Nesodden kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Nesodden er en kommune i Akershus. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, Bærum og Hurum i vest, og Oppegård i øst. I sør grenser kommunen til Frogn. Tangen (Tangenåsen/Tangenbyen) ligger helt nord i kommunen. Bjørnemyr, Fjellstrand, Spro og Fagerstrand ligger på vestsiden med flott utsikt over Oslofjorden. På østsiden er det nesten sammenhengende bebyggelse fra Tangen via Oksval, Ursvik, Hellvik, og Berger til Jaer og Blylaget. På Nesodden finnes områder med eikeskog. Dette er den nordligste naturlige eikeskogen i Norge og antagelig også i Europa. Jord- og skogbruk, samt fiske var tidligere de vanlige næringer på Nesodden. I tillegg drev man med saltbrenning og isdrift. Fra omkring 1850 skar man is fra tjern og kunstig oppbygde dammer vinterstid. Isen ble eksportert til England. Fra 1893 ble det anlagt oljeimporthavner på Steilene, ved Svestad, på Fagerstrand og på Kavringen. I dag er majoriteten av bedrifter på nesodden små bedrifter, med noen få unntak. En stor del av disse er drevet fra folks egne hjem. Befolkning 17 021 (2008)
Les mer om Nesodden kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Nesodden kommune

40% vikariat som konsulent fram til 1.mars 2020, med mulighet for fast ansettelse. Fagenhet Ungdom og Fritid, i virksomhet Kultur har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i Nesodden Kommune. Vi tar utgangspunkt i at ungdom er en kjemperessurs for og i lokalsamfunnet, og at deres kreativitet og skapertrang, evne til kritisk tenkning og ungdommelige engasjement derfor må stimuleres, tas vare på og brukes. Ungdom har førstehånds kjennskap til hvordan oppvekstmiljø og nye sosiale koder fungerer, og det er derfor et klart mål at ungdommene blir involvert og engasjert i utviklingen av sine egne tilbud. Ungdom og Fritid tilbyr trygge møteplasser der ungdom blir møtt på deres egne premisser og kan utvikle seg som enkeltindivider. Den enkelte skal gis mulighet til å vise - og videreutvikle - sine sterke sider, men hvor deltakelse i de ulike tilbudene skjer på frivillig basis. Stillingen innebærer nærkontakt med Nesoddens ungdom og er en flott mulighet til å være med å påvirke både ungdomsmiljøet og den enkelte ungdoms utvikling i positiv retning.Arbeidsoppgaver Ansvar for utleie av lokaler og fergedrift på Steilene. Være en pådriver for samarbeid mellom de ulike aktørene på Steilene, både interne og eksterne. Pådriver for utvikling av Steilene som kultur- og rekreasjonsarena i tråd med administrative og politiske føringer og vedtak. Deltakelse i fagenhetens ulike prosjekter og satsninger gjennom hele året. Deltakelse i det generelle ungdomsarbeidet, herunder klubbarbeid. Noe kveldsarbeid må påregnesKvalifikasjoner D5L-sertifikat (Fritidsbåtskipper) med tilhørende VHF-sertifikat, samt nødvendige sikkerhetskurs og legeattest. God erfaring innen prosjektledelse. Erfaring med ungdomsarbeid, både på individ- og gruppenivå. Sertifikat for personbil. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.Personlige Egenskaper Utpreget serviceinnstilt. Meget gode samarbeidsevner. Initiativrik og utviklingsorientert. Må være fortrolig med å jobbe i et team preget av raushet, stor takhøyde, kunnskapsdeling og glimt i øyet. Stillingen innebærer nærkontakt med Nesoddens ungdom og er en flott mulighet til å være med å påvirke både ungdomsmiljøet og den enkelte ungdoms utvikling i positiv retning.Vi tilbyr Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikringer, også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Lønn etter hovedtariffavtalenKontaktinformasjonTom Sammerud, Fagsjef, 992 55 023 - 66 96 43 99Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Nesoddtangen skole har en ledig undervisningsinspektørstilling fra 1.2.2019. Stillingen innebærer avdelingslederansvar for småskoletrinnet. Nesoddtangen skole ligger hyggelig og sentralt plassert på Nesodden, med kort vei til skog og strand, med Tangenten og Tangen senter som nærmeste nabo og med rask forbindelse til Oslo sentrum.Skolen har ca. 620 elever og 110 medarbeidere fordelt på skole, spesialavdeling, mottaksklasse, avdeling for tospråklige lærere og SFO. «Vi gjør hverandre gode» er skolens slagord som skal gjennomsyre vårt arbeid på alle områder. Vi har tro på at dersom alle jobber mot samme mål og bidrar etter beste evne, vil vi lykkes med å lage et trygt og godt læringsmiljø. Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring, der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt for både barn og voksne. Skolen har i år spesielt fokus på læringsmiljø, vurdering for læring og IKT.Arbeidsoppgaver Som vår nye undervisningsinspektør vil du jobbe tett sammen med ledergruppen, personalet og med eksterne samarbeidspartnere Du vil inngå i et lederteam sammen med rektor og to andre undervisningsinspektører. Hver av inspektørene har avdelingsansvar for deler av virksomheten. Undervisningsinspektørstillingen som er ledig vil ha avdelingsansvar for 1.- 3. trinn. Dette innebærer blant annet oppfølging av elever og ansatte, samarbeid med barnehager, spesialundervisning samt oppfølging av mottaksklassen og kommunens tospråklige lærere. Til stillingen ligger også vikarinnkalling samt oppfølging av brannvern og HMS for virksomheten. Stillingen innebærer noe undervisningKvalifikasjoner Som undervisningsinspektør må du ha godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet. Det er ønskelig med lederutdanning og/eller ledelseserfaring. I tillegg må du ha allsidig pedagogisk kompetanse - inklusiv erfaring fra barnetrinnet, og fra utviklingsprosesser i skolen. Videre ønsker vi at du har gode IKT-kunnskaper samt kjennskap til, og erfaring med administrasjon og HMS-arbeid. Det forutsettes at du kan uttrykke deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig.Gydlig politiattest etter Opplæringslova §10-9 må fremvises før tiltredelsePersonlige Egenskaper Vi er på jakt etter deg som er engasjert i skoleutvikling og som kan være en pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid. Du er lojal og ansvarsbevisst, lett å samarbeide med og god til å kommunisere. Videre er du lyttende og løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og trives godt med å arbeide i team. Du er strukturert og målrettet, men også raus og fleksibel i en hektisk hverdag. Du skaper gode relasjoner og er flink til å motivere og lede både barn og voksne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr Hyggelig arbeidsmiljø blant små og store. En skole som skårer høyt på trivsel og gode relasjoner i elevundersøkelsen. Et stort og spennende arbeidsmiljø med mange faglig dyktige kollegaer. Gode låne- og pensjonsordninger. Ulykkesforsikring, også i fritiden. Personalhytte på fjellet. Bedriftsidrettslag. Lønn etter gjeldende lov, reglement og avtaleverk.KontaktinformasjonBente Haugland, Rektor, 66 96 47 01 - 93 09 70 56 Mattias Gottfridsson, Konstituert rektor, 66 96 47 02 / 473 59 912Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Det er nå ledig en fast 87% stilling som helsesøster i Forebyggende helse barn og unge. Stillingen er ledig fra dags dato. Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale. Helsesøstrene er organisert i virksomheten Barn, unge og Familie, under fagområdet Forebyggende helse barn og unge. Forebyggende helse består av 28 ansatte med ulike stillinger. På helsestasjon og i skolehelsetjenesten er det ansatt 14 helsesøstre. Videre er det ansatt 3 jordmødre, 2 helsesekretærer, 3 helsestasjonsleger, 3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og 1 ruskonsulent i fagområdet. Stillingen som helsesøster er for tiden tilknyttet Skolehelsetjenesten, der helsesøstrene har ansvar for en eller to skoler. En 87% stilling innebærer fri i alle skolens ferier, og 5 ekstra jobbdager i året utenom dette. Skolehelsetjenesten har felles base i lokaler tilknyttet Nesodden videregående skole.Arbeidsoppgaver Skolehelsetjenesten er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsning. Vi har fokus på tidlig innsats, forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn, unge og deres familie. Som helsesøster i grunnskolen jobber man tett med elever, lærere og skolens ledelse. Arbeidet består av helseopplysning, undervisning, veiledning, støttesamtaler og oppfølging av elever og foresatte etter behov. Helsesøstrene har et tett tverrfaglig samarbeid med skole, fastleger, skolelege, fysioterapeut, ergoterapeut, Helsestasjon for ungdom, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT, barnevern og andre kommunale instanser.Kvalifikasjoner Det søkes etter offentlig godkjent helsesøster eller helsesøsterstudent under utdanning. Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid med barn, ungdom og familier. Det vektlegges personlig egnethet og evne til selvstendighet. Vi søker en medarbeider som er faglig engasjert og initiativrik, har gode samhandlingsferdigheter og veiledningskompetanse, og som ser betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Søker må kunne utrykke seg godt på norsk både muntlig og skriftlig. Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremvises før tiltredelse.Vi tilbyr Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Et faglig aktivt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø Deltagelse i utvikling av tjenesten, muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon. Gode muligheter for faglig utvikling og veiledning Teamarbeid med flere ulike faggrupper Fleksitidsordning Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring, også i fritiden Personalhytte på fjellet Lønn etter HovedtariffavtalenKontaktinformasjonIngerlise Skarø, Fagsjef, (+47) 66 96 45 47 - 99 50 14 02Arbeidssted  Nesodden Adresse: 1459 NESODDEN
Snarest Nesodden

Rekrutteringskalender

  • OKT 23
    2018
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nesodden kommune