Ålesund kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Ålesund er et handels- og industrisenter i Møre og Romsdal fylke, det er fylkets største by og det naturlige senteret for et område med rundt 150 000 innbyggere. Kystbyen er en av verdens største eksporthavner for klippfisk, og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og reker. Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur i jugendstil/Art nouveau med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. Areal 98 km² Befolkning 41 833 (2008)

Antall ansatte

2,600 fordelt på 2,000 årsverk.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Ålesund kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4115118393 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for assistenter og fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget i vikariat av ulikt omfang og varighet, både til barne- og ungdomsskolene, og til AKS/SFO i Ålesund.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være:Gi omsorg og være en trygg voksenperson.Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for barna i deres skolehverdag.Bidra til at det enkelte barn opplever positiv oppfølging.KvalifikasjonerSøkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig, og det stilles krav om tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest.Personlige EgenskaperVi søker vikarer som er bevisste sin egen rolle som voksen, med gode omsorgsevner og øye for det enkelte barn. Vi søker deg som er løsningsorientert med gode samarbeidsevner, og som trives i en aktiv hverdag, både med inne- og uteaktiviteter.Vi tilbyrGivende arbeid i gode arbeidsmiljø.Muligheter for å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune.Generell informasjon til søkere på stilling som tilkallingsvikarer i skoler:Søknader registreres i saksbehandlingssystemet vårt på den stillingsmappen (tilknyttet stillingens referansenummer) det er levert søknad på. Søknadene ligger i den aktuelle stillingsmappen i ca. 5 måneder (01.08.19 - 31.12.19). Søknadene vurderes kun frem til og med 31. desember 2019. Etter dette vil stillingene lyses ut på nytt, og søkerne må søke på ny utlysing for fortsatt å kunne bli vurdert for tilkallingsoppdrag.Ved elektronisk søknad, vil du motta en kvittering om at søknaden er mottatt. Du kan se bort fra informasjon her om fire ukers saksbehandlingstid: Om og hvor lang tid det tar før du eventuelt blir kontaktet avhenger av virksomhetenes behov for vikarer.Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges fram ved forespørsel.Søkere oppfordres til selv å være aktive i forhold til virksomheter de ønsker å arbeide ved, dette ved å ta kontakt med skolens ledelse for å etterspørre vikararbeid.Søkere som får seg arbeid av lengre varighet etter at de har sendt inn søknad bes gi beskjed om dette til: postmottak@alesund.kommune.no, slik at vi kan notere oss at søker ikke lenger er ledig for tilsetting som tilkallingsvikar. NB!! ¿ Oppgi hvilken stillingsmappe (referansenummer) søknad er levert på (skole el. barnehage).Politiattest. Før du tiltrer en stilling som tilkallingsvikar i barnehage eller skole skal du kunne legge fram en politiattest vi kan godkjenne. For utstedelse av politiattest må bekreftelse på arbeidsforhold foreligge. En slik bekreftelse ber du om å få fra den virksomheten som gjør avtale om arbeid med deg.Interessert? Send oss en søknad og du blir registrert på listen for tilkallingsvikarer.ArbeidsstedÅlesundNøkkelinformasjon:Annonsør:Ålesund kommune Annet, Vikariathttps://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115118393&company_id=3244248543&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
31.12.2019 Ålesund
Org. nr: - Stillingsident: 4115174616 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for assistenter, fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget og barnehagelærere i vikariat av ulikt omfang og varighet.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være:Gi omsorg, være støttende og lyttende i møte med det enkelte barn.Være en trygg voksenperson og god rollemodell i barnas hverdag.Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for barna.Bidra til at det enkelte barn opplever positiv oppfølging og mestring.KvalifikasjonerSøkere må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig, og det stilles krav om tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest.Personlige EgenskaperVi søker vikarer som er bevisste sin egen rolle som voksen, med gode omsorgsevner og øye for det enkelte barn. Vi søker deg som er løsningsorientert med gode samarbeidsevner, og som trives i en aktiv hverdag, både med inne- og uteaktiviteter.Vi tilbyrGivende arbeid i gode arbeidsmiljø.Muligheter for å bli kjent med ulike barnehager i Ålesund kommune.Lønn iht. tariff.Generell informasjon til søkere på stilling som tilkallingsvikarer i barnehager:Søknader registreres i saksbehandlersystemet vårt på den stillingsmappen (referansenummeret) det er levert søknad på. Søknadene ligger i den aktuelle stillingsmappen i ca. 5 måneder (01.08.19 - 31.12.19). Søknadene vurderes frem til og med 31. desember 2019. Etter dette vil stillingene lyses ut på nytt, og søkerne må søke på ny utlysing for fortsatt å kunne bli vurdert for tilkallingsoppdrag.Ved elektronisk søknad, vil du motta en kvittering om at søknaden er mottatt. Du kan se bort fra informasjon her om fire ukers saksbehandlingstid; om og hvor lang tid det tar før du evt. blir kontaktet avhenger av virksomhetenes behov for vikarer.Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges fram ved forespørsel.Søkere oppfordres til selv å være aktive i forhold til virksomheter de ønsker å arbeide ved, dette ved å ta kontakt med barnehagens ledelse for å etterspørre vikararbeid.Søkere som får seg arbeid av lengre varighet etter at de har sendt inn søknad bes gi beskjed om dette til: postmottak@alesund.kommune.no, slik at vi kan notere oss at søker ikke lenger er ledig for tilsetting som tilkallingsvikar. NB!! ¿ Oppgi hvilken stillingsmappe (arkivsaksid) søknad er levert på (skole el. barnehage).Politiattest. Før du tiltrer en stilling som tilkallingsvikar i barnehage eller skole skal du kunne legge fram en politiattest vi kan godkjenne. For utstedelse av politiattest må bekreftelse på arbeidsforhold foreligge. En slik bekreftelse ber du om å få fra den virksomheten som gjør avtale om arbeid med deg.Interessert? Send oss en søknad, og du blir lagt inn på listen for tilkallingsvikarer for barnehager i Ålesund kommuneArbeidsstedÅlesundNøkkelinformasjon:Annonsør:Ålesund kommune Annethttps://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115174616&company_id=3244235971&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
31.12.2019 Ålesund
Org. nr: - Stillingsident: 4115336934 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for lærervikarer til barne- og ungdomsskolene og ved Ålesund voksenopplæringssenter. Ålesund voksenopplæringssenter trenger primært vikarer ved avdeling for norskopplæring. Vennligst oppgi i søknad hvilke fag/klassetrinn det er mest aktuelt å undervise i.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være:Undervisning og opplæring i ulike fagemner for barn i grunnskolen.Gi omsorg og være en trygg voksenperson for det enkelte barn.Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for barna i deres skolehverdag.Bidra til at det enkelte barn opplever positiv oppfølging.KvalifikasjonerSøkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig, og det stilles krav om tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest.Personlige EgenskaperVi søker vikarer som er bevisste sin egen rolle som voksen, med gode formidlingsevner, omsorgsevner og med øye for det enkelte barn. Vi søker deg som er løsningsorientert med gode samarbeidsevner, og som trives i en aktiv hverdag.Vi tilbyrGivende arbeid i gode arbeidsmiljø.Muligheter for å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune.Generell informasjon til søkere på stilling som tilkallingsvikarer i skoler:Søknader registreres på den stillingsmappen (referansenummeret) det er levert søknad på. Søknadene ligger i den aktuelle stillingsmappen i ca. 5 måneder (denne annonse fra 09.08.19 - 31.12.19). Etter dette vil stillingene lyses ut på nytt, og søkerne må søke på ny utlysing for fortsatt å kunne bli vurdert for tilkallingsoppdrag.Ved elektronisk søknad, vil du motta en kvittering om at søknaden er mottatt. Du kan se bort fra informasjon her om fire ukers saksbehandlingstid; om og hvor lang tid det tar før du eventuelt blir kontaktet avhenger av virksomhetenes behov for vikarer.Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges fram ved forespørsel.Søkere oppfordres til selv å være aktive i forhold til virksomheter de ønsker å arbeide ved, dette ved å ta kontakt med skolens ledelse for å etterspørre vikararbeid.Søkere som får seg arbeid av lengre varighet etter at de har sendt inn søknad bes gi beskjed om dette til: postmottak@alesund.kommune.no, slik at vi kan notere oss at søker ikke lenger er ledig for tilsetting som tilkallingsvikar. NB!! ¿ Oppgi hvilken stillingsmappe (referansenummer) søknad er levert på (skole el. barnehage).Politiattest. Før du tiltrer en stilling som tilkallingsvikar i barnehage eller skole skal du kunne legge fram en politiattest vi kan godkjenne. For utstedelse av politiattest må bekreftelse på arbeidsforhold foreligge. En slik bekreftelse ber du om å få fra den virksomheten som gjør avtale om arbeid med deg.Interessert? Send oss en søknad og du blir registrert på listen for tilkallingsvikarer.ArbeidsstedÅlesundNøkkelinformasjon:Annonsør:Ålesund kommune Annet, Vikariathttps://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115336934&company_id=3244253518&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
31.12.2019 Ålesund
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Ålesund kommune