<  
>  

Storfjord kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Storfjord kommune ligger innerst i Lyngenfjorden i Troms. Kommunen har grense mot Finland og Sverige. Punktet hvor Norge, Sverige og Finland møtes kalles Treriksrøysa. Dette er det ene av to steder i Norge som grenser mot to andre land. På norsk side grenser Storfjord mot Lyngen og Kåfjord kommuner i nord og mot Tromsø, Balsfjord og Målselv kommuner i vest og sør. Administrasjonssenter er Hatteng. Skibotn hadde i flere århundrer det største markedet i Nord-Troms, hvor kjøpmenn fra Norge, Sverige og Finland kom med varene sine. Markedet daterer seg muligens tilbake til 1500-tallet eller tidligere. I dag drives markedet videre som en handelsmesse, men fortsatt med fokus på små utstillere, multinasjonalitet og husflidsprodukter. Storfjord har en norsk værrekord: Skibotn, skjermet av fjellene, er det stedet i Norge som har registrert flest klarværsdager. Befolkning 1 893 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Storfjord kommune

Vil du bli med i vårt nye team og være med å sette strategisk fokus på utvikling som vår nye nærings- og utviklingsrådgiver?I tillegg til tjenesteproduksjon og forvaltning har kommunestyret gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 satt fokus på utvikling.Vi gjennomfører en organisasjonsjustering, og søker flere medarbeidere til våre nye etater.I tillegg til personal- og økonomiavdelingene, vil vår justerte organisasjon bestå av Oppvekstetaten, Helse- og omsorgsetaten, Utviklingsetaten og Miljø, drift og beredskapsetatenVi søker en proaktiv og fremoverlent strategisk og strukturert medarbeider. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.Stillingen er ledig fra snarest.Stillingen inngår i den nye Utviklingsetaten. Vi bygger opp en ny etat for samhandling og et koordinert og samlet fokus på å levere i tråd med prioriteringene i Samfunnsplanen.Våre prioriteringer for samfunnsutviklingen framover mot 2032 er næringsutvikling, bolyst, og kultur/frivillighet og friluftsliv. Samfunnsplanen ble vedtatt i kommunestyret 17/6-20.Storfjord kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeider, herunder også mot våre naboer på finsk og svensk side.Viktigste oppgaver vil væreStrategisk utviklingsarbeid og prosjekterProfilere og markedsføre kommunenTilrettelegge for bosetting og næringsetableringerVære kontaktledd mellom kommunen, næringslivet og andre sentrale aktørerSaksbehandling innen områdetDelta aktivt i det regionale nærings- og utviklingssamarbeidetØnskede kvalifikasjonerRelevant utdanning på høyere nivå. Bred praktisk erfaring innen arbeidsområdet kan kompensere for lavere formell utdanningErfaring fra utviklingsarbeid, offentlig og/eller privat virksomhetKunnskap om kommunesektoren, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltningMuntlig og skriftlig fremstillingsevne; herunder saksbehandling til politiske organBeherske ulike dataverktøyFørerkort kl. BPersonlige egenskaperStorfjord kommune har åpenhet, respekt og etterrettelighet som verdigrunnlag.Egenskaper vi verdsetter:At du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftligAt du er lojal, kan jobbe selvstendig, tar initiativ, er proaktiv og har gjennomføringsevne, er løsningsorientert, er målrettet og kan samarbeide internt og eksterntDu må kunne sette deg raskt inn i nye oppgaverDu må være interessert i å bidra til å gjøre en forskjellDu må være omgjengelig og ha et godt humørPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrLønn etter avtaleUtfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et bredt spekter av faglige utfordringerStorfjord kommunes beliggenhet i tiltakssonen for Nord-Troms gir lavere skatt og nedskrivning av studielånFleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsvilkårVi vil være behjelpelig med å skaffe boligGenerell informasjonTilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden. Spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan rettes til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rådmann Willy Ørnebakk, tlf. 911 74752.I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Storfjord
Vil du bli med i vårt nye lederteam og være med å sette strategisk fokus på utvikling som vår nye kommunalsjef for Utviklingsetaten ?I tillegg til tjenesteproduksjon og forvaltning har kommunestyret gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 satt fokus på utvikling.Vi gjennomfører en organisasjonsjustering, og søker flere ledere til våre nye etater.I tillegg til personal- og økonomiavdelingene, vil vår justerte organisasjon bestå av Oppvekstetaten, Helse- og omsorgsetaten, Utviklingsetaten og Miljø, drift og beredskapsetaten.Vi søker en proaktiv og fremoverlent strategisk, strukturert og tydelig leder med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.Lederen inngår i rådmannens ledergruppe, og skal være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene. Samhandling mellom etatene og avdelingene har høyt fokus hos oss.Stillingen er ledig fra snarest.Du skal lede en etat hvor våre fagområder for utvikling samles. Du skal være med i oppbyggingen av en ny etat som skal være operativ fra 1/1-21. I dag er disse fagområdene spredt på flere avdelinger og etater, og vi bygger opp en ny etat for samhandling og et koordinert og samlet fokus på å levere i tråd med prioriteringene i Samfunnsplanen.Våre prioriteringer for samfunnsutviklingen framover mot 2032 er næringsutvikling, bolyst, og kultur/frivillighet og friluftsliv. Samfunnsplanen ble vedtatt i kommunestyret 17/6-20.Du har lederansvar for om lag 12 årsverk etter organisasjonsjusteringen, og du vil ha ansvaret for eierskapsoppfølging og samhandling mot våre utviklingsrelaterte organisasjoner og selskaper.Storfjord kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeider, herunder også mot våre naboer på finsk og svensk side.Arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreOverordnet ledelse av tjenesteområdeneSørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkravUtarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for administrative og politiske beslutningerBudsjett- og økonomiansvarUtarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenesteneOmstilling og strategisk arbeidFast medlem i kommunens kriseledelseDelaktig i operativ utførelse i tillegg til overordnet ledelseØnskede kvalifikasjonerHøyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitetLedererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhetKunnskap om kommunesektoren, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltningGod kunnskap om økonomi og økonomistyringGrunnleggende forståelse for ansvarsområdetMå disponere egen bil for egen mobilitetPersonlige egenskaperStorfjord kommune har åpenhet, respekt og etterrettelighet som verdigrunnlag.Du skal lede ut fra disse verdiene, og du er eller har egenskapene:Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftligSamarbeidsevne og evne til å skape tillitInitiativrik, løsningsfokusert og har høy gjennomføringsevneResultatorientertTydelig, selvstendig og beslutningsdyktigLojalVi tilbyrLønn etter avtaleUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverDet vil bli inngått lederavtale med rådmannenStorfjord kommunes beliggenhet i tiltakssonen for Nord-Troms gir lavere skatt og nedskrivning av studielånPensjonsordning i KLPVi vil være behjelpelig med å skaffe boligGenerell informasjonTilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden. Spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan rettes til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rådmann Willy Ørnebakk, tlf. 911 74752.I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi venter på din søknad!Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Storfjord
Vil du bli med i vårt nye lederteam og være med å sette strategisk fokus på utvikling som vår nye kommunalsjef for Miljø, drift og beredskapsetaten ?I tillegg til tjenesteproduksjon og forvaltning har kommunestyret gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 satt fokus på utvikling.Vi gjennomfører en organisasjonsjustering, og søker flere ledere til våre nye etater.I tillegg til personal- og økonomiavdelingene, vil vår justerte organisasjon bestå av Oppvekstetaten, Helse- og omsorgsetaten, Utviklingsetaten og Miljø, drift og beredskapsetaten.Vi søker en proaktiv og fremoverlent strategisk, strukturert og tydelig leder med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt. Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig, er en god lagspiller og lar deg motivere av utfordringer.Stillingen er ledig fra 01.10.20.Lederen inngår i rådmannens ledergruppe, og skal være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene. Samhandling mellom etatene og avdelingene har høyt fokus hos oss.Du skal lede en etat som skal levere gode fremtidsrettede tjenester innenfor områdene miljø, brann, redning, beredskap, kommunalteknikk, og bygg/eiendom. Du vil ha ansvar for prosjektstyring av våre kommunaltekniske investeringsprosjekter og kommunalteknisk forvaltning, drift og planlegging.Du har lederansvar for om lag 20 årsverk etter organisasjonsjusteringen.Storfjord kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeider, herunder også mot våre naboer på finsk og svensk side.Arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreOverordnet ledelse av tjenesteområdeneSørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkravUtarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for administrative og politiske beslutningerBudsjett- og økonomiansvarUtarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenesteneOmstilling og strategisk arbeidFast medlem i kommunens kriseledelseDelaktig i operativ utførelse i tillegg til overordnet ledelseØnskede kvalifikasjonerHøyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitetLedererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhetKunnskap om kommunesektoren, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltningGod kunnskap om økonomi og økonomistyringGrunnleggende forståelse for ansvarsområdetMå disponere egen bil for egen mobilitetPersonlige egenskaperStorfjord kommune har åpenhet, respekt og etterrettelighet som verdigrunnlag.Du skal lede ut fra disse verdiene, og du er eller har egenskapene:Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftligSamarbeidsevne og evne til å skape tillitInitiativrik, løsningsfokusert og har høy gjennomføringsevneResultatorientertTydelig, selvstendig og beslutningsdyktigLojalVi tilbyrLønn etter avtaleUtfordrende og spennende arbeidsoppgaverDet vil bli inngått lederavtale med rådmannenStorfjord kommunes beliggenhet i tiltakssonen for Nord-Troms gir lavere skatt og nedskrivning av studielånPensjonsordning i KLPVi vil være behjelpelig med å skaffe boligGenerell informasjonTilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden. Spørmål om elektronisk utfylling av søknad kan rettes til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rådmann Willy Ørnebakk, tlf. 911 74752I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.08.2020 Storfjord

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere