Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer om Troms fylkeskommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaver32% vikariat som lærer i data- og elektronikksystemer er ledig omgående. Vikariatet er til 30.06.2019KvalifikasjonskravGod erfaring med installasjon av alarmsystemerPersonlige egenskaperFaglig engasjertGod klasselederGode kommunikasjonsevner internt og eksterntEndringskompetanseVi tilbyrEn utviklende stilling med varierte og spennende oppgaver og et godt sosialt miljø blant elever og ansatte. Vi er en utviklingsorientert skole som de siste årene har hatt gode resultater for våre elever, og som fortsatt ønsker å jobbe for å styrke vår posisjon i regionen.Vi har god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverk.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 18.02.2019I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillinga, ta kontakt med avdelingsleder Jørgen Pedersen, 95282230, jorgen.pedersen@tromsfylke.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø Web: http://www.nordtroms.vgs.no
21.02.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverVed Drift- og utbyggingssenteret er det ledig 100 % fast stilling som Avdelingsleder på Bygg/Vedlikeholdsavdelingen. Arbeidssted er Fylkeshuset, Strandveien 13 i Tromsø.Arbeidsoppgaver:Hovedansvar for å planlegge, lede og organisere vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse som består av ca 235.000 kvm spredt over hele fylket i hht planer og gjeldende lover og forskrifter.Helhetlig økonomiansvar for avdelingens budsjettDaglig ledelse og personalansvarFakturabehandling innen ansvarsområdetSkape og styrke relasjoner hos medarbeiderneStillingen inngår i Senterets ledergruppe.KvalifikasjonskravHøyere utdanning innen fagområdene bygg, VVS eller elektroGod kompetanse og forståelse for bruk av IKT som arbeidsverktøyGod økonomiforståelseInnkjøpserfaring / kompetanse i hht lov om off.anskaffelserKunnskap om beregning av energiforbruk og energieffektivisering i større bygg er ønskeligGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneLedererfaringKunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel.Personlige egenskaperStrukturert, selvstendig, kvalitets- og servicebevistLøsningsorientert og ha evne til å iverksette og følge opp tiltakGod til å følge opp samarbeidspartnere og er tilgjengelig for disseFleksibel og samarbeidsvilligInitiativrik og endringsvilligStor arbeidskapasitetGode kommunikasjonsevnerGod samhandlingsevne på tvers av avdelinger/etaterBidragsyter til et godt arbeidsmiljøFørerkort kl. B.Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagtVi tilbyrGodt arbeidsmiljøUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverMuligheter for faglig og personlig utviklingOffentlig pensjonsordningFleksitidsordningLønn etter avtaleDu må påregne at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver ut fra kontorets behov.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 21.02.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentlighetsloven.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med Kristina Bratrein tlf. 92424163 eller e-post: kristina.bratrein@tromsfylke.noFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø
21.02.2019 Tromsø
Om stillingenStillingen er et vikariat for programfaglærer i tidsrommet 01.04.2019-31.12.2019.KvalifikasjonskravVi søker etter lærere som har undervisningskompetanse innen restaurant og matfag. Det er ønskelig med bredde i fagkretsen som er relevant i tillegg til pedagogisk utdanning.Viser til forskrift til Opplæringslova § 14-4 når det gjelder krav om kompetanse.Personlige egenskaperSøker må ha gode pedagogiske ferdigheter og kunne samarbeide godt i tråd med skolens pedagogiske plattform. Vi vektlegger god arbeidskapasitet, personlig egnethet og viljen til å bidra med gode løsninger for våre elever.Vi tilbyrEt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne søker å bygge gode relasjoner og er gode formidlere. Skolen er en utfordrende og spennende arbeidsplass som legger stor vekt på både ansattes og elevers trivsel og utvikling.Lønn i henhold til gjeldende avtaler.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 01.03.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Erik Kjellmann Jæger, 95800915Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø
01.03.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverI årene som kommer skal Troms fylkeskommune gjennomføre flere store byggeprosjekter. Det skal oppføres nybygg/ombygge-/rive i Breivika i Tromsø for Ishavsbyen videregående skole. Vi skal bygge et tilbygg til Tann-bygget i Breivika. I Sør-Troms/Harstad skal vi bygge en ny videregående skole som erstatning for de videregående skolene på Heggen og Stangnes.I Tromsø skal det bygges depot for bussene i byen, og på Bardufoss videregående skole skal det bygges nytt internat i nærheten av skolen på Rustadhøgda. Totalt skal det investeres for vel 2 milliarder kr på disse prosjektene de neste 4-5 år.KvalifikasjonskravSivilingeniør/ingeniørutdannelse eller tilsvarendeProsjektlederkompetanseGod kompetanse og forståelse for bruk av IKT som arbeidsverktøyGod økonomiforståelseGode teoretiske og praktiske kunnskaper innen byggeteknikkInnkjøpserfaring / kompetanse innen bygg og anlegg, i hht lov om off.anskaffelserGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskProsjektledererfaring er ønskeligErfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg, kontraktsadministrasjon, herunder økonomioppfølging.Kompetanse i kvalitetsstyring og kvalitetskontrollVidere er det ønskelig med bred kompetanse i prosjekteringsledelse, planlegging, kostnadsstyring, usikkerhetsanalyse og risikostyring. Forhandlingserfaring og kompetanse i SHA, kvalitetsstyring, miljøstyring, byggesakhåndtering samt bransjerelevante kontraktsstandarder, lover og forskrifter er en fordel.Du må ha førerkort klasse B.Personlige egenskaperstrukturert, selvstendig, kvalitets- og servicebevisstLøsningsorientert og med evne til å iverksette og følge opp tiltakGod til å følge opp samarbeidspartnereResultatorientert, fleksibel og samarbeidsrettet, også på tvers av fagInitiativrik og endringsvilligStor arbeidskapasitetGode kommunikasjonsevnerBidragsyter til et godt arbeidsmiljøVi tilbyrGodt arbeidsmiljøUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverMuligheter for faglig og personlig utviklingOffentlig pensjonsordningFleksitidsordningLønn etter avtaleDu må påregne at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver ut fra kontorets behov.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 03.03.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. OffentlighetslovenKontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Jan Inge Hille på tlf. 480 95 283Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø
03.03.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverVil du være med å utvikle videregående opplæring i Troms?1-100 % fast stilling som avdelingsleder for vurdering, dokumentasjon og kvalitet.Utdanningsetaten er organisert med tre avdelinger, hvorav Avdeling for vurdering, dokumentasjon og kvalitetsarbeid er en av disse. Avdelingen har i dag 7 medarbeidere. Ansvarsområdet dekker blant annet koordinering av eksamen i de videregående skolene, administrering av fag- og svenneprøver, oppfølging av vurderingsarbeidet i de videregående skolene og prøvenemndene, klagebehandling i forbindelse med sluttvurdering, utstedelse av sluttdokumentasjon og utvikling av sektorens elektroniske kvalitetssystem. Avdelingen har i tillegg ansvaret for kvalitetsutvikling innenfor eget ansvarsområde, og gi faglige innspill og anbefalinger til overordnet politisk og administrativ ledelse.Avdelingslederen vil ha faglig, administrativt og økonomisk ansvar innenfor avdelingens arbeidsoppgaver, samt personalansvar for avdelingen. Avdelingslederen rapporterer til fylkesutdanningssjefen og inngår i fylkesutdanningssjefens ledergruppe.KvalifikasjonskravHøyere utdanningPedagogisk kompetanseLedererfaring fra videregående opplæring eller grunnskoleGod kunnskap om videregående opplæringLederutdanning fra høyskole/universitet vil også bli vektlagtPersonlige egenskaperEvne til å arbeide strukturert mot målEvne til å skape gode prosesserStor arbeidskapasitet, og gode evner til skriftlig og muntlig fremstilling.Evne til å være tydelig, ta beslutninger og gjennomføre demEvne til å motivere, stille krav og gi tilbakemeldingEvne til å skape gode relasjoner og arbeidsgledeGod relasjonskompetanseVi tilbyrStore utfordringer med mulighet for menneskelig vekst og utviklingGodt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utviklingVarierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljøIndividuell lønn etter avtaleUtdanningsetaten er i utvikling, og det må påregnes endring i oppgaver og ansvarSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 10.03.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:assisterende fylkesutdanningssjef Bjørn-Inge Thomasjord 971 90954 Adresse: Tromsø Web: www.tromsfylke.no
10.03.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverDersom intern søker får tilbud om stillingen vil det bli ledig stilling som assisterende rektor. Vennligst opplys i søknaden om du også søker på stillingen som assisterende rektor.KvalifikasjonskravVår nye rektor skal ha:Høyere utdanning.Lederutdanning fra høyskole/universitet.Pedagogisk kompetanse.Erfaring med pedagogisk ledelse.Erfaring fra undervisning.Erfaring fra økonomi- og personalarbeid (inklusiv partsamarbeid).God kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.God relasjonskompetanse.Personlige egenskaperEvne til å arbeide strukturert mot mål.Evne til å skape gode prosesser.Stor arbeidskapasitet, og gode evner til skriftlig og muntlig fremstilling.Evne til å være tydelig, ta beslutninger og gjennomføre dem.Evne til å motivere, stille krav og gi tilbakemelding.Evne til å skape gode relasjoner og arbeidsglede.Vi tilbyrMulighet for å jobbe i et godt fag- og arbeidsmiljø med høy kompetanse og viktige utfordringer.Individuell lønn etter avtale.Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger i Troms fylkeskommune.Stillingen er en fast stilling.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 01.04.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen: ta kontakt med fylkesutdanningssjef Børre Krudtå tlf : 41500144 eller personal- og organisasjonssjef Tor Ødegård, tlf. 995 20018Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Tromsø
01.04.2019 Tromsø

Rekrutteringskalender

  • FEB 21
    2019
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune