Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaverDet er 2 vaktmestre ved skolen som jobber i team/turnus.Arbeidsoppgavene består bl.a. av drift/vedlikehold av tekniske anlegg, byggteknisk vedlikehold, avfallshåndtering samt oppfølging av uteareal.KvalifikasjonskravKompetanse innen ledelse av prosjekter, relasjonsbygging og data. Relevant fagbrev ses på som en fordel.Personlige egenskaperVi søker en person som er serviceinnstilt, har gode samarbeidsegenskaper, og evne til å jobbe i team.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 30. juni 2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.Det gjelder ei prøvetid på 6 måneder.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Avd.leder Eirin Torblå, tlf 77 78 71 02.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.06.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverInntill to stillinger som rådgiver i kombinasjon med undervisning og spesialpedagogiske arbeidsoppgaver. Fordelingen er ca 70 % i rådgiverrollen, men dette kan endres ved framtidig behov.Systemrettet arbeid blant annet gjennom deltakelse i skolens ressursteamSamarbeide internt og eksterntVeieledning/opplæring individrettet/mindre grupperKvalifikasjonskravKrav om formell kompetanse i sos.ped og/eller spes.pedKrav om undervisningskompetanse i relevante fagKompetanse innen tilpasset opplæring er også ønskeligRealkompetanse kan vurderes som aktuelt, men med krav om å ta nødvendig videreutdanning innen to årPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerEvne til å motivereLike å arbeide med ungdomStrukturert, fleksibel og evne til utviklingVi tilbyrEngasjerte og dyktige kollegaerSpennende og lærerikt miljøSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 27.06.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og kontaktet i uke 26I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Tone Cicilie Danielsdatter 77788822 eller Asbjørn Rikardsen 77788815Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.06.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverVed Kvaløya videregående skole har vi ledig fra 01.08.2019, 1 80% fast stilling som miljøarbeider på avd. for studiespesialisering, liten gruppe.Arbeidstiden er 30 timer/uke. Stillingen følger skoleåret og avlønnes i 71,2% på årsbasis.KvalifikasjonskravVi ønsker søkere som har:Bakgrunn som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller tilsvarende. Søkere uten relevant utdanning, men lang erfaring innen fagfeltet kan vurderes.Erfaring fra arbeid med elever med store og sammensatte funksjonsvansker og utfordrende atferd.Kompetanse eller interesser innenfor musikk, forming, friluftsliv m.mPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Personlige egenskaperVi ønsker søkere som har:Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er fleksibel og engasjert.God fysisk helse, da arbeidet kan være fysisk krevende.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø og engasjerte kollegerGode pensjons- og forsikringsordningerFlotte omgivelser og sentral beliggenhetSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 01.07.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: avdelingsleder Tove Daldorff Aandstad, tlf 77 78 84 15 / 95 97 60 07Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.07.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaver60 % fast stilling som kantineassistent er ledig for tiltredelse 01.08.19. Stillingen følger elevenes skoleår, det vil si at den ansatte har fri når elevene har fri, med unntak av 3 planleggingsdager i løpet av året. Arbeidet vil bestå i blant annet produksjon og salg av mat i skolens kantine.KvalifikasjonskravFortrinnsvis er det ønskelig med fagbrev innenfor institusjonskokkefaget, men søkere med lang relevant praksis kan også kvalifisere til stillingen.Personlige egenskaperVi ønsker å knytte til oss en løsningsorientert, samarbeidsvillig person som er motivert til å arbeide blant ungdom, og som er en tydelig voksenmodell som kan sette grenser. Til tider kan det være hektisk, og du må kunne takle travle situasjoner. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker etter en person som er lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Du må være endringsvillig og vise ansvarlig opptreden overfor medarbeidere og elever. Vi forventer at du er med og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Skolen benytter elektronisk informasjonssystem, og vi forventer at du har tilstrekkelig datakunnskap til å kunne bruke og å navigere i skolens informasjonsplattformer. Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Vi tilbyrVi tilbyr lønnsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk og pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 01.07.19Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:For nærmere informasjon kan avdelingsleder Tommy Jakobsen kontaktes på tlf 957 05 604 eller kantineleder Tordis Solbakken på tlf 905 00 239/77850862.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.07.2019
Vi tilbyrIshavsbyen vgs. er en fremtidsrettet skole som samarbeider med næringsliv og samfunn. Skolen bidrar med å utdanne fremtidige fagarbeidere til arbeidslivet og det maritime miljøet. Gjennom tilpasset opplæring skal alle oppleve god faglig og personlig utvikling. Ved Ishavsbyen vgs. skal elever og medarbeidere oppleve mestring i læringsarbeidet og i arbeidsoppgavene og i møtet med hverandre.Skolens arbeid skal bygges på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning. Ishavsbyen vgs. ønsker å bidra til fagkompetanse for fremtiden.Skolens visjon er "Se og bli sett". Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring. Ishavsbyen vgs. arbeider etter Samspill for læring, som er strategiplan for alle videregående skoler i Troms fylke. Den vektlegger følgende satsningsområder: kvalitet og samspill, arbeids- og læringsmiljø og læring.Personlige egenskaperIshavsbyen vgs. søker medarbeidere som har evne til å bygge relasjoner, er gode formidlere og utøver tydelig klasseledelse. Du må være motivert til å arbeide med ungdommer og være en tydelig voksen rollemodell.Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og være lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Skolen er stadig under endring, og du må være endringsvillig. Vi søker etter personer som kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på ved tilsetting.KvalifikasjonskravDet vises til forskrift til Opplæringslova § 14-4 når det gjelder krav til kompetanse.Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen utlyser 1 fast stilling fra 01.08.2019 i programfag innen helse på avd. for helse og oppvekst.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 12. juliAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Avdelingsleder Ann-Tove Jacobsen: ann-tove.jacobsen@tromsfylke.no / 90114215Avdelingsleder Una Thijssen Amundsen: una.thijssen.amundsen@tromsfylke.no / 97753368Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
12.07.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker en utviklingsorienterte pedagogisk avdelingsleder i 100 % fast stilling på programområdet Service- og Samferdsel. Tiltredelse fra 2. september 2019.Stillingen utgjør 100% ledelse, men kan ved behov også pålegges undervisning som en del av stillingen.Arbeidsoppgaver og ansvar:Lede og utvikle skolen som en lærende organisasjonPersonal - og oppfølgingsansvar for et eller flere av skolens pedagogiske tverrfaglige team. Oppfølgingsansvaret gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, herunder elevenes læringsmiljø og resultat og teamenes prosessutvikling.Medlem av skolens ressursteam og leder for et av ressursteamenes tre underteam; TPO team (tilpasset opplæring), psykososialt team og minoritetsspråklig team.Ivareta å videreutvikle samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv.Stabsoppgaver fordeles i lederteamet etter kompetanse og interesse.Søker må også være åpen for en eventuell omorganisering av skolen, skolens ledelse og ansvarsområder.For næmere infoamsjon om skolen og programområdet Service- og samferdsel se skolen hjemmeside: www.breivang.vgs.noKvalifikasjonskravKrav til relevant faglig og pedagogisk utdanning fra universitet/høgskole for undervisning i videregående skoleGode digitale ferdigheterStrukturert og systematiskDet er ønskelig med:Relevant utdanning innenfor ledelseLedererfaringKjennskap til fag- og yrkesopplæring i videregående skoleErfaring/utdanning innenfor spesial- og sosialpedagogikkErfaring med ledelse av kollektive utviklingsprosesser i kollegietPersonlige egenskaperVi søker deg som:Har fokus på ledelse og helhetstenkingLeder arbeidet med elevens behov og utvikling i sentrumHar en inkluderende lederstil og høy grad av bevissthet rundt utøvelse av personalledelse og tilrettelegging av ressurserEr utviklingsorientert og endringsvilligHar god gjennomføringskraftHar evne til å praktisere distribuert ledelse (tverrfaglig team), som bidrar til at medarbeiderne ansvarliggjøresHar gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitetSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 28.07.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoNærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ass.rektor Bente Killie på 77 78 85 43,eller rektor Kristin Halvorsen, tlf 77 78 85 00/97 53 59 79.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
28.07.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverArbeidsoppgaverUtredning og planlegging av fylkeskommunens fiskerihavnportefølje og maritimt rettet veginfrastruktur.Bidra til å utvikle fylkeskommunens nye fiskerihavnansvar fra 2020.Deltakelse på relevante samarbeidsarenaer, f.eks. dialog med kommuner, relevante næringer, havnebrukere m.m.Samarbeid med enheter for utbygging, drift og vedlikehold av fiskerihavner og ferjekaier.Saksbehandling for politisk behandling.Behandling av tilskuddssøknader.Arbeidsoppgaver og organisering kan bli endret som følge av sammenslåing mellom Troms og Finnmark fylkeskommune.KvalifikasjonskravUtdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år.Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli vektlagt.Erfaring fra strategisk arbeid.Erfaring med å jobbe utadrettet.Kjennskap til offentlig forvaltningDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Personlige egenskaperGod norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.Samarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre. Tverrfaglig forståelse er et pluss.Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert.Vil lære mer, og utvikle din egen fagkompetanse.Jobber målrettet mot gode resultater og er utviklingsorientert.Har god oversikt og evne til å tenke helhetlig.Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Vi tilbyr100% fast stilling.Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Et trivelig og sosialt miljø.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 05.08.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Samferdsels- og miljøsjef - Bjørn H. Kavli på tlf 992 93 028Assisterende samferdsels- og miljøsjef - Jonny Berg på tlf 900 43 449Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
05.08.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverAvdeling for kulturarv har i dag 8 stillinger, hvorav 2,5 innenfor nyere tid; 2,5 knyttet til arkeologi i arealsaker; 1 stilling for skjøtsel (arkeologi) og samarbeid med landbruket, og en knyttet til museer, DKS og generelt utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av fylkeskonservator. Troms fylke er også vertsfylke for ett av landets tre nasjonale fartøyvernsentre.Vi søker etter spesialrådgiver bygningsvern - statens fredete bygninger og anlegg, i fast 100% stilling fra 1. oktober 2019. Stillingen er i hovedsak knyttet til fylkeskommunens nye oppgaver som kulturminnemyndighet i forbindelse med statens fredete bygninger og anlegg, og omfatter blant annet dispensasjonsvurdering, innspill til arealplaner, samt praktisk veiledning og oppfølging. Arbeidssted Tromsø. Vi søker etter arkitekt eller person med tilsvarende høyere relevant kulturhistorisk utdanning.KvalifikasjonskravArkitekt eller tilsvarende høyere relevant kulturhistorisk utdanningErfaring fra og interesse for arkitekturhistorie og bygningsvern, både teoretisk og praktiskErfaring fra prosjektering av bygningsmessig vedlikeholdKunnskap om kulturminnevern i arealplanleggingen og om relevant lovverkDigital kartkompetanseDet må påregnes en del reisevirksomhet, og den som blir ansatt må ha førerkortPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne og lyst til å dele kunnskapEvne til å arbeide selvstendig, til å ta initiativ og til å finne løsningerØkonomisk forståelse og ryddighetForståelse for politiske prosesser og saksbehandlingGode evner til skriftlig dokumentasjon og formidlingÅpenhet for omstilling og nye oppgaver innenfor kulturarvfeltetVi tilbyrInteressante oppgaver og et bredt fagmiljøMuligheter for å utvikle eget arbeidsfeltEt spennende fylke med variert arkitektur og en mangfoldig historieErfarne og trivelige kolleger, godt samarbeidsklimaLønn etter avtaleFleksitidsordningPensjonsordning i KLPStilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstidenSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 12.august 2019I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Fra 2020 slås Troms og Finnmark fylkeskommune sammen til en ny organisasjon som gir nye spennende utfordringer. Arbeidsoppgaver og organisering kan bli endret som følge av sammenslåingen.Fylkeskommunene i hele landet vil også få overført en rekke nye oppgaver fra Riksantikvaren fra 2020. Kulturminneforvaltningen vil dermed bli styrket og utvidet.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo, tlf. 777 88 213 / 92267368, e-post: anne-karine.sandmo@tromsfylke.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
12.08.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 30
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUL 01
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune