Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaverIshavsbyen videregående skole består av to skolesteder og søker etter en kontorleder som kan ivareta kontoravdelingen både i Breivika og på Rambergan. Totalt består avdelingen av 7 konsulenter fordelt på begge skolestedene.Kontorleder vil ha ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av oppgaver knyttet til avdelingen. Aktuelle oppgaver for avdelingen er blant annet innenfor fagfeltene lønn, arkiv, regnskap, elevdokumentasjon og sentralbord. Kontorleder vil også ha budsjettansvar for egen avdeling og personalansvar for medarbeidere tilknyttet kontoret.KvalifikasjonskravRelevant utdanning på høyskole/universitetsnivå.Erfaring fra ledelse og offentlig forvaltning er ønskelig.Personlige egenskaperVi søker en kontorleder med godt humør som er oppriktig interessert i mennesker og å utvikle sine medarbeidere. Det er viktig at du er en engasjert og tydelig leder med gode samarbeidsevner. Du må være fleksibel, motiverende, serviceinnstilt og ha evne til omstilling. Søker må ha gode IT kunnskaper og god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrVi kan tilby en interessant stilling med varierte oppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 20. oktober 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Økonomisjef Monica Benonisenmonica.benonisen@tromsfylke.no/tlf 971 233 61Ishavsbyen vgs skolested Breivika og RamberganBreiviklia 1/Sommerfeldtsgt 74/76 TROMSØ 9019 TROMSØSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.10.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverDet er ledig 59 % vikarstilling som renholdsoperatør. Arbeidsoppgavene er ordinært renhold inklusive hovedrenhold av skolens bygningsmasse. Du må også påregne å ha en del tøyarbeid. Dersom du ikke innehar ønsket utdanning vil tilsetting kunne skje på vilkår om at du tar slik utdanning innenfor en gitt frist. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og fram til 31.07.20.KvalifikasjonskravFortrinnsvis er det ønskelig med fagbrev innenfor renholderfaget, men søkere med lang relevant praksis og kjennskap til moderne renhold kan også kvalifisere til stillingen. Søkere må ha god norsk språkforståelse, både skriftlig og muntlig.Du må ha førerkort kl B.Personlige egenskaperVi ønsker også at du kan jobbe selvstendig og ta initiativ ved ulike vedlikeholdsoppgaver. Du må også beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Vi ønsker oss en løsningsorientert, samarbeidsvillig person som er motivert til å arbeide blant ungdom, og som er en tydelig voksenmodell som kan sette grenser. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker etter en person som er lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Du må ha ståpåvilje, være endringsvillig og vise ansvarlig opptreden overfor medarbeidere og elever.Vi forventer at du er med og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Skolen benytter elektronisk informasjonssystem, og vi forventer at du har tilstrekkelig datakunnskap til å kunne bruke og navigere i skolens informasjonsplattformerVi tilbyrLønnsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk og pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 20.10.19Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:For nærmere informasjon kan avdelingsleder Tommy Jakobsen kontaktes på tlf 957 05 604 eller renholdsleder Elin J. Øyen tlf 920 67 585.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.10.2019 Lenvik
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker etter en rådgiver/spesialrådgiver i 100 % stilling som skal jobbe med strategisk og langsiktig planlegging og oppfølging av kompetanse- og kvalitetsutvikling i skoler og lærebedrifter.ArbeidsområdeBidra til å utvikle læreres og faglige lederes profesjonsfaglige kompetanseUtredning og analyse av fremtidige behov og ønsker, også ut fra internasjonale og nasjonale føringer og tendenser.Utarbeide overordnede planer for kompetanse- og kvalitetsutvikling, og følge opp disse.Planlegge, bestille, gjennomføre og følge opp etter- og videreutdanningstiltakDet kan bli aktuelt med andre oppgaver avhengig av behov på etaten, samt kompetanse og kvalifikasjoner hos den som tilsettes.KvalifikasjonskravØnskede kvalifikasjonerRelevant høyere utdanning på masternivåKunnskap om og erfaring fra videregående opplæringLedelse av/erfaringer fra FOU-arbeidUtrednings-, statistikk- og analysekompetansePersonlige egenskaperVi ønsker oss en medarbeider somHar gode samarbeidsevnerEr systematisk, resultat- og utviklingsorientertHar stor arbeidskapasitet og evne til å sette seg inn i nye oppgaverGode evner til å formulere seg skriftlig og muntligEn helhetsvurdering av formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil være avgjørende.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utviklingVarierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljøSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist:23.10.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:For ytterligere informasjon kontakt: fylkesutdanningssjef Børre Krudtå, tlf. 41500144, eller avdelingsleder Renate Thomassen, tlf. 90916799.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.10.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverVikariat i 27 % delstilling som renholdsoperatør er ledig fra snarest og til og med 31.07.20.KvalifikasjonskravFortrinnsvis bør søkere ha fagbrev innenfor renholdsoperatørfaget og/eller erfaring fra moderne renhold.Erfaring i bruk av ulike typer renholdsmaskiner er en fordel.Beherske norsk muntlig og skriftlig.Personlige egenskaperVi ønsker søkere som:er praktisk anlagt og serviceinnstilt og med høy arbeidskapasitetliker å jobbe med mennesker og i teamer fleksibel, har gode samarbeidsevner samt personlig egnethetVi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljø.Lønn etter gjeldende avtaleverk.God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 23.10.19Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: ledende renholder Inger M. Aasnes på mobil 41 54 84 62 eller avd.leder drift Monika S. Meland på mobil 41 42 99 24Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
23.10.2019 Balsfjord
Om stillingen og arbeidsoppgaverFagskolen søker etter person som kan undervise og veilede i studieretning bygg og anlegg. Undervisningen skjer i klasserom på samlinger og som nettundervisning mellom samlingene. Arbeidsoppgavene består også i å forbedre og utvikle studiet og undervisningsmaterialet.KvalifikasjonskravSøker må ha kompetanse tilsvarende teknisk fagskole med relevant arbeidserfaring eller ingeniør/master innen fagområdet med relevant arbeidserfaring. Gode basiskunnskaper innen IKT er en forutsetning. Søker må ha gode kunnskaper innen norsk, både muntlige og skriftlig. Søkere med utdanning og erfaring innen anlegg vil kunne bli foretrukket.Personlige egenskaperSøker må ha pedagogiske evner og kunne samarbeide godt og i tråd med skolens pedagogiske plattform. Søker vil bli vurdert utfra kvalifikasjoner hvor fagkompetanse, erfaring og personlige egenskaper ses på i et helhetsperspektiv. Vi vektlegger god arbeidskapasitet, personlig egnethet og viljen til å bidra med gode løsninger for våre studenter.Vi tilbyrEt godt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne søker å bygge gode relasjoner og er gode formidlere. Skolen er en utfordrende og spennende arbeidsplass som legger stor vekt på både ansatte og studenters trivsel og utvikling. Som nyansatt vil du bli tatt godt imot av kollegiet og tilbydd nødvendig opplæring innen de pedagogiske verktøy vi benytter, faglig utvikling i egen og skolens regi vil bli gitt prioritet.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev, CV og vitnemål, attester og 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.noSøknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 01.12.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ved tilsetting i Fagskolen må politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen kontaktes avdelingsleder Jan-Øyvind Pedersen på telefon 91761172.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
01.12.2019 Tromsø
Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen søker tilkallingsvikar som lærer innenfor utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk. Vi vil i perioder ha behov for vikar som lærer ved avdelingen. Dette vil være i ukesvise perioder som vil strekke seg over 3 år. Periodene er planlagte frem i tid, slik at det er mulige for deg som vikar å planlegge.KvalifikasjonskravSøker bør ha utdanning som tømrer eller tilsvarende. Søker må? ha ferdigheter og sertifiseringer for bruk og opplæring av aktuelle maskiner og verktøy ved utdanningsprogrammet.Personlige egenskaperPersonlig egnethet som gode kommunikasjonsferdigheter og miljøsensitivitet vil bli vektlagt.Vi tilbyrSkolen tilbyr VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk. Vi kan tilby en spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljø.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: pedagogisk leder Jan Kristian Vestjord på tlf: 472 58 149Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
03.10.2020 Målselv

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 23
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune