspektører. Hver av inspektørene har avdelingsansvar for deler av virksomheten. Undervisningsinspektørstillingen som er ledig vil ha avdelingsansvar for 1.- 3. trinn. Dette innebærer blant annet oppfølging av elever og ansatte, samarbeid med barnehager, spesialundervisning samt oppfølging av mottaksklassen og kommunens tospråklige lærere. Til stillingen ligger også vikarinnkalling samt oppfølging av brannvern og HMS for virksomheten. Stillingen innebærer noe undervisningKvalifikasjoner Som undervisningsinspektør må du ha godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet. I tillegg må du ha allsidig pedagogisk kompetanse - inklusiv erfaring fra barnetrinnet, og erfaring fra utviklingsprosesser i skolen. Videre ønsker vi at du har gode IKT-kunnskaper samt kjennskap til, og erfaring med administrasjon og HMS-arbeid. Det forutsettes at du kan uttrykke deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig.Gydlig politiattest må fremvises før tiltredelsePersonlige Egenskaper Vi er på jakt etter deg som er engasjert i skoleutvikling og som kan være en pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid. Du er lett å samarbeide med og god til å kommunisere. Videre er du lyttende og løsningsorientert og trives godt med å arbeide i team. Du er strukturert og målrettet, men også raus og fleksibel i en hektisk hverdag. Du er flink til å motivere og lede både barn og voksne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr En skole som skårer høyt på trivsel og gode relasjoner i medarbeiderundersøkelser og elevundersøkelser. Et stort og spennende arbeidsmiljø med mange faglig dyktige kollegaer. Gode låne- og pensjonsordninger. Ulykkesforsikring, også i fritiden. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Lønn etter hovedtariffavtalenKontaktinformasjonBente Haugland, Rektor, (+47) 66 96 47 01 - 93 09 70 56Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Vi har ledig fast 95 % sykepleierstilling ved vår somatisk langtidsavdeling Vi er opptatt av den gode dagen for de som bor her og de som jobber her. Vi trenger flere engasjerte og nytenkende lagspillere. Informasjon om sykehjemmet finner du her. Arbeidstid: Todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelseArbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene på dagens sykehjem er varierende, spennende og krever faglig dyktighet. Som sykepleier vil du ha daglig ansvar for sykepleien til avdelingens pasienter. Du skal som pasientansvarlig sykepleier være pasientens kontakt og talsperson. Du har ansvar for å sikre kontinuitet, faglig forsvarlighet og koordinering av tjenestetilbudet. Vi bruker CosDoc som elektronisk fagsystem. Sykepleier rapporterer til avdelingsleder.Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Må beherske norsk muntlig og skriftlig. Gode datakunnskaper.Personlige Egenskaper Evne til nytenkning. Gode samarbeidsevner. Vilje til å holde seg faglig oppdatert. Evne til å lede seg selv. Evne til å være løsningsorienter blir vektlagt.Vi tilbyr Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i godt fagmiljø. Sykehjem har egne fagledere og egne sykehjemsleger. Gode låne og pensjonsordninger. Ulykkesforsikring også på fritiden. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Lønn: etter hovedtariffavtalenKontaktinformasjonStine Gilinsky, Avdelingsleder, +47 66 96 46 85Arbeidssted  Bjørnemyr Adresse: 1453 BJØRNEMYR
Snarest Nesodden
Miljøtjenesten søker private avlastere for barn i ulike aldre, til forskjellige oppdrag i eget hjem. Stillingsstørrelsene vil variere Har du litt ekstra husrom og hjerterom til et barn eller en ungdom? Kunne du tenkt deg å bli kjent med nye mennesker i en annen livssituasjon, og være en som bidrar til at andre får en lettere hverdag? Vi har i dag flere familier som trenger nettopp din hjelp! Vi trenger personer som er i en stabil livssituasjon og som er over 18 år. Du må gjerne ha barn selv, men må ha tid og overskudd til å gi oppmerksomhet til en som trenger det. Samtidig må du samarbeide med barnet/ungdommens familien for å kunne møte deres behov på en best mulig måte. Som avlaster vil du være fast ansatt i Nesodden kommuneArbeidsoppgaver Å være avlaster innebærer at du gir foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, en mulighet til fritid. I tillegg får barnet/ ungdommen nye opplevelser sammen med deg og dine.Kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid med barn/ungdom er ønskelig, helst arbeid med barn/ungdom med ulike funksjonsnedsettelser. Vi legger vekt på at du er personlig egnet for oppgaven. Du må være over 18 år. Politiattest kreves før tiltredelse.Personlige Egenskaper Omsorgsfull Pålitelig God til å samarbeide Ønsker å gjøre en forskjell for andreVi tilbyr Gode låne- og pensjonsordninger Lønn etter gjeldende særavtale, samt fast utgiftsdekning per døgn Vi behandler søknader kontinuerlig og aktuelle søkere vil bli kontaktet.KontaktinformasjonIrena Stjepanovic, Avdelingsleder, 66966200 Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Ledige sykepleierstillinger Hjemmesykepleien Øst 100% fast stilling fra juni 2018 Hjemmesykepleien Vest 100% fast stilling fra 25 juni 2018 Hjemmesykepleien Vest 60% vikariat i perioden 01.05.2018- 30.04.2019 Hjemmesykepleien i Nesodden kommune er delt i to geografiske områder, Øst og Vest. Sonene er samlokalisert og hver av dem disponerer 22 årsverk. Det er ansatt en avdelingsleder samt fagleder i hver sone. Personalet består av sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Arbeidstid; todelt turnus med arbeid hver tredje helg. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende. Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp til hjemmeboende pasienter i alle aldre etter vedtak. Hjemmesykepleien jobber tverrfaglig med andre virksomheter i kommunen som palliasjonsteam, psykisk helse, rus, fysio og ergo. Vi bruker Cosdoc som elektronisk journalsystem. Vi er også koblet opp mot Helsenett og elektronisk kommunikasjon med fastleger og spesialisthelsetjenesten.Kvalifikasjoner Sykepleier med norsk autorisasjon Du må ha gyldig førerkort for personbil Du må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.Personlige Egenskaper Vi ønsker deg som er løsningsorientert, har godt humør og gode samarbeidsevner. Du er pålitelig og strukturert. En som liker utfordringer og en aktiv hverdag. En som er faglig dyktig til å kunne ta selvstendige avgjørelser. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyr Arbeid i en IA bedrift Gode låne- og pensjonsordninger. Ulykkesforsikring, også i fritiden. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Lønn Etter HovedtariffavtalenKontaktinformasjonElisabeth Svendsen, Avdelingsleder sone Øst, (+47) 66 96 47 47 Line Vik, Avdelingsleder sone Vest, (+47) 66 96 47 48Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden

Rekrutteringskalender

  • APR 19
    2018
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • APR 22
    2018
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nesodden kommune