Nesodden kommune

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)
Nesodden er en kommune i Akershus. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, Bærum og Hurum i vest, og Oppegård i øst. I sør grenser kommunen til Frogn. Tangen (Tangenåsen/Tangenbyen) ligger helt nord i kommunen. Bjørnemyr, Fjellstrand, Spro og Fagerstrand ligger på vestsiden med flott utsikt over Oslofjorden. På østsiden er det nesten sammenhengende bebyggelse fra Tangen via Oksval, Ursvik, Hellvik, og Berger til Jaer og Blylaget. På Nesodden finnes områder med eikeskog. Dette er den nordligste naturlige eikeskogen i Norge og antagelig også i Europa. Jord- og skogbruk, samt fiske var tidligere de vanlige næringer på Nesodden. I tillegg drev man med saltbrenning og isdrift. Fra omkring 1850 skar man is fra tjern og kunstig oppbygde dammer vinterstid. Isen ble eksportert til England. Fra 1893 ble det anlagt oljeimporthavner på Steilene, ved Svestad, på Fagerstrand og på Kavringen. I dag er majoriteten av bedrifter på nesodden små bedrifter, med noen få unntak. En stor del av disse er drevet fra folks egne hjem. Befolkning 17 021 (2008)
Les mer om Nesodden kommune

Ledige stillinger hos Nesodden kommune

Bjørnemyr skole, er en barneskole med ca.210 elever. Skolen har også en egen avdeling for barn med funksjonshemninger og SFO-ordning med ca.100 elever. Vi ønsker å være en skole som får gode resultater gjennom opplevelser og utfordringer. Det arbeides kontinuerlig for å skape et trygt og trivelig miljø. Skolen har engasjerte og dyktige ansatte og ser på kultur som en viktig bærebjelke.Kvalifikasjoner Allmennlærer/grunnskolelærer med undervisningskompetanse for 1. - 7. trinnGyldig politiattest etter opplæringslova § 10-9 må fremvises før tiltredelsePersonlige Egenskaper Den som ansettes må være fleksibel og like å samarbeide med mange, samt være innstilt på travle hverdager i et aktivt miljø. Personlig egnethet vektlegges. Gyldig politiattest etter opplæringslova § 10-9 må fremvises før tiltredelseVi tilbyr En skole som skårer høyt på trivsel og gode relasjoner i elevundersøkelsen Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Hyggelige elever Utviklingsorienterte og faglig dyktige kollegaer Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikringer, også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Lønn etter hovedtariffavtalenKontaktinformasjonBarbro Kranstad Helgesen, Rektor, (+47) 66 96 61 50 - 488 84 901Arbeidssted  Bjørnemyr Adresse: 1453 BJØRNEMYR
Snarest Nesodden
Stillingen innebærer 75% administrativ ressurs kombinert med 25 % pedagogstillingMunkestien er en trivelig barnehage sentralt beliggende på Nesodden i naturskjønne omgivelser med kort vei til skog, mark og strand. Skogen brukes aktivt som læringsarena. Barnehagens satsingsområde er " kunst, kultur og kreativitet". Vi setter vennskap, sosial kompetanse, lek og barns medvirkning i fokus. Visjonen er varme hjerter og åpne sinn Barnehagen har til sammen 7 avdelinger: Bygg sør: En avdeling med 9 barn fra 1-3 år To avdelinger med 18 barn fra 3-6 år. Bygg nord: To avdelinger med 14 barn fra 1-3 år En avdeling med 14 barn fra 2-4 år En avdeling med 22 barn fra 3-6 år.Arbeidsoppgaver Som assisterende styrer vil du utføre arbeidsoppgaver delegert fra styrer,og du er styrers stedfortreder. Du vil samarbeide med styrer om å legge til rette for læringsfellesskap for personalet. Du får medansvar for pedagogisk ledelse med fokus på barnehagens satsningsområder.Kvalifikasjoner Som assisterende styrer kreves det utdanning som barnehagelærer eller annen godkjent utdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.Erfaring fra barnehage og ledelse vektlegges.Vi ønsker at du har erfaring med endringsprosesser i barnehage. Det er videre ønskelig med erfaring fra regnskap, budsjett og digitale medier. Som assisterende styrer er det viktig at du har kjennskap til lov og avtaleverk.Gyldig politiattest i henhold til Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse.Personlige Egenskaper Du er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid, og er en tydelig leder som setter mål og inspirerer og motiverer dine medarbeidere. Du er engasjert og har pågangsmot. Du er åpen, ser muligheter og er god til å kommunisere med samarbeidspartnere i og utenfor barnehagen.Vi tilbyr Deltakelse i lærende nettverk IKT-verktøy i barnehagen En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring, også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Lønn etter hovedtariffavtalen Kommer du fra Oslo eller Bærum? Ta båten til jobben. Nesodden kommune ligger landlig og vakkert til med rask og god kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker brygge i Bærum. Fra Aker brygge tar det 23 minutter med båt til Nesoddtangen og fra Lysaker tar båtturen kun 8 minutter. Båtene korresponderer med buss til Munkestien barnehage.KontaktinformasjonGry Engstad, Virksomhetsleder, 41088821, gry.engstad@nesodden.kommune.noArbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Tospråklige lærere for skoleåret 2018/2019 (med mulighet for forlengelse) - Ledige stillinger i grunnskolene. Det er ledig faste stillinger som tospråklige lærere i grunnskolene. Følgende språk og stillingsprosent er ledige:Arabisk, Kurdisk Inntil 47 %BosniskInntil 11%Engelsk Inntil 26 %Eritreisk (Tigrinja)Inntil 22%Filipinsk (Tagalog) Inntil 15 %ItalienskInntil 11%Kinyamulenge (Kongo)Inntil 11 %ussiskInntil 11 %SpanskInntil 26%Thai Inntil 16 %TsjetsjenskInntil 18%Tysk Inntil 11 %Visaya, tagalogInntil 15%UngarskInntil 11%Kurdisk (Sorani, Farsi, Kurmandji og Dari)Inntil 26%  Vi tiibyr:Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring også i fritiden personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Ved ansettelse må gyldig politiattest i henhold til Opplæringsloven § 10-9 fremlegges. Lønnsvilkår: Etter HovedtariffavtalenKontaktinformasjonBarbro Kranstad Helgesen, Rektor, (+47) 66 96 61 50 - 488 84 901 Bente Haugland, Rektor, (+47) 66 96 47 01 - 93 09 70 56 Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Berger skole,trenger dyktige allmennlærere/grunnskolelærere 1.- 7. Som kan være kontaktlærere, både i fast stilling og års-vikariat. Det er ønskelig om du fyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk. Skolen har også behov for allmennlærere med spesialpedagogisk kompetanse.Arbeidsoppgaver Vi ønsker engasjerte lærere som: - Er tydelige klasseledere som skaper gode relasjoner, god faglig utvikling og bidrar til et trygt og godt skolemiljø - Motiverer og inkluderer elevene i elevenes læring - Er bevisste på grunnleggende ferdigheter og praktiserer tilpasset opplæring - Kommuniserer og samarbeider godt med barn, foresatte og kollegaer - Er løsningsorienterte med god arbeidskapasitetKvalifikasjoner Allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanningGodkjent politiattest i henholdt til opplæringslova §10-9 må fremvises før tiltredelsePersonlige Egenskaper Personlig egnethet blir vektlagtVi tilbyr Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring også i fritiden Personalhytte på fjellet BedriftsidrettslagKontaktinformasjonOle Bent Myhrvold, Rektor, (+47) 66 96 60 02 - 91 14 66 98Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden
Fast stilling som advokat / advokatfullmektig med spennende juridiske oppgaver Kommuneadvokaten er kommunens prosessfullmektig i saker for domstolene, og for Fylkesnemnda i barnevernssaker. Kontoret bistår i tillegg hele den kommunale organisasjon i juridiske spørsmål. Vi kan derfor tilby juridisk og samfunnsmessig interessante arbeidsoppgaver med et meget bredspektret nedslagsfelt innenfor så vel det privatrettslige som det offentligrettslige område. Tiltredelse så snart som mulig.Arbeidsoppgaver Prosessoppdrag og rådgivning.Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Kunnskap og erfaring innen barnevern og saker for Fylkesnemnda vil bli tillagt vekt. I tillegg er det ønskelig med god kjennskap til følgende rettsområder: -Forvaltnings- og kommunalrett -Arbeidsrett -Kontraktsrett -Fast eiendom, plan- og bygningsrett -Offentlige anskaffelser -EiendomsskattPersonlige Egenskaper Du er selvstendig, arbeidsom, serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og er god til å sette deg inn i nye problemstillinger av så vel faktisk som juridisk art.Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Fleksitid Gode låne- og pensjonsordninger Ulykkesforsikring, også i fritiden Personalhytte på fjellet Bedriftsidrettslag Lønn etter avtaleKontaktinformasjonAslak Hovland Jakobsen, Kommuneadvokat, (+47) 66 96 43 27 - 911 13 655Arbeidssted  Nesoddtangen Adresse: 1450 NESODDTANGEN
Snarest Nesodden

Rekrutteringskalender

  • JUL 20
    2018
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Nesodden kommune