Ullensaker kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Ullensaker er en kommune i Akershus med cirka 26 000 innbyggere. Den grenser i nord til Eidsvoll, øst til Nes, i sør til Sørum, og i vest til Gjerdrum og Nannestad. Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, Gardermoen ligger i Ullensaker kommune. Ullensaker har to større tettsteder, Kløfta og kommunesenteret Jessheim. Ullensaker har hatt en forholdsvis jevn befolkningsvekst de siste 50 årene. Denne veksten har akselerert de siste 7-8 årene. Fra år 2000 til 2008, steg befolkningstallet i kommunen med i underkant av 7000 personer. Stedet er et senter for handel og regionale servicefunksjoner på Øvre Romerike med en stor konsentrasjon av butikker i Jessheim Storsenter. Av industri kan nevnes sementvarefabrikken som utnytter sand- og grusforekomstene i distriktet og en trevarefabrikk. Ullensaker var i et område med tidlig samfunnsdannelse. Den gotiske historikeren Jordanes skrev om et «Raumariciae» mellom Mjøsa og Øyeren. Nordeuropas største gravhaug, Raknehaugen, tyder også på at Ullensaker var et sentralt område. Befolkning 26 934 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Ullensaker kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4115728443 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: FastArbeidstid: Turnus helgestilling med arbeid hver 3. helg (fredag, lørdag og søndag)Stillingsstørrelse: 21%Lønn: SKO 7076, årslønn i 100% stilling fra kr. 350.800 til kr. 430.000 (etter ansiennitet)Tiltredelse: Etter avtaleArbeidssted: Vannvegen 2 i enhet Bolig med bistandArbeidsoppgaverPraktisk bistand opplæring, tilrettelegging og veiledning av beboere med ulike bistandsbehov.Andre opplysninger: Vannvegen 2 er en forholdsvis nybygd bolig med 8 leiligheter. De som bor her er i alderen 12-71 år med varierende bistandsbehov. Boligen ligger fint til med utsikt mot Nordbytjernet, som er et friluftsområde med mange turmuligheter året rundt. I enheten og avdelingen generelt er vi opptatt av at den enkelte ansatte skal ha et trygt, godt og utviklende arbeidsmiljø. Det legges vekt på kompetansehevende tiltak, veiledning og læring. Det avholdes regelmessige kurs innenfor flere fagområder - kap. 9 har egne kursrekker. Enheten har egne fag- og veiledningkonsulenter som følger opp avdelingene ved behov.KvalifikasjonerOffentlig godkjent helsefagarbeider. Studenter på relevante studier (vernepleie/sykepleie) oppfordres til å søke. Erfaring med målgruppen kan oppveie for formell kompetanse Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper Evne til å arbeide i team så vel som selvstendig Grunnleggende dataferdigheter. Førerkort klasse B Må kunne gå i basseng med klorvann Personlig egnethet vektlegges Søker må kunne forventes å delta på alle aktiviteter som bruker deltar påUtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Vi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd fremvises.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.KontaktinformasjonBrit Frøseth Larsen , 46 44 90 64, brit.froseth.larsen2@ullensaker.kommune.noArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 21% Fast Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115728443&company_id=2502639179&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4118657832 Presentasjon av stillingen: Ullensaker barneverntjeneste har pr. i dag 53 ansatte og er organisert med barnevernleder, kontorfaglig team og fagledere med ansvar for hvert sitt team (akutt, undersøkelse, tiltak, omsorg, samt familie og nettverksteam). Vi søker nå seniorkonsulent for omsorgsteam. Ønsker du en dynamisk hverdag og et godt arbeidsmiljø? Da er dette rette stedet for deg. Barneverntjenesten har fokus på god struktur og god internkontroll, og har store ambisjoner for fremtiden. Vi har en faglig plattform der Modig, Endringsdyktig og Raus er viktige verdier som symboliserer arbeidet. Vi holder er høyt faglig nivå og holder oss oppdaterte på lover, forskrifter, faglitteratur og forskning. Ullensaker kommune har gode muligheter for faglig utvikling, både i form av felles opplæring innad i barneverntjenesten, i samarbeid med andre avdelinger og kurs eller utdanninger eksternt.Stillingstype: FastArbeidstid: Dagtid, noe ettermiddag og kveld må påregnes.Lønn: Etter avtale, utfra kvalifikasjoner og erfaring.Tiltredelse: Etter avtaleArbeidssted Enhet barnevernArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenester.Veilede og bistå kontaktpersoner i ulike oppgaver og samtaler.Familie-/nettverksarbeid.Deltakelse i tverrfaglig samarbeid.Representere barneverntjenesten i Fylkesnemnd/ domstol.Kvalifikasjoner3-årig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, eller sosionom.Det er ønskelig med relevant videreutdanning innen barnevern og veiledning.Minimum 5 års erfaring fra saksbehandling i 1. linjetjenesten (kommunal barneverntjeneste).Erfaring fra fylkesnemnd/domstol og omsorgsarbeid.Kunnskap om fagsystemet Familia.Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.Bred kulturforståelse, og kompetanse/erfaring gjennom arbeid med minoritetsfamilier.Teamets samlede kompetanse vektlegges ved tilsetting.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Førerkort klasse BUtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperDu kan arbeide strukturert, målrettet, selvstendig og fleksibelt.Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig.Du kan håndtere en travel hverdag med krav og forventninger innenfor korte frister, og har pågangsmot ved uforutsette hendelser.Du er trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med barn og familier, og evner å bygge gode relasjoner til brukere og ansatte.Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Vi ønsker medarbeidere som er pålitelige, entusiastiske og motiverte.Vi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har fokus på faglig utvikling, både i form av felles opplæring innad i barneverntjenesten, i samarbeid med andre avdelinger, og kurs eller utdanninger eksternt. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemning, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25KontaktinformasjonLinda Fevang, Fagleder omsorgsteam, 91325767 Janne Carlsen, Konstituert barnevernleder, 48104527ArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 23.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4118657832&company_id=2502639741&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4114914293 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: Fast stilling med tiltredelse så snart som muligArbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: 100 %Lønn: SKO 9954, gruppe 3. 1 med årslønn kr. 657.000,-Tiltredelse: 01.08.2019Andre opplysninger:Gystadmarka skole er en 1.-7.skole med ca 410 elever, hvorav ca 110 elever benytter seg av SFO-tilbudet. Det er totalt 46 ansatte på skolen, fordelt på administrasjon, lærere, fagarbeidere og assistenter. Skolen ligger på østsiden av Jessheim, lokalisert ved Jessheim stadion. Vi har nærhet til skog og mark, flotte uteområder med mulighet for fysisk aktivitet og allsidig lek. Vi har fokus på at alle våre elever skal få et best mulig læringsutbytte, gjennom satsing på dybdelæring og grunnleggende ferdigheter.Ledelsen ved skolen består av rektor og to avdelingsledere. I tillegg jobber det en miljøterapeut, en vernepleier, en konsulent og en helsesykepleier i skolens administrasjon. En av våre dyktige avdelingsledere flytter og vi har behov for en tydelig , strukturert og engasjert skoleleder, som blir en del av lederteamet.Hos oss får du en dynamisk hverdag, spennende og meningsfylte oppgaver. Du får kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer som jobber for å gi elevene best mulig læring og kompetanse. Alle elever har læringsbrett (iPad) og det er smartboard i alle klasserom.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer blant annet: Oppfølging av elever, elevenes læringsutbytte og læringsmiljø Hjem-skole samarbeid Personalansvar Resultatoppfølging Timeplanlegging Ledergruppen fordeler oppgaver og ansvar ut fra behov og kompetanse Sammen med skolens lederteam ansvar for skolens utviklingsarbeid Avdelingsleder er en del av skolens ledergruppe, med delegert fag- og personalansvar. Avdelingsledere deler ansvar for organisering og tilrettelegging av skolehverdagen. Mulighet for hovedansvar SFOKvalifikasjonerRelevant pedagogisk utdanning og kompetanse Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid Lederutdanning og erfaring er ønskelig Gode kunnskaper om digitale læringsressurser i skolen Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig Evne til å arbeide selvstendig Gode organisatoriske ferdigheter Høy arbeidskapasitet Personlig egnethet vil bli tillagt vekt God kjennskap til Opplæringsloven og arbeid med elevens psykososiale læringsmiljø 9AUtdanningsretningUndervisning / PedagogikkUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperVi ønsker oss en avdelingsleder som er positiv, engasjert, motiverende, målbevisst, strukturert, kreativ og har god gjennomføringsevne. Du må ha gode samarbeidsevner, godt humør, kunne jobbe selvstendig og ha gode evner til å skape relasjoner i møte med både barn og voksne. Vi ønsker oss deg som har kunnskap om skole, og er engasjert i utviklingsarbeid. Du har evne til å motivere og lede prosesser i skolen, både i forhold til læringsutbytte og læringsmiljø. Som avdelingsleder hos oss ønsker vi at du er innovativ, fremtidsrettet og løsningsorientert. Du har et positivt elevsyn. Personlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.KontaktinformasjonAnn-Hege Bø RingnesArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 01.10.2019 Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 26.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114914293&company_id=2502639754&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
26.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4116226427 Presentasjon av stillingen: Mer læring gjennom mer lek!Vil du være med å gi barn mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv? Hos oss kan du skape de magiske øyeblikkene gjennom våre fokusområder som er lek, vennskap, språk og realfag. Vi har høyt faglig fokus, og er opptatt av et helhetlig læringsløp.I Ullensaker har vi en ung befolkning, mange barnefamilier og mye tilflytting til kommunen vår. Barnehagen er en viktig arena for å skape nettverk for familier. Gjennom å gi trygghet og gode leke- og læringsmiljøer, styrker vi barn og deres familier for et godt liv i Ullensaker.Link til barnehagens hjemmeside; https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-ullensaker/norby-barnehage/Stillingstype: SykevikariatArbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: Pr. nå 100%, men dette kan endres og justeres ned underveis.Lønn: SKO 7637, gruppe 4.2.10 med årslønn i 100% stilling fra kr. 476.900 til kr. 520.100 etter ansiennitetTiltredelse: 16.09.19Arbeidssted: Nordby barnehage i enhet Kommunale barnehagerNordby barnehage er en av 7 kommunale avdelingsbarnehager. Vi har 4 avdelinger med 65 barn i alderen 0-6 år.ArbeidsoppgaverLede personalet på egen avdeling. Pedagogisk ansvar for barna på avdelingen. Ansvar for å få til et godt foreldresamarbeid og oppfølging av foreldre. Planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk arbeid på avdeling. Være en god rollemodell som er tett på, støtter og veileder sine medarbeidere. Implementere og synliggjøre Rammeplan, og gjeldende lokale planer for språk og realfag (matematikk). Være faglig oppdatert på barnehagens innhold og oppgaver. Bidra til faglig utvikling av barnehagen.KvalifikasjonerGodkjent utdanning som barnehagelærer. Ønskelig med fordypning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse. Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig. Utdanningen må være godkjent i NOKUT. For å bli vurdert til stillingen må søker ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2.UtdanningsretningUndervisning / PedagogikkUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperHa evne og vilje til å utnytte personalets kompetanse. Lede og motivere personalet ut fra Ullensaker Kommunes verdier; modig, endringsdyktig og raus. Skape gode relasjoner mellom barn, foreldre og personalet. Skape et inspirerende leke- og læringsmiljø med fokus på helhetlig læringsløp. Være profesjonell, ansvarlig, tilstede og ha gode refleksjonsevner. Ha evne og vilje til å leke og inspirere barn i lek.Vi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.KontaktinformasjonLise Eik , 66 10 89 20ArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 16.09.2019 Søknadsfrist: 26.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4116226427&company_id=2502639629&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
26.08.2019
Vil du ta en aktiv rolle i arbeidet med utvikling av renovasjonsordningene i en av Norges raskest voksende kommuner? Vi har nå ledig stilling i VARV-enheten.Enheten Vann, Avløp, Renovasjon og Veg (VARV) sikrer kommunenes innbyggere og næringsliv en god og framtidsrettet teknisk infrastruktur. Enheten består i dag av ca. 70 ansatte.Ullensaker kommune skal i tiden fremover ta et helhetlig, strategisk og overordnet grep over utvikling av renovasjonstjenestene i kommunen. Dette innebærer blant annet at vi må utvikle føringer området, som samtidig stimulerer til kildesortering og avfallsreduksjon.Tiltredelse så raskt som mulig etter avtale Stillingsbrøk: 100 % Lønn etter kvalifikasjoner Fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 10-14ArbeidsoppgaverArbeide strategisk og fremtidsrettet i planlegging av renovasjonsløsningerUtarbeide normer, regelverk og veiledningsmateriell, og fremme saker til politisk behandlingKontakt med utbyggere og gi innspill til regulering ved planlegging og realisering av renovasjonsløsningerSamarbeid og oppfølging på tvers av kommunene på Romerike og med avfallsselskap og renovatørKvalifikasjonerRelevant utdanning på mastergradsnivå (relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning)Meget god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevneErfaring fra kommunal sektor/offentlig forvaltning er ønskeligFørerkort klasse BUtdanningsretningSamfunnsfagJuridiske fagAnnetAllmen- / Natur- / RealfagUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige EgenskaperSelvstendig, selvgående og resultatorientertStrukturert og ryddig arbeidsformBidrar positivt til et godt arbeidsmiljøSpråkNorskVi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.Andre opplysningerNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonIngrid Aarre DaaeArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid Søknadsfrist: 28.08.2019For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] Adresse: Jessheim
28.08.2019 Ullensaker
Org. nr: - Stillingsident: 4092711890 Presentasjon av stillingen: Vi søker en ny kompetent og engasjert kollega til Byggesaksavdelingen som kan utfylle fellesskapet bestående av avdelingsleder og 7 saksbehandlere.ArbeidsoppgaverVåre rådgivere har ansvar for en allsidig portefølje av byggesaker, bestående av både enkle og komplekse søknader. Rådgiveren håndterer alle typer saker etter Plan- og bygningslovens byggesaksdel, herunder også oppfølgning av ulovligheter og bruk av tvangsmidler. Det er mulighet for noe spesialisering etter den enkeltes interesse og kompetanse. Vår avdeling yter service og veiledning overfor både private og profesjonelle aktører.KvalifikasjonerDu har relevant utdanning på master- eller høyskolenivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.Kunnskap om Plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk er en fordel.Erfaring med byggesaksbehandling er en fordel.Det er nødvendig å beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.Førerkort klasse B.UtdanningsretningBygg og anleggIngeniørArkitekt / DesignUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom / BachelorgradHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige EgenskaperVi søker deg som evner å prestere både selvstendig og i samarbeid med kolleger.Du er analytisk og strukturert, og kan løse komplekse problemstillinger.Du kan skrive en god tekst til aktuelt formål.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyrLønn etter avtale og kvalifikasjoner.Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd prøvetid.Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.Husk å merke søknaden med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge blir søkeren varslet om dette jf. offentleglova § 25.KontaktinformasjonHelge Mosand Haakonsen, avdelingsleder, 902 72 239, helge.mosand.haakonsen@ullensaker.kommune.no Hilde Dreyer Fladby, enhetsleder, 468 83 088ArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Heltid Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 29.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4092711890&company_id=2502639396&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
29.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4114897366 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som har lyst til å jobbe i skolehelsetjenesten. Vi har for tiden to 100% faste stillinger, samt en 100% stilling, vikariat, med mulighet for fast tiltredelse. Ullensaker Helsestasjon er organisert i enheten Forebyggende barn og unge.Helsestasjonen er inndelt faggruppevis i tre avdelinger. Avdeling Jessheim har ansvaret for barn fra 0- 5 år. Avdeling Kløfta har ansvar for skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom. Avdeling Gjestad har ansvaret for migrasjonshelse, jordmortjeneste, smittevern, reisevaksine og ernæringsfysiologi.Stillingstype: FastArbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: 100%Lønn: SKO 6185, årslønn i 100% stilling fra kr. 470.000 til kr.520.000 (etter ansiennitet) I tillegg gis det kr. 20.000 på årslønnen som et rekrutteringstilskudd.Tiltredelse: Etter avtaleArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver tilfaller skolehelsetjenesten etter anbefaling og nasjonale retningslinjer.KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier. Godkjent videreutdanning som helsesykepleier. Må ha førerkort klasse B og disponere egen bil. Gode norskkunnskaper , skriftlig og muntlig.Erfaring fra skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom vektlegges.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperDu er ansvarfull, engasjert og løsningsorientert Du er god på samhandling Du jobber målrettet og systematisk både individuelt og i team. Du har stor arbeidskapasitet. Du tenker forebyggende, tverrfaglig og helhetlig Du er imøtekommende og respektfull ovenfor målgruppen Du bidrar til å gjøre dine medarbeidere gode Personlig egnethet vektlegges.SpråkNorskVi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.KontaktinformasjonGrete Heidi Bihlet, 90767221, grete.bihlet@ullensaker.kommune.noArbeidsstedKløftaNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 100% Vikariat, Fast Startdato: 01.09.2019 Antall stillinger: 3 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4114897366&company_id=4062163862&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019 Ullensaker
Org. nr: - Stillingsident: 4117298102 Presentasjon av stillingen: Myrvegen 75 er en avdeling i enhet Helsevern som gir praktisk bistand og opplæring til hjemmeboende i omsorgsbolig. Målet for tjenestene er å sikre en stabil hverdag, med fokus på egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå. Vi har nå flere faste helgestillinger som vi søker ansatte til.Arbeidstid turnus hver 3. helg.Miljøarbeider i SKO 7076/7517 med årslønn i 100 % stilling kr. 350 800,- 430 000, Sykepleier/vernepleier SKO 7174/7523 410000,- 505 000,-ArbeidsoppgaverOppfølging av beboere etter individuell tiltaksplan Sikre trygghet for beboere Legemiddelhåndtering Elektronisk journalføring Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere ved behov Forefallent arbeidKvalifikasjonerOffentlig godkjente sykepleiere/ vernepleiere Offentlige godkjente helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere med fagbrev, eller annen relevant 2-årig videregående utdanning med fagbrev. Erfaring med målgruppen kan oppveie for kompetanse. Helse- og sosialfaglige studenter er også velkommen til å søke.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år) Høyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperArbeidserfaring med mennesker med Psykisk- og /eller rustrelaterte lidelser Evne til samarbeid og fleksibilitet Gode relasjonelle ferdigheter Evne til å arbeide selvstendig og i team Gode datakunnskaper Må beherske norsk, både muntlig og skriftlig God fysisk og psykisk helse Personlig egnethet vektleggesSpråkNorskVi tilbyrVi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektortelle og enhetvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 5-4 Helse- og omsorgstjenesteloven fremlegges.Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. attesten skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.KontaktinformasjonTherese Hammeren Orderud, Fag - og kvalitetskoordinator, 469 556 34, Therese.Hammeren.Orderud@ullensaker.kommune.no Kari E. Halvorsrud, Avdelingsleder, 911 95960, Kari.Halvorsrud@ullensaker.kommune.noArbeidsstedJessheimNøkkelinformasjon:Annonsør:Ullensaker kommune Stillingsbrøk: 20,89%% Fast Antall stillinger: 3 Søknadsfrist: 02.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117298102&company_id=2853751495&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
02.09.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 29
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Ullensaker kommune