<  
>  

Lerøy Seafood Group ASA

Havbruk / akvakultur, Industri og produksjon

Lerøy Seafood Group ASA er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. I 2019 hadde konsernet en omsetning på 20,4 milliarder kroner. Hver eneste dag leverer våre 4500 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider. Gjennom dette medvirker Lerøy blant annet til lokal verdiskaping langs hele Norskekysten. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat.

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside: https://www.leroyseafood.com/no/

Les mer
Fakta om Lerøy Seafood Group ASA
Hovedkontor
Bergen
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Lerøy Seafood Group ASA

Ønsker du sommerjobb i fremtidens næring? Opplev havbruksnæringen på tett hold og få verdifull erfaring. Lerøy Sjøtroll søker etter ferievikarer som ønsker å jobbe i et spennende og hektisk miljø hvor fiskevelferd, mattrygghet, kvalitet og HMS er i hovedfokus. Vi søker etter sommervikarer i følgende stillinger: Driftsteknikere: - Daglig tilsyn av anlegg og fisk, vedlikeholdsarbeid og interesse for havbruksnæringen. Arbeidssted: Midhordland, Fjordane, Kjærelva RAS anlegg Prosessoperatører: - Til slakteri og pakkeri, der arbeidsoppgavene i hovedsak består av betjening av ulike maskiner knyttet til produksjonsprosessene rundt slakting og pakking av laks og ørret.Teknisk personell: - til tekniks avdeling for å bistå med vedlikehold av maskiner og utstyr, samt drift av infrastruktur og støttesystemer - gjerne elever i yrkesfaglig utdanning innen fagene elektro/mekanisk/automasjon.For begge kategoriene gjelder 18 års aldersgrense. Arbeidssted: Brandasund Felles for alle stillingene Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Punktlighet Interesse for næringen Initiativrik Nysgjerrig på ny kunnskap Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig  Vi tilbyr: Et godt arbeidsmiljø som vi skaper sammen Verdifull erfaring fra havbruksnæringen Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Det forutsetter at søkeren benytter vårt elektroniske søknadsskjema som medfølger denne utlysningen.  
15.04.2020 Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Ønsker du en givende og spennende sommerjobb i fremtidens næring?  Opplev havbruksnæringen på tett hold og få verdifull erfaring fra arbeidslivet.Vi trenger sommervikarer innen en rekke fagområder og ser etter deg som identifiserer deg med verdiene våre Åpen, Ærlig, Ansvarlig og Skapende. Personlige egenskaper:  Gode samarbeidsevner  Punktlighet Interesse for faget Initiativrik Nysgjerrig på ny kunnskap Vi tilbyr: Et hyggelig arbeidsmiljø Verdifull erfaring fra havbruksnæringen   Alle søknader blir behandlet konfidensielt.Kun søknader som sendes elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert
19.04.2020 Trøndelag, Møre og Romsdal
Ønsker du å jobbe i fremtidens næring?    Opplev havbruksnæringen på tett hold og få verdifull erfaring fra læretiden din.   Lerøy Midt AS søker lærlinger innen en rekke fagområder.  Vi ser etter deg som identifiserer deg med verdiene våre Åpen, Ærlig, Ansvarlig og Skapende.     Personlige egenskaper og kvalifikasjoner:  Fullført videregående skole God teoretisk kunnskap Gode samarbeidsevner  Punktlighet  Interesse for faget  Initiativrik  Nysgjerrig på ny kunnskap    Vi tilbyr:  Et hyggelig arbeidsmiljø  Verdifull erfaring fra havbruksnæringen  Gode utviklings- og karrieremuligheter i et spennende selskap   Alle søknader blir behandlet konfidensielt.  Kun søknader som sendes elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.  
01.05.2020 Trøndelag
Hovedaktivitet:I region Nord har vi aktivitet innen både hvitfisk og havbruk. Innen hvitfisk har vi over 500 ansatte, og kjøper årlig mer enn 50 000 tonn villfanget fisk fra over 600 fartøy. Innen havbruk i region Nord har Lerøy Aurora produksjon på sjø i Troms og Finnmark, i tillegg til eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom det heleide datterselskapet Laksefjord AS, og med rensefisken rognkjeks gjennom Senja Akvakultursenter AS. Lokasjoner: Nordland, Troms og Finnmark.
Fortløpende Troms og Finnmark, Nordland
Hovedaktivitet: I region Midt er vi ca 500 ansatte, og har egen produksjon av stamfisk, settefisk, rensefisk, matfisk, samt slakteri og videreforedling. I løpet av 2018 åpner vi et nytt industrianlegg på Hitra. Selskapet er en av regionens ledende produsenter av laks, og opererer langs kysten i Midt-Norge.   Lokasjoner: Vi har aktiviteter i Trøndelag, Møre og Romsdal.
Fortløpende Trøndelag, Møre og Romsdal
Hovedaktivitet: I region Vest er vi ca 500 ansatte. Vi har egen produksjon av stamfisk, settefisk, rensefisk, samt slakteri og videreforedling. Lerøy Sjøtroll har også et lukket flytende postsmoltanlegg, der vi produserer laksesmolt i rør i sjøen «Tubemerd» Vi er også i gang med å bygge RAS anlegg i Fitjar kommune som blir det største landbaserte anlegget i verden som vil romme 24 000 kubikk med vann for produksjon av kvalitetssmolt. Anlegget er ventet ferdig i medio 2019, men allerede høsten 2018 vil de begynne å produsere fisk her.   Vi har etablert 5 Tilvekstsenter – som har kontroll på foring av matfisk på alle havbruksanleggene.   Lokasjon: Rogaland og Hordaland
Fortløpende Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane), Rogaland
Ønsker du å jobbe innen fremtidens næring? Å jobbe i et verdensledende sjømatkonsern gir unike og spennende karrieremuligheter. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat. Konsernets kjernevirksomhet gir behov for kompetanse innen en rekke fagområder. Derfor består vår organisasjon av mennesker med forskjellig bakgrunn fra næringslivet med ulike typer utdannelse.
Fortløpende Danmark, Finland, Frankrike, Japan, Kina, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyrkia, USA

Traineeprogram

Seafood Trainee

Antall traineer :
10

Internship

Lærlinger

Bildegalleri

Kontaktperson

Fakta om Lerøy Seafood Group ASA

Adresse

Thormøhlens Gate 51 b, 5006 Bergen