Tynset kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Tynset er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Den grenser mot nord til Rennebu og Midtre Gauldal, i nordøst mot Os, i øst mot Tolga, i sør mot Rendalen og Alvdal, og i vest mot Folldal og Oppdal. Primærnæringene er fortsatt en viktig del av næringslivet, men i Tynset sentrum er det offentlig sektor og tjenesteytende næringer innen handel, data, jus, økonomi og bygg og anlegg som dominerer. Mange statlige, fylkeskommunale og interkommunale tiltak er lagt til Tynset. Mye av regionsenterfunksjonen er også knyttet til Tynset som skolesenter og lokaliseringa av Sykehuset Innlandet Tynset. Tynset har et typisk kontinentalklima med store forskjeller mellom sommer og vinter. Vinteren på Tynset er lang og kald. I januar har Tynset den laveste middeltemperaturen i Norge med unntak av stasjonene inne på Finnmarksvidda. Temperaturer under frysepunktet kan inntreffe i alle årets måneder, men er mest vanlig fra september til mai, hvor januar er den kaldeste måneden med en gjennomsnittstemperatur på -13,5 °C. Den laveste offisielt registrerte temperatur på Tynset er -46.6 °C den 1. februar 1912. Befolkning 5 396 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Tynset kommune

Kort om stillingenKulturskolen søker etter sanglærer til individuell- og gruppeundervisning. 15 % fast stilling.Tynset kulturskole gir undervisning i sang på forskjellig ferdighetsnivå. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Kulturhuset på Tynset, hovedsakelig på dagtid. Noe arbeid på ettermiddag/kveldstid rundt arrangementer i kulturskolen må påregnes. Vi samarbeider på tvers av kommunegrenser og det private markedet med muligheter for å utvide stillinger i samarbeid med lokale korps og kor. Kulturskolen tilbyr undervisning i billedkunst, dans, fiolin, piano, treblås, gitar, bass, slagverk og messing i tillegg til utlyste fagområder. Dette gir muligheter for å utvide stillingen om søkere har utdanning/erfaring i flere fag.ArbeidsoppgaverUndervisning i sang, individuelt eller i gruppe. Delta i kulturskolens rekrutteringsarbeid. Delta i kulturskolens utviklingsarbeid. Bidra til samspill på tvers av fag og instrumenter. Organisere egen timeplan, fraværsregistrering og foreldrekontakt.Krav til stillingenDet søkes primært etter minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole/universitet med sang som hovedfag/hovedinstrument. Det er også ønskelig med pedagogisk utdanning. Annen relevant utdanning og praksis kan kompensere for manglende formell utdanning. Det kreves gode norskkunnskaper. Personlig egnethet blir vektlagt.Personlige egenskaperEngasjement for sang og sangglede Engasjement for faglig arbeid med barn og unge. Gode kommunikasjonsevner. Gode samarbeidsevner Selvstendig Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø StrukturertSærskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.Vi tilbyrLønn etter avtale. Gode forsikrings- og pensjonsforhold. Godt faglig miljø med rom for ideer og utvikling.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i uke 32.SøknadTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Kultur
02.08.2019
Kort om stillingenTynset kommune har ledig 50 % fast stilling som kommuneoverlege.ArbeidsoppgaverKommuneoverlegestillingen innebærer for tiden:Smittevernansvar i Tynset kommuneAnsvar for miljørettet helsevernOppfølgingsansvar for interkommunal legevakt sammen med faglig ansvarlig og helselederStillingen skal ivareta kommunens ansvar overfor LIS1 og LIS3 utdanningMedlem i kommunens flyktningteamMedlem i kommunens kriseteamKommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.Stillingen vil ha forankring i kommunens ledelse og være en viktig bidragsyter i kommunens helhetlige og tverrsektorielle tenkning.Krav til stillingenVi krever at du:har gjennomført LIS1 og har norsk autorisasjon som legehar påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller starter med dette snarlig etter ansettelsebehersker norsk muntlig og skriftligVi ønsker at du har/er:spesialist i allmennmedisinledererfaringengasjement for kommunens rolle i styrking av folkehelsenevnen til å jobbe langsiktig og stå løpet utPersonlige egenskapertillitvekkende og samlendegod på kommunikasjon og relasjonsbyggingsystematisk tilnærminghelhetsorientert og rollebevisstforankring i kommunens grunnverdier: Trygghet, Inkludering, Puls og OptimismeSærskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.Vi tilbyrInteressant arbeidsmiljø med stor grad av tverrfaglig samarbeid med ulike fagtjenester i kommunen.Gode løsninger for aktuelle kandidater.Lønn etter avtale.God pensjonsordning gjennom KLP.Den rette kandidaten vil få handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.Kommunen legger til rette for utdanning i samfunnsmedisin.Søknad sendesTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Helse og omsorg
18.08.2019
Kort om stillingenDriftstilskudd (100 %) for fysioterapeut i Tynset kommune ledig fra 01.11.2019Om tjenesteområdetStillingen er underlagt tjenesteområdet helsetjenesten. Tynset kommune har 4,8 hjemler driftstilskudd fordelt på 5 avtalefysioterapeuter, og 1 kommunal fysioterapeut. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste. Driftstilskuddet er lokalisert ved Tynset Fysikalske Institutt i Tynset sentrum. Godt innarbeidet praksis der innehaver går av med pensjon. Praksisen drives sammen med en annen fysioterapeut i lyse og trivelige lokaler med sentral lokalisering. Innehaver har godt pasientgrunnlag og har innehatt aktuelle praksis i over 30 år.ArbeidsoppgaverFysioterapi med fokus på allmenn fysioterapi med behandling og rehabilitering i hele livsløpet og på alle arenaer. Det skal drives kunnskapsbasert fysioterapi, og det kreves at fysioterapivirksomheten drives i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Tynset kommunes samlede fysioterapitjenester.Krav til stillingenFysioterapeut med norsk autorisasjon. Søkere må dokumentere gode norsk kunnskaper. Erfaring fra privat praksis er ønskelig. Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi. Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Tynset kommune. Det vil være en fordel at søker har et helhetlig perspektiv, kompetanse innen aktiv rehabilitering og treningsterapi, og interesse for gruppebehandling. Det forventes at det tas utgangspunkt i kommunens til enhver tid gjeldende prioriteringsliste. Det kan stilles krav om at 20% av hjemmelen benyttes til Tynset kommunes udekkede behov for fysioterapitjenester. For tiden er behovet størst ved overganger fra sykehus og institusjon til hjemmet.Den som tilsettes går inn i driftsavtalen på de vilkår som ligger i eksisterende avtaler. Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313.Spørsmål vedrørende overdragelse av fysioterapivirksomheten (goodwill) og overtakelse av gjeldende økonomiske avtale mellom nåværende innehaver og gjenværende fysioterapeut på samme institutt, kan rettes til hjemmelsinnehaver.Personlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt og det forutsettes at godt samarbeid med gjenværende fysioterapeut på samme institutt videreføres.Særskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.Vi tilbyrGodt innarbeidet praksis med godt pasientgrunnlag. Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.Søknad sendesTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Helse og omsorg
18.08.2019 Tynset
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.Om tjenesteområdetHjemmetjenestens avdelinger:Utegruppa (hjemmesykepleie) Kontaktperson: Susanne RaabeTilrettelagte boliger Tjønnmosenteret Kontaktperson: Elin LøvhaugTilrettelagte boliger Furumoen Kontaktperson: Anne RennemoEnan Kontaktperson: Justinas LeveikaPraktisk bistand (hjemmehjelp) Brukerstyrt personlig assistanse Kontaktperson: Bård Sundmoen AasSøkere må prioritere arbeidssted/avdeling i søknaden.ArbeidsoppgaverRelevant opplæring vil bli gitt.Særskilte krav til stillingenSøkere til hjemmesykepleie/hjemmehjelp må ha førerkort.Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn tre måneder.Vi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner og tariff.Søknad sendesTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Helse og omsorg
31.12.2019
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet.For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.Særskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.Søknad sendesTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Tynset-barnehagene
31.05.2020 Tynset
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.Særskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.SøknadTynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.). CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00. Adresse: Tynset-skolene
31.05.2020 Tynset

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere