Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaverVikariat i 100 % stilling som lærer i matematikk ledig for perioden fra snarest og til og med 31.12.19 med mulighet for forlengelse.KvalifikasjonskravSøkere må ha undervisningskompetanse i matematikk både på studiespesialiserende- og yrkesfaglig programområde.Personlige egenskaperSkolen ønsker søkere som:Har evne til å bygge gode relasjoner til eleveneHar et godt elevsynHar god formidlingsevneEr gode på klasseledelseKrav om gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på ved tilsetting.Vi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljøLønn etter gjeldende avtaleverkGod pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikringSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 26.08.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Ass. rektor Willy Fredriksen på tlf. 77 78 96 20 eller mobil 41 40 05 80.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen har ledig inntil 50 % fast stilling som lærer i mediefag med snarlig tiltredelse.KvalifikasjonskravSøker må ha bred mediefaglig kompetanse innen mediedesign og medieproduksjon. Søker bør ha ferdigheter innen nyere digitale verktøy som brukes i studioer for lyd, 3D animasjon og i flerkameraproduksjoner.Erfaring med å formidle medieteori gjennom praktisk arbeid vil bli vektlagt. Relevant erfaring fra profesjonelt kreativt arbeid, og erfaring fra elevoppfølging for å utvikle hver enkelt elevs potensial vil bli vektlagt.Kvalifikasjonskrav følger av forskrift til opplæringslova § 14-4. Skolen ønsker søkere som kan undervise i flere fag.Personlige egenskaperSkolen ønsker søkere som:Er fleksibleEr kreativeHar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEr gode på klasseledelseHar god formidlingsevneKan være med på å skape mestringsfølelse hos eleveneVi tilbyrEn spennende hverdag i et fleksibelt arbeidsmiljøLønn etter gjeldende avtaleverkGod pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikringSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 30.08.19Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: pedagogisk leder Jan Kristian Vestjord på tlf: 77 78 94 63 / 472 58 149Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.08.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverArkivavdelingen søker deg som har interesse for og kunnskap om dokumentasjonsforvaltning. Vi har ansvar for journalføring og arkivering for sentraladministrasjonen og fagansvar for arkiv for hele fylkeskommunen. Fylkeskommunen bruker i dag ESA 8 som sak- og arkivsystem.ArbeidsoppgaverDaglige driftsoppgaver og kvalitetssikringBrukerstøtte og arkivfaglig rådgivning til saksbehandlere og ledereBidra til utvikling og implementering av rutiner for daglig drift, arkivplan og bevaring/kassasjon, osvKvalifikasjonskravRelevant høyere utdannelse med arkivfag/ dokumentasjonsforvaltning på høyskole- eller universitetsnivåRelevant erfaring fra dokumentasjonsforvaltning kan kompensere for høyere utdanningGod forståelse for saksbehandlingsprosesser og dokumentasjonsforvaltning i offentlig forvaltningGod IKT forståelse og interesse for digital utvikling i offentlig sektorGod kunnskap om relevant lovverk for offentlig saksbehandling og arkivGod skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperEvne til å skape godt samarbeid og kommunisere med kollegaer på alle nivåerEvne til å arbeide systematisk og finne løsningerEvne til å ta initiativ til og å gjennomføre oppgaverNøyaktig, også når det hasterPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrspennende arbeidsoppgaver og muligheter for faglig utviklinggodt arbeidsmiljøSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 08.09.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Arkivleder Hilde Lange tlf 99520106Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
08.09.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker deg med forskningskompetanse på doktorgradsnivå. Det er en forutsetning at du har forskningserfaring fra odontologi, medisin eller andre helsefag, gjerne med god kunnskap innen epidemiologi. Vi legger vekt på miljøskapende evner og ledererfaring. Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora samt bidra i pågående arbeid med å etablere tverrfaglig samarbeid internt, mellom de øvrige kompetansesentrene og eksternt. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk.FoU-leder har et overordnet ansvar for forskning og fagutvikling i kompetansesenterets regi. Stillingen rapporterer til leder ved TkNN og har sitt arbeidssted ved TANNbygget i Tromsø. FoU-leder skal planlegge og koordinere kompetansesenterets støttefunksjoner i forbindelse med klinisk forskning og pågående forskningsprosjekt. Kompetansesenteret har i dag tilsatte med god forskningserfaring som vil kunne bidra til fortsatt utvikling av en god forskningsmiljø.Forskningsleder skal bidra til å stimulere til forskningsaktivitet og utviklingsprosjekter innenfor tannhelsefeltet i tannhelsetjeneste i Nord-Norge. Noe av aktiviteten innenfor ansvarsområdet foregår i nært samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø.Vi tilbyrLønnsplassering etter tannhelsetjenestens lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaringGode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLPPensjonsinnskudd trekkes med 2 %Vi er IA-bedriftVi kan være behjelpelig med å finne boligSøknaden skal inneholdeSøknad med CVReferanser (navn, tilknytning til søker, kontaktinformasjon)Søknaden sendes fortrinnsvis elektroniskAdresse: Troms fylkeskommune, tannhelseetaten, pb 6600, 9296 TROMSØ.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 03.oktober 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.For tilsetting i tannhelsetjenesten kreves politiattest jf. Helsepersonelloven § 20 a.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoVed spørsmål eller kontakt for mer informasjon om stillingen henvises til Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander +47 77 78 82 81; peter.marstrander@tromsfylke.no, Nils Oscarson, forskningsleder ved TkNN, mobil +46 70 162 37 78, nils.oscarson@tromsfylke.no eller Elisabeth Camling, leder ved TkNN, mobil +47 474 89 495, elisbeth.camling@tromsfylke.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
03.10.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 26
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 30
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune