Troms fylkeskommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Troms (samisk Romsa, kvensk Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i nord. De største byene er Tromsø og Harstad. Troms grenser som eneste fylke både til Finland og Sverige. Den administrative enheten Troms er av forholdsvis ny dato. I vikingtiden og i middelalderen regnet man de delene av Troms som var bebodd av nordmenn til Hålogaland, mens de samiske bosettingsområdene ble regnet til Finnmark. Areal 25 848 km² Befolkning 154 642 (2008)
Les mer om Troms fylkeskommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Troms fylkeskommune

Om stillingen og arbeidsoppgaverStillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene toppidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3. I disse programfagene legger vi vekt på aktiviteter som skal fremme ferdighetsutvikling i basket. Vi leier moderne lokaler på nye Kraft, med tilgang på full basketbane og styrkerom.KvalifikasjonskravSøker må ha formell trenerutdanning innen basket (minimum trener 2 eller tilsvarende). Det er ønskelig med trener- og/eller spillererfaring fra høyere nivå. Det er også ønskelig med et samarbeid med basketmiljøet i Tromsø.For fast tilsetting kreves minimum 60 studiepoeng i idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanningPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper og erfaring fra undervisning i toppidrett basket i videregående skole vil også bli vektlagt.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 24.04.2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:rektor Torill Hvalryg; tlf. 77 75 25 12, eller leder for idrettsfag Cathrine Vangen tlf. 77 75 25 13.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.04.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverIdrettsfag 42% fast stilling i fotball (toppidrett fotballkeeper) ledig fra 01.08.19.Stillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene toppidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3.I disse programfagene legger vi vekt på aktiviteter som skal fremme ferdighetsutvikling i fotball.KvalifikasjonskravSøker må ha fotballtrener UEFA B-lisens og keepertrener A-lisens. Det er ønskelig med trener- og spillererfaring fra høyere nivå.For fast tilsetting kreves minimum 60 studiepoeng i idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanningPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper og erfaring fra undervisning i toppfotball/fotballkeeper i videregående skole vil bli vektlagt.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 24.04.2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:rektor Torill Hvalryg; tlf. 77 75 25 12, eller leder for idrettsfag Cathrine Vangen tlf. 77 75 25 13.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.04.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaver42% vikariat i fitness er ledig fra 01.08.19 til medio mars.Stillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene breddeidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3. I disse programfagene legger vi vekt på ulike aktiviteter som skal fremme fysisk aktivitet og helse. Vi leier moderne lokaler på nye Kraft, med tilgang på styrkerom, yoga-, slynge, spinning- og speilsal. Der har vi også tilgang på flotte uteområder, for generell basistrening ute i naturen.KvalifikasjonskravSøker må ha kompetanse innenfor gruppetrening og treningsveiledning, med hovedvekt på dans og rytmiske aktiviteter. Søker bør også kunne undervise innenfor ulike disipliner på fitness (yoga, slynge, spinning, tabata mm).For fast tilsetting kreves minimum 60 studiepoeng i idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning.Personlige egenskaperPersonlige egenskaper og erfaring fra undervisning i videregående skole vil bli vektlagtSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 24.04.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:rektor Torill Hvalryg; tlf. 77 75 25 12, eller leder for idrettsfag Cathrine Vangen tlf. 77 75 25 13.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.04.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverIdrettsfag 42% fast stilling i breddeidrett fitness ledig fra 01.08.19.Stillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene breddeidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3. I disse programfagene legger vi vekt på ulike aktiviteter som skal fremme fysisk aktivitet og helse. Vi leier moderne lokaler på nye Kraft, med tilgang på styrkerom, yoga-, slynge, spinning- og speilsal. Der har vi også tilgang på flotte uteområder, for generell basistrening ute i naturen.KvalifikasjonskravSøker må ha kompetanse innenfor gruppetrening og treningsveiledning, med hovedvekt på styrketrening. Søker bør også kunne undervise innenfor ulike disipliner på fitness (slynge, spinning, tabata mm).For fast tilsetting kreves minimum 60 studiepoeng i idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning.Personlige egenskaperPersonlige egenskaper og erfaring fra undervisning i videregående skole vil bli vektlagt.Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 24.04.2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:rektor Torill Hvalryg; tlf. 77 75 25 12, eller leder for idrettsfag Cathrine Vangen tlf. 77 75 25 13.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.04.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverNord-Troms videregående skole har ledig en stilling som skoleleder fra 31.8.2019. Stillingen er for tiden 40% ledelse og kan kombineres med annen stilling ved skolen. Skolen søker tydelige og engasjerte ledere som setter elevenes læring i sentrum, og som vil være med på å gjøre en god skole enda bedre i nært samarbeid med ungdommene, foresatte og lokalsamfunn.Skolen er en viktig regional utviklingsaktør i Nord-Troms, og å kunne ivareta dette i daglig virksomhet ved skolen er en sentral lederoppgave.For mer informasjon om skolen se www.nordtroms.vgs.noArbeidsoppgaver· leder for språkavdelingen· overordnet ansvar for å følge opp elevene på ett trinn studieforberedende/idrett· faglig leder for engelsk og fremmedspråkopplæringen· medansvar for skolens utviklingsarbeid· kontakt med eksterne aktører· ansvar for administrative oppgaver etter nærmere avtaleKvalifikasjonskrav· utdanning på høyskole/universitetsnivå· godkjent pedagogisk utdanning og gjerne lederutdanning· god ikt-kompetanse· god evne til å kommuniserePersonlige egenskaper· evner å lede i tråd med sentrale og lokale målsetninger· setter tydelige mål for seg selv og sine medarbeidere· arbeider systematisk og har god rutineforståelse· viser handlekraft og lojalitet til beslutninger· evner å bygge og arbeide i nettverk· personlig egnethet vektleggesVi tilbyr· en utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver· et godt sosialt miljø og en utviklingsorientert ledergruppe· arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale· god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverkSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 24.april 2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Rektor Olaug Bergset, mobil 92012601Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
24.04.2019
Vi tilbyrIshavsbyen vgs. er en fremtidsrettet skole som samarbeider med næringsliv og samfunn. Skolen bidrar med å utdanne fremtidige fagarbeidere til arbeidslivet og det maritime miljøet. Gjennom tilpasset opplæring skal alle oppleve god faglig og personlig utvikling. Ved Ishavsbyen vgs. skal elever og medarbeidere oppleve mestring i læringsarbeidet og i arbeidsoppgavene og i møtet med hverandre.Skolens arbeid skal bygges på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning.Ishavsbyen vgs. ønsker å bidra til fagkompetanse for fremtiden. Skolens visjon er "Se og bli sett". Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring. Ishavsbyen vgs. arbeider etter Samspill for læring, som er strategiplan for alle videregående skoler i Troms fylke. Den vektlegger følgende satsningsområder: kvalitet og samspill, arbeids- og læringsmiljø og læring.Personlige egenskaperIshavsbyen vgs. søker medarbeidere som har evne til å bygge relasjoner, er gode formidlere og utøver tydelig klasseledelse. Du må være motivert til å arbeide med ungdommer og være en tydelig voksen rollemodell.Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og være lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Skolen er stadig under endring, og du må være endringsvillig. Vi søker etter personer som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.KvalifikasjonskravI kompetanseplanen til Ishavsbyen vgs. er det krav til bredde i fagkretsen, lærerne skal ha minimum to fag som er relevant i forhold til fagtilbud som gis på skolen, i tillegg til pedagogisk utdanning.Det vises forøvrig til forskrift til Opplæringslova § 14-4 når det gjelder krav til kompetanse.Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen utlyser inntil 5 faste stillinger fra 01.08.2019:Norsk 300%Engelsk 50%Samfunnsfag 50%Kroppsøving 60%Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 25. april 2019.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Avdelingsleder Ann-Tove Jacobsen: ann-tove.jacobsen@tromsfylke.no / 90114215Avdelingsleder Una Thijssen Amundsen: una.thijssen.amundsen@tromsfylke.no / 97753368Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.04.2019
Vi tilbyrIshavsbyen vgs. er en fremtidsrettet skole som samarbeider med næringsliv og samfunn. Skolen bidrar med å utdanne fremtidige fagarbeidere til arbeidslivet og det maritime miljøet. Gjennom tilpasset opplæring skal alle oppleve god faglig og personlig utvikling. Ved Ishavsbyen vgs. skal elever og medarbeidere oppleve mestring i læringsarbeidet og i arbeidsoppgavene og i møtet med hverandre.Skolens arbeid skal bygge på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning.Ishavsbyen vgs. ønsker å bidra til fagkompetanse for fremtiden. Skolens visjon er "Se og bli sett". Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring. Ishavsbyen vgs. arbeider etter Samspill for læring, som er strategiplan for alle videregående skoler i Troms fylke. Den vektlegger følgende satsningsområder: kvalitet og samspill, arbeids- og læringsmiljø og læring.Personlige egenskaperIshavsbyen vgs. søker medarbeidere som har evne til å bygge relasjoner, er gode formidlere og utøver tydelig klasseledelse. Du må være motivert til å arbeide med ungdommer og være en tydelig voksen rollemodell.Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og være lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Skolen er stadig under endring, og du må være endringsvillig. Vi søker etter personer som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.KvalifikasjonskravI kompetanseplanen til Ishavsbyen vgs. er det krav til bredde i fagkretsen, lærere skal ha minimum to fag som er relevant i forhold til fagtilbud som gis på skolen, i tillegg til pedagogisk utdanning.Det vises forøvrig til forskrift til Opplæringslova § 14-4 når det gjelder krav til kompetanse.Om stillingen og arbeidsoppgaverSkolen utlyser 1 vikariat i perioden 01.08.2019 - 31.07.2020:Norsk 50%Engelsk 50%Søknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 25.04.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Avdelingsleder Ann-Tove Jacobsen: ann-tove.jacobsen@tromsfylke.no / 90114215Avdelingsleder Una Thijssen Amundsen: una.thijssen.amundsen@tromsfylke.no / 97753368Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.04.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverVil du være med å utvikle videregående opplæring i Troms?Ved utdanningsetatens avdeling for inntak, formidling og tilbud, opprettes det en ettårig prosjektstilling i 100% med mulighet for forlengelse som er ledig for snarlig tiltredelse. Prosjektet omhandler mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom 16-21 år.Avdelingen har blant annet ansvar for tilbudsstruktur, søking og inntak til videregående opplæring for ungdom og voksne, formidling og godkjenning av lærekontrakter. Avdelinga jobber tett med etatens andre avdelinger med målene i strategiplan for videregående opplæring i Troms. Det er igangsatt en rekke tiltak for å øke antallet som fullfører og består videregående opplæring. Det er i den forbindelse rettet fokus på den minoritetsspråklige elevgruppen med tiltak for å hindre feilvalg, øke gjennomføringen og bedre læringsutbyttet.Troms fylkeskommune går mot sitt 3.år med midler fra IMDI for å gi mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom gjennom <<Jobbsjansen, del B>>. Totalt 5 videregående skoler fra alle fylkets fire regioner deltar i prosjektet med tilhørende kommuner. Det er opprettet kombinasjonsklasser ved 3 av skolene hvor det gis et felles tilbud til minoritetsspråklig ungdom i samarbeid med tilhørende kommuner. Dette prosjektet er grunnlaget for at vi nå søker etter en prosjektleder.Stillingens hovedoppgaver:Koordinere arbeidet med involverte skoler, kommuner og IMDIVidereutvikle kombinasjonsklasser og bidra til utvikling av andre innføringstilbudUtarbeide og følge opp samarbeidsavtaler med kommuner og andre aktuelle parterLede de regionale arbeidsgruppene og delta i regionale styringsgrupperRapportere og følge opp prosjektplanBidra i arbeidet med integrering og mangfold på skoleneMotivere og legge til rette for faglig fornyelse og kompetanseheving (bl.a. gjennom å arrangere fagdager og samlinger)Delta i aktuelle nasjonale nettverk og bidra i pågående regionaliseringsarbeid innenfor det minoritetsspråklige feltetKvalifikasjonskravRelevant høyere pedagogisk utdanningGod kunnskap og erfaring fra det minoritetsspråklige feltetGod kjennskap til videregående opplæringPersonlige egenskaperErfaring fra prosjektarbeidGode samarbeidsevnerGod skriftlig og muntlig framstillingsevneVi tilbyrStore utfordringer med mulighet for menneskelig vekst og utviklingGodt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utviklingVarierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljøIndividuell lønn etter avtaleUtdanningsetaten er i utvikling, og det må påregnes endring i oppgaver og ansvarSøknaden skal inneholdeSøknadsbrev og CVVitnemål, attester2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.Søknadsfrist og andre opplysningerSøknadsfrist: 25.04.2019Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.KontaktinfoFor mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Avdelingsleder for inntak, formidling og tilbud Marit S. Hågensen 95791267 eller marit.haagensen@tromsfylke.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.04.2019

Rekrutteringskalender

 • APR 24
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2019
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 28
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 30
  2019
  15 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 01
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Troms fylkeskommune