Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av landets største ideelle organisasjoner. Vi jobber for å redde liv og begrense følgene av akutt sykdom og alvorlig skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver Europas største forskningsmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus, og utvikler avansert livreddende behandling til bruk ute hos pasientene. Arbeidet vårt finansieres av innsamlede midler.

Les mer om Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Fakta
Hovedkontor
OSLO
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) søker etter person for stipendiatstilling i EQUIPE2-prosjektet. Stipendiaten vil være ansatt i SNLA og inngår i et strategisk forskningssamarbeid med Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin, St. Olavs Hospital som igjen er tilknyttet Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Stipendiaten og prosjektet er mer spesifikt tilknyttet forskningsgruppen Trondheim Prehospital Research Group (TPRG) og FoU-avdelingen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Arbeidssted vil være Trondheim.Prosjektet heter EQUIPE2 ( E stablishing QU ality I ndicators in P re-hospital E mergency care 2 ), og omhandler systematisk kvalitetsarbeid i den akuttmedisinske behandlingskjede. Fokus vil primært være rettet mot de alvorligst syke og skadde pasientene og deres vei gjennom akuttforløpet. Luftambulansetjenesten vil være sentral. Prosjektets mål er, gjennom bruk av systematisk kvalitetsmetodikk, å bedre kvaliteten i behandlingen av alvorlig syke og skadde pasienter utenfor sykehus. Prosjektet bygger på EQIUPE-prosjektet som har utviklet grunnleggende verktøy for systematisk kvalitetsvurdering og analyse. EQUIPE2 skal ta mål av seg å benytte verktøyene for å bedre kvalitet. Det legges i prosjektet opp til tett integrering og involvering av de kliniske akuttmedisinske fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt, samt spesifikke kompetansemiljø innenfor statistikk og informasjonsteknologi. Reising må derfor påregnes. Veileder i prosjektet vil være førsteamanuensis Andreas Krüger ved St. Olavs Hospital/NTNU. I tillegg vil det tilknyttes biveiledere med kompetanse på fagfeltet lokalt og internasjonalt.BeskrivelseStillingen er finansiert for tre årsverk forutsatt tilfredsstillende fremdrift. Stipendiatperioden kan fordeles med min 50 % forskningstid i en periode på maksimalt 6 år i kombinasjon med klinisk deltidsstilling dersom dette ønskes. Startdato er så raskt som mulig og senest i løpet av september 2019.Prosjektet er planlagt delt opp i en implementeringsstudie, en observasjonsstudier samt en prospektiv internasjonal intervensjonsstudie. Sentralt i alle delstudiene er bruk av automatisert datafangst og brukernære datavisualiseringsverktøy.Ved opptak i ph.d.-program ved det medisinske fakultetet ved NTNU forplikter kandidaten å følge opplæringsdelen for ph.d.-studenter. Videre forventes det at kandidaten deltar aktivt i forskningsmiljøet i SNLA, samt i relevante internasjonale samarbeidsfora.Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaperSøker må ha medisinsk embetseksamen, og det er ønskelig at søker har spesialisering i anestesiologi samt erfaring fra luftambulansetjenesten. Vi søker kandidater med akuttmedisinsk forståelse og evne til å jobbe i team. Prosjektet krever nettverksjobbing på nasjonalt og internasjonalt nivå. Søker må beherske engelsk både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, og relasjonelle ferdigheter vil bli vektlagt.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Vi tilbyr:Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk og akuttmedisinsk miljøLønn iht legeforeningens LIS satserForskerutdanning som inkluderer et ph.d. opplæringsprogramMulighet til å delta på internasjonale kurs og kongresserGode velferdsordningerSøknaden skal inneholde:Søknadsbrev som bør gjøre rede for motivasjonen til å søke og forskningsinteresserCV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)Kopier av vitnemål og relevante attesterPublikasjonsliste og eventuelt kort oversikt over faglige arbeiderKontaktinformasjon til 2 referanser (navn, relasjon til søker, e-post og telefonnummer)Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin ved St. Olavs hospital omfatter akuttmottak og observasjonsenhet, medisinsk nødmeldetjeneste, samt bil- og luftambulansetjenesten. Klinikken har stort fokus på systematisk kvalitetsarbeid, og jobber strategisk mot å bli ledende på fremtidsrettet helsetjenesteforskning. Klinikken er opptatt av å bygge sterke tverrfaglige team, og styrke alle ledd i kjeden. Trondheim Prehospital Research Group jobber ut ifra moderne prinsipper for kunnskapsledelse og hvor autonomi kombineres med tett veiledning. Verdien er knyttet til høy måloppnåelse og godt arbeidsmiljø, både individuelt og for gruppen.For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Andreas Jørstad Krüger, telefon 90862586, epost: andreas.kruger@ntnu.noSøknadsfrist: 27. mai 2019. Vi forventer å gjennomføre intervju den 3. juni 2019. Adresse: Storgata 33a,0028 Oslo
27.05.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • MAI 27
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Adresse

1448 DRØBAK