Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaverKvaløya videregående skole har ledig:En stilling: 100% fast stilling og En stilling: 50% fast stilling og 50 % vikariat fram til 31.7.2020Arbeidsoppgaver: Daglig renhold, samt periodisk renhold/hovedrengjøring. Renholderne skal kunne jobbe i team, men vil periodevis kunne jobbe alene på faste bygg eller områder på skolen.KvalifikasjonskravFagbrev som renholdsoperatør eller praksis fra renhold. Søkere må ha god fysikk da arbeidet tidvis er fysisk krevende. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig på et tilstrekkelig nivå.Personlige egenskaperVi søker etter en ansvarsbevisst og fleksibel medarbeider med evne til å arbeide selvstendig. Samarbeidsevne vektlegges.Vi tilbyrFylkeskommunale tilsettingsvilkår m/pensjonsordning og 6 mnd. prøvetid.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 6.12.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Avdelingsleder Arnfinn Hartvigsen, tlf. 777 88405 eller mobil 907 92044 eller til ledende renholder Edel Hansen på mobil 95 90 37 58.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
06.12.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker saksbehandler til 100% fast stilling ved avd. drift, vedlikehold, forvaltning¨med arbeidssted finnsnesSom saksbehandler har du ansvar for at saksbehandling blir utført etter gjeldende lovverk på ett eller flere av følgende arbeids-/ansvarsområder:Generelle forvaltningsoppgaver, herunder behandling av:AvkjørselssøknaderGraving og nærføringDispensasjonssakerVeglysStøy- og støvspørsmålAndre publikumshenvendelser innenfor vegområdetTrafikktekniske oppgaver som skiltsaksbehandling, veglys, fartsgrenser og reklame langs vegBistå behandlingen av offentlige og private planerProsjektrettede oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområdeStillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver knyttet til for eksempel sykkel, kollektiv eller tunnel ved behov. Oppgavene tilpasses kompetanse. Arbeidsoppgaver kan bli endret.KvalifikasjonskravMinimum 3-årig ingeniørutdanning eller annen utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Erfaring fra offentlig forvaltning er ønskeligKjennskap til relevant lovverk som vegloven og plan- og bygningslovenGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnePersonlige egnethet vil bli tillagt vektDersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Personlige egenskaperStillingen innebærer kontakt med flere berørte parter under saksbehandlingsprosessen. Vi ønsker at du:Har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parterHar evne til å uttrykke deg godt og presistSamarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre. Tverrfaglig forståelse er et pluss.Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturertVil lære mer, og utvikle din egen fagkompetanseJobber målrettet mot gode resultater i din jobbLiker en aktiv og variert arbeidshverdagVi tilbyrTilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtalerGode pensjons- og forsikringsordningerGodt arbeidsmiljøSpennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheterSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 02.01.2020Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Fylkessamferdselssjef: Bjørn Kavli, tlf: 992 93 028Ass. samferdselssjef: Jonny Berg, tlf: 900 43 449Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.12.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverNettskolen Troms søker IT-pedagog i 50% prosjektstilling med varighet 01.01 - 31.12.2020 med arbeidssted Nord-Troms videregående skole.Nettskolen Troms er Troms Fylkeskommunes satsing på å tilby elever utdanning uavhengig av bosted. Nettskolen skal i samarbeid med Nord-Troms videregående skole øke fagmenyen elevene kan velge fra og utvikle det tilbudet som gis innen samisk språkopplæring.IT-pedagogen skal beherske samisk og ha kompetanse i samisk språk og opplæring. IT-pedagogen skal i hovedsak veilede nettlærere som underviser i samisk og være en pedagogisk støtte i undervisningen. IT-pedagogen jobber i Nettskolen Troms, med fast arbeidssted ved Nord-Troms videregående skole i tett samarbeid med skole og koordinator for samisk undervisning i Troms.Neahttaskuvla Romsa ohcá IT-pedagoga 50% proseaktavirgái. Bargobáiki lea Davvi-Romssa joatkkaskuvlla ja bistá 01.01. - 31.12.2020.Neahttaskuvla Romsa lea Romssa fylkkasuohkana á?girussan fállat ohppiide oahppu beroskeahttá gos ásset. Neahttaskuvla galgá ovttas Davvi-Romssa joatkkaskuvllain lasihit fágafálu main oahppit sáhttet válljet ja ovdánahttit sámegiela virtuála fálaldahkan.IT-pedagoga ferte máhttit sámegiela ja sus ferte gelbbolasvuohta sámegielas ja oahpaheamis. IT-pedagoga váldobargu lea bagadallat neahttaoahpaheddjiid geat oahpahit sámegiela ja leat pedagogalas doarjjan oahpahusas. IT-pedagoga bargá Neahttaskuvla Romssas, bargobáiki lea Davvi-Romssa joatkkaskuvla. Son ferte bargat ovttasrádiid joatkkaskuvllain ja Romssa sámegiel oahpaheami koordináhtorin.KvalifikasjonskravKvalifikasjonskrav:Utdanning på bachelornivå eller høyere med samisk i fagkretsenPedagogisk utdanning. PPU eller annen lærerutdanningHøy IKT/digital kompetanse, samt erfaring fra nettbasert undervisning.Gelbbolasvuodagáibádusat:Oahppu bachelordásis dahje alitoahppu mas sámegiella lea fágaPedagogalas oahppu, PPO dahje eará oahpaheaddjeoahppuBuorre IKT/digitála gelbbolasvuohta, ja vásáhusat neahttá oahpaheamisPersonlige egenskaperØnskede kvalifikasjoner/egenskaperInteresse for virtuell og nettbasert undervisningGode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendigErfaring fra veiledningsarbeidGod muntlig og skriftlig framstillingsevne på samisk og norskPunktlighetStor arbeidskapasitetSávahahtti gelbbolasvuohta/iesvuodat:Berostupmi virtuála ja neahtta oahpaheapmáiBuori ovttasbarggu attáldagat ja nákce bargat iesheanalaccatVásáhusat bagadallanbarggusBuori njálmmálas ja cálalas ovdánbuktinnákca sámegielas ja dárogielasDárkilvuohtaStuorra bargodoaibmannákcaSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 12.12.2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen og henvendelser kontakt avdelingsleder Nettskolen Troms Lise Robertsen tlf 916 18 735.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no Adresse: Storslett916 18 735.
12.12.2019 Nordreisa
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi har ledig inntil 60% stilling som renholder. Stillingen kan også omfatte andre forefallende driftsoppgaver når det er behov for det. Arbeidssted er fortiden på skolested SkjervøyKvalifikasjonskravVi ønsker at du har fagbrev, men andre søkere vil også bli vurdertErfaring fra tilsvarende arbeidErfaring med arbeid med ungdommer vil telle positivtPersonlige egenskaperVi ønsker aktive og samarbeidsorienterte medarbeidere. Det er viktig at du liker ungdommer og ser driftspersonalet sin rolle på skolen, også for elevenes trivsel.Vi tilbyr· et godt sosialt miljø og med varierte arbeidsoppgaver · arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale · god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverkSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 13.desember 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Avdelingsleder Siv-Elin Hansen, 402 48 925 eller rektor Olaug Bergset, 920 12 601Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.12.2019 Nordreisa
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi har ledig inntil 100 % stilling som lærer innen ulike samfunnsfag i vikariat fra 9. februar til 19.juni.KvalifikasjonskravVi ønsker at du har undervisningskompetanse i entreprenørskap, historie og samfunnsfag. Søkere med fagkompetanse i ett eller flere av fagene vil også bli vurdert.Personlige egenskaperVi ønsker at du er:God klasseleder som verdsetter alle ungdommerFaglig engasjert og opptatt av samarbeidGod å kommunisere internt og eksterntAktiv og konstruktiv i endringsprosesserVi tilbyrEn utviklende stilling med varierte og spennende oppgaver og et godt miljø blant elever og ansatte.Vi er en utviklingsorientert skole som de siste årene har hatt gode resultater for våre elever, og som ønsker å jobbe hardt for å videreutvikle oss sammen med ungdommer, foresatte og samfunnet rundt.Vi har god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverk.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 13. desember 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Assisterende rektor Berit Olsen, 975 94 503 eller rektor Olaug Bergset, 920 12 601Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.12.2019 Nordreisa
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi har ledig vikariat som lærer i ca 40% stilling fra 6. januar til 31. juli 2019.KvalifikasjonskravDet er ønskelig at du er utdannet lærer med spesialpedagogikk. Andre søkere med relevant fagbakgrunn kan bli vurdert.Personlige egenskaperFaglig engasjert og opptatt av samarbeid internt og eksterntGod klasseleder som verdsetter alle ungdommerGod å kommunisere internt og eksterntVi tilbyrEn utviklende stilling med varierte oppgaver og et veldig bra miljø blant elever og ansatte.Vi er en utviklingsorientert skole som de siste årene har hatt gode resultater for våre elever, og som ønsker å jobbe hardt for å videreutvikle oss sammen med ungdommer, foresatte og samfunnet rundt.Vi har god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverk.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 13.desember 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Assisterende rektor Berit Olsen, 975 94 503 eller rektor Olaug Bergset, 920 12601Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.12.2019 Nordreisa
Om stillingen og arbeidsoppgaverårs vikariat i 100 % stilling som lærer innen realfag er ledig f.o.m. 01.01.20 t.o.m. 31.12.20.Mulig at stillingen blir lyst ut som fast når vikariatet går ut.KvalifikasjonskravSøkere må ha undervisningskompetanse i matematikk. Det er ønskelig at den som tilsettes også kan undervise i naturfag eller biologi, men det er ikke en forutsetning.Personlige egenskaperHar evne til å bygge gode relasjoner til eleveneHar et godt elevsynHar god formidlingsevneEr god på klasseledelseKrav om gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på ved tilsetting.Vi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljø.Lønn etter gjeldende avtaleverk.God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikringSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 16.12.19Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Ass. rektor Willy Fredriksen på tlf. 77 78 96 20 eller mobil 41 40 05 80.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.12.2019 Balsfjord
Om stillingen og arbeidsoppgaverFagskolen i Troms, skolested Tromsø har ledig 100% fast stilling fordelt på følgende roller:25% undervisningsstilling og 75 % som avdelingsleder for bygg og anleggsfag fra 01.04.2020 med arbeidssted Breivika.Stillingen inngår i skolens lederteam. Vi søker etter en leder som er utviklingsorientert, har god kjennskap til lokalt og regionalt næringsliv og erfaring fra utdanningsvirksomheter. Vi ønsker en person som kan bidra til å utvikle et profesjonsfellesskap med et godt arbeids- og læringsmiljø.Ansvars- / arbeidsoppgaver:Faglige og pedagogiske ledelsePersonalledelseAdministrative og økonomiske ledelseKvalitetsledelseSe stillingsbeskrivelse: https://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok04122.pdfKvalifikasjonskravUtdanning med minimum av 180 studiepoeng med faglig kompetanse innenfor samme eller nært beslektede fagområder. Pedagogisk kompetanse av et omfang på minst 60 studiepoeng og som også inkluderer nettpedagogikk der dette er relevant. Relevant praksis fra yrkesfelt innenfor samme eller nært beslektede områder og minimum 2 år praksis fra undervisningsstilling. Lederutdanning eller lederpraksis.Personlige egenskaperGode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne arbeide selvstendig og i team. Evne til å utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer.Evne og vilje til å videreutvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium,Evne til kritisk tenking, åpen for innspill og tilbakemeldinger fra studenter og andre som resulterer i kvalitetsutvikling.Vi tilbyrSpennende arbeidsoppgaver i en skole som har fått ny status som høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegier og innovativt miljø gode pensjons- og forsikringsordninger.Flotte omgivelser og sentral beliggenhet.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 05.01.2020Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Rektor: Harry Arne Haugen, tlf: 77 79 31 13 / 41 41 28 80Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
05.01.2020 Tromsø

Rekrutteringskalender

 • DES 06
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 10
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune