<  
>  

Skien kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Skien er en kommune i Telemark. Den er også fylkets administrasjonssenter og største by. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome, og er en del av det som heter Grenland. Byen er en av Norges eldste og har røtter tilbake til år 900. Byen har kortbaneflyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, få kilometer utenfor bykjernen. Den trafikkeres i dag av Vildanden som flyr til Bergen, Stavanger og Stockholm. Skien oppsto der fallet fra Hjellevannet danner et naturlig hinder for skipsfart på Skienselva. Handelsmenn begynte å møtes her allerede på 900-tallet. Den tidligste dokumentasjonen på byprivilegier er fra 1358. Industriutbygging tok til på 1500-tallet, med gruvedrift i Glasergruva, Fossum Jernverk og sagbruk som utnytta fossefallet. Tømmerfløting på elva kom i gang på 1600-tallet, og Skien ble eksporthavn for tømmer og plank og importhavn for korn. Senere skulle byen oppleve ny fremgang som industriby, kommunikasjonsknutepunkt og fylkets administrative senter. I 1873 ble Union Bruk etablert. Norsjø–Skienkanalen ble bygget i perioden 1854–1861, Bandak-Norsjøkanalen ble åpnet i 1892. Skien fikk jernbaneforbindelse via Vestfoldbanen i 1882 og Bratsbergbanen i 1917. Befolkning 50 864 (2008)

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Skien kommune

Generelt om stillingenGrenlandskommunene skal i gang med en anskaffelsesprosess av et nytt saksbehandlingsverktøy, som skal erstatte dagens løsning. Det er viktig at kommunene får et saksbehandlingsverktøy som følger med den digitale utviklingen i samfunnet. Samtidig er det sentralt at man oppnår en effektiv og god saksbehandling med god datakvalitet.Prosjektlederen som søkes, vil lede gjennomføringen av prosjektet. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet, og prosjektleder vil rapportere til denne. Styringsgruppen består av seks rådmenn/kommunedirektører fra Grenlandskommunene. Prosjektlederen skal koordinere og samle innspillene og behovene fra kommunene og arbeide med dette opp mot markedet og leverandører.Prosjektleder vil bli tilbudt et engasjement ut 2021, med muligheten for forlengelse. Prosjektlederstillingen er en 100% stilling, med fleksibel arbeidstid. Arbeidssted er for tiden Skien kommune, som er vertskommune for Grenlandssamarbeidet.ArbeidsoppgaverGjennomføre en anskaffelsesprosess av et nytt saksbehandlingsverktøyBidra i behovskartleggingene for de seks GrenlandskommuneneGjennomføre forhandlinger med aktuelle leverandørerSamarbeide med prosjektgruppe og styringsgruppeBistå Grenlandskommunene i implementeringen av valgte saksbehandlingsverktøyKvalifikasjonerSøkeren bør ha følgende kvalifikasjoner:Høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivåErfaring med prosjektledelseErfaring fra endringsledelse, digitalisering, prosessutvikling og gevinstarbeid vektleggesErfaring med avtaleinngåelser og forhandlingerPersonlige egenskaperSøkeren bør ha følgende personlige egenskaper:Løsningsorientert og proaktivEvne til å skape gode relasjonerGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til både selvstendig og systematisk arbeid, men samtidig en teamarbeiderGod forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektorVi tilbyrLønn etter avtaleMeget gode forsikrings- og pensjonsordningerUtfordrende arbeidsoppgaver i en spennende regionEngasjement ut 2021, 100% stilling, mulighet for forlengelseSlik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.Andre opplysningerVitnemål og attester skal ikke legges ved elektronisk søknad. Dette medbringes til evt. intervju. Adresse: Grenlandssamarbeidet
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingGjerpen sykehjem og bokollektiv er Skien kommunes eldste sykehjem og ligger i landlige omgivelser ved Børsesjø. Sykehjem og bokollektiv er boform for personer med varig helsesvikt som ikke lenger kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, og har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie. På sykehjemmet og bokollektivet er det plass til 65 beboere fordelt på 5 avdelinger Børsesjø, Høgda, Kikut Kreppa og Fjelldalen (bokollektivet). Det er to tilsynsleger knyttet til sykehjemmet, og vi har et nært samarbeid med aktivitør og demensteamet i kommunen. Vi legger stor vekt på å forebygge helseplager hos beboere. Med kunnskap om bl.a. ernæring, fysisk aktivitet, riktig legemiddelbruk, er vi gode på forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har fokus på personsentrert omsorg og miljøbehandling fremfor medikamentelle tiltak, og har også tatt i bruk velferdstekologiske hjelpemidler innen varslings- og Lokaliseringsteknologi som hjelper oss å møte noen av utfordringene i demensomsorgen Sykehjemmet og bokollektivet skal flytte til nytt og urbant sykehjem i Kverndalen i 2022.ArbeidsoppgaverDeltakelse i beboernes dagliglivets aktiviteter -- legge forholdene til rette for at beboerne skal kunne mestre egen hverdag best mulig og fungere selvstendig ut fra egne forutsetninger.Personsentrert omsorgMiljøarbeid, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av ulike beboeraktiviteterObservasjon og vurdering av beboernes helsetilstandIverksetting og evaluering av sykepleietiltakLegevisitt og oppfølging etter denneLegemiddelhåndteringTverrfaglig samarbeidKvalitetssikring av dokumentasjon i tjenesterSamhandling med pårørendeAktiv deltakelse i sykehjemmets utviklings- og kvalitetsarbeidUtdanningBachelor i sykepleie eller vernepleieStudenter som forventer å fullføre bachelorutdanning i løpet av våren 2020.Personlige egenskaperAnsvarsbevisst, løsningsorientert og innehar evne til å kunne jobbe både selvstendig og i teamVære handlekraftigHa genuin faglig interesse for geriatri og demensomsorg, og har et ønske om å videreutvikle tjenestenGode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheterBeherske norsk muntlig og skriftligVi tilbyrGode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til detteLønn minimum etter gjeldende avtaleverkMeget gode pensjonsordningerMeget gode forsikringsordningerAndre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Gjerpen sykehjem og bokollektiv, Enhet 1
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingØnsker du fast stilling i Skien kommune? Ved en spennende avdeling med utfordrende oppgaver? Hvor du som fagperson virkelig kan gjøre en forskjell? Søk her! Vi har ledig 80% fast stukkubg med mulighet for økt stilling.Gulset sykehjem og bokollektiv ligger i fine omgivelser og er det største sykehjemmet i Skien med totalt 121 plasser. Enhet 4 består av 1 sykehjemsavdeling med 15 beboere og 2 skjermede avdelinger for personer med langkommet demens. Dette er en spennende avdeling som er i faglig utvikling, og vi ønsker deg med på laget. Verdiene i personsentrert omsorg setter personen i sentrum, sånn at den omsorgen vi gir og tiltak vi gjør tar utgangspunkt i beboerens verdi som person. Det handler om å se mennesket med demens som en person med følelser, rettigheter, ønsker og en livshistorie som preger personen, slik som før vedkommende fikk demens. Vi som omsorgsgivere er en viktig del av miljøet mennesker med demens lever i, og derfor kan vi være med på å påvirke hvordan han eller hun mestrer livet og opplever sin hverdag.ArbeidsoppgaverUtøve direkte sykepleie og påse at sykepleierfaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet.Personsentrert omsorg.Ha genuint faglig interesse for geriatri og demensomsorg og ønske om å videreutvikle tjenesten.Jobbe i team.UtdanningAutorisert Sykepleier/vernepleierPersonlige egenskaperMestre norsk, skriftlig og muntlig.Evne til å se ressurser og muligheter hos den enkelte.Liker utfordringer og tenke nytt.Kunne jobbe selvstendig og være fleksibel.Positiv og bevisst egne og andres holdninger.Vi tilbyrEn spennende utfordring og mulighet til å være med å bygge opp fagmiljøet rundt demensomsorgenGode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til detteLønn minimum etter gjeldende avtaleverkMeget gode pensjonsordningerMeget gode forsikringsordningerAndre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Gulset sykehjem og bokollektiv, enhet 4
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingRespiratorteamet holder til på Gråtenmoen og tilhører Tamburlund 2. Det er 8 årsverk i teamet hvor alle har 100% stilling. Per i dag går turnusen over 8 uker og ila denne perioden har man 1 dagvaktsuke, 1 nattevaktsuke og 1 bakvaktsuke. Bakvakten har hjemmevakt og rykker ut ved fravær eller andre behov. Vi har langvakter og vaktene er på 12,25 timer. Vi jobber 1-1 hele døgnet og følger bruker både hjemme og på jobb samt fritidsaktiviteter. Alle nyansatte får god opplæring og oppfølging. Av hensyn til bruker er det ønskelig med kvinnelige søkere.ArbeidsoppgaverBistå bruker med dagliglivets aktiviteter både i hjemmet, men også på jobb og fritidsaktiviteter.Håndtere respirator og hostemaskinHåndtere Peg-sondeObservasjon og vurdering av brukers helsetilstandMedisinsk oppfølging og tverrfaglig samarbeid med bla STHFIverksetting, oppfølging og evaluering av sykepleiertiltakDokumentasjonFølge brukers vedtakPraktiske gjøremål i brukers leilighetUtdanningBachelor sykepleieBachelor vernepleieErfaringØnskelig med erfaring fra respirator/hostemaskin men ikke et kravØnskelig med erfaring ift å jobbe langvakter men ikke et kravBør ha sertifikat klasse BPersonlige egenskaperMå like å jobbe i et teamKunne være selvstendig og ta egne faglige avgjørelserEngasjert og lærevilligVi tilbyrGode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til detteLønn minimum etter gjeldende avtaleverkMeget gode pensjonsordningerMeget gode forsikringsordningerAndre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Tamburlund 2
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingEinaren avlastningsbolig er et av helse og velferds tiltak for barn og unge i alderen fra 0 til 18 år. Avlastningsboligen har 10 sengeplasser og inngår i samme enhet som SAMBA med felles enhetsleder. Vår kompetanse er særlig knyttet til tjenesteutøvelse til barn med autisme og/ eller atferdsproblematikk, Utviklingshemming og fysisk funksjonshemming. Foruten samarbeid med foreldre, samarbeider vi med mange ulike Aktører som for eksempel skole og Spesialisthelsetjenesten.Einaren er organisert i to avdelinger, rød avdeling for barn med somatiske utfordringer og blå for barn med ulike Atferds utfordringer og vi har et bredt spekter av faglig kompetanse og dyktig personale med mange års erfaring i feltet. Boligen har moderne hjelpemidler, sanserom, aktivitetsrom. Forholdene er lagt til rette for å kunne gi brukerne et Individuelt tilpasset tilbud. Vi arbeider i tverrfaglig team med en teamansvarlig og delegerte oppgaver til de enkelte. Vi har to fagkoordinatorer knyttet til Einaren en på rød og en på blå avdeling. Vi har i 2019 oppgradert og bygget ut Einaren til en moderne avlastningsbolig. Vi søker etter vernepleier på natt som kan håndtere arbeids oppgaver på begge avdelingene.ArbeidsoppgaverGjennomføring av vedtak om avlastning for barn.Målrettet helsefaglig og miljørettet arbeid.Håndtere uforutsette situasjoner på en faglig og etisk forsvarlig måte.UtdanningBachelor i vernepleierGod kjennskap og erfaring med kapitel 9 og medisin håndteringBeherske å stå i arbeid med utfordrende adferd samt helseutfordringer hos tjenestemottakerne.Personlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerFleksibel og løsningsorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrGode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til detteLønn minimum etter gjeldende avtaleverkMeget gode pensjonsordningerMeget gode forsikringsordningerAndre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Einaren avlastningsbolig
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingEinartun gir tjenester til personer med en intellektuell og fysisk funksjonsnedsettelse. Enheten består av 6 leiligheter og en personalbase. Det er for tiden heldøgns bemanning med hvilende nattvakt. Hjelpebehovet er varierende. Arbeidet består i å gi bistand til individuell opplæring og hjelp i hjemmet, samt samarbeid med pårørende, og beboernes arbeidstilbud.ArbeidsoppgaverFaglig ansvar for beboerneLede møter, blant annet ansvarsgruppemøterKontakt med samarbeidspartnere, pårørende / vergerSørge for gode medisinske og faglige vurderingerHa oppfølging av fysisk og psykisk helse rundt beboerneVeilede personal.UtdanningKrav til utdanning som vernepleier eller sykepleierErfaringMiljøterapeutisk arbeidKunnskap om utviklingshemming og psykiske lidelserKunnskap om ulike hjelpemidlerFordel med kjennskap til fagsystemer som brukes i Skien KommunePersonlige egenskaperGod samarbeidsevne,Selvstendig, ansvarsbevisst og løsning orientertGodt norsk, muntlig og skriftligPositiv og godt humørEvne til å veilede andreVi tilbyrGode muligheter for videreutdanning og støtteordninger knyttet til detteLønn minimum etter gjeldende avtaleverkMeget gode pensjonsordningerMeget gode forsikringsordningerAndre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Einartun
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingDet er fra 01.06.20 ledig 60% engasjement som tospråklig assistent i Granåsen barnehage. Granåsen barnehage er en flerkulturell barnehage som holder til på Gulset. Barnehagen har lek, vennskap og relasjonskompetanse som hovedsatsningsområde. Videre er systematisk språkstimulering en viktig del av hverdagen vår. Innenfor lek og vennskap jobber vi for tiden med å utvikle det fysiske læringsmiljøet i barnehagen, og har fokus på å tilføre ulikt materiell som gir mulighet for kreativitet, skaperglede og utforskertrang (Gjenbruksmateriell og naturmaterielaer blant annet).Det er et stort ønske at du behersker både Kinyarwanda og/eller Swahili.ArbeidsoppgaverSamarbeide med pedagog om pedagogisk opplegg for å styrke barnets språk- og identitetsutviklingLegge til rette for språkgruppe på morsmålStøttespiller i lek og samspill inne og uteBrobygger mellom hjem og barnehageErfaringErfaring fra arbeid i barnehage er en fordel, men ikke noe kravErfaring fra arbeid med nyankomne flyktningerUtdanningSøkere med annet enn nordiske morsmål må ha avlagt norskprøve og oppnådd A2 på skriftlig delprøve og B1 i muntlig delprøveSøker bør beherske både Kinyarwanda og SwahiliPersonlige egenskaperFleksibel og løsningsorientertGode samarbeidsevnerLekenEt godt humørSelvstendigVi tilbyrLønn ihht gjeldende tariffMeget gode forsikrings- og pensjonsordningerAndre opplysningerSøker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Granåsen barnehage
01.06.2020 Skien
Informasjon om arbeidssted og stillingMeget attraktiv fastlegehjemmel ledig ved Borgeåsen legesenter. Listelengde 1200 pasienter.Borgeåsen legesenter er et veletablert legesenter med tre fastleger og en LIS1-lege (turnuslege).Legesenteret ligger praktisk til på Borgeåsen like ved butikker og apotek. Det er fysioterapeuter i samme bygning og stor parkeringsplass med gratis parkering. God bussforbindelse. Borgeåsen Legesenter har erfarne helsesekretærer. Vi benytter CGM journalsystem og Melin betalingsterminal, er tilknyttet norsk helsenett og har elektronisk meldingsutveksling med pasienter, NAV, hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus. Vi har EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometri tilknyttet data. Legesenteret er lett tilgjengelig for funksjonshemmede, har store lyse lokaler og en stabil pasientpopulasjon. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø hvor både humor og godt faglig samarbeid er viktig.Ved overtagelse legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, kommunikasjon og evne til å drive praksis.Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Søker må inneha norsk autorisasjon. Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 2 - 4 vakter per måned. Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler. Oppstart etter avtalePolitiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.Andre opplysningerPolitiattest må fremlegges før tiltredelse.Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".Slik søker du på stillingenDu søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Adresse: Helse og velferd
02.06.2020 Skien

Rekrutteringskalender

 • JUN 01
  2020
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Skien kommune