<  
>  

Politiet, Finnmark pd

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet med de andre politidistriktene i Norge etablere en ny tjenestestruktur for å skape et mer robust og enhetlig politi i henhold til Nærpolitireformen. I tillegg til geografisk driftsenhet, består den nye organisasjonsmodellen av fem funksjonelle driftsenheter(Felles enhet for operativ analyse, PST, Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Felles enhet for påtale og Felles enhet for etterretning, forebyggende og etterforskning). Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes og støttes av stab for virksomhetsstyring, HR/HMS og kommunikasjon. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 400 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk, alternativt skal disse bringes med i et eventuelt intervju. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Politiet, Finnmark pd

Adresse

Rådhussvingen 1 9600 HAMMERFEST