<  
>  

Advokatfirmaet Hjort

Advokattjenester / Prosedyre

Advokatfirmaet Hjort har røtter tilbake til 1893 og har i dag ca. 92 medarbeidere. Av disse er ca. 65 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet eies av 26 av advokatene og alle partnerne er aktive deltakere i firmaet.

Selskapet er et av landets ledende prosedyrefirmaer og dekker alle fagområder. Advokatfirmaet Hjort har betydelig oppdragstilfang fra både personklienter, næringslivet og det offentlige.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Jobbmuligheter i Advokatfirmaet Hjort
Jobbmuligheter i Advokatfirmaet Hjort

Vårt mål er å yte våre klienter effektiv bistand av høyeste kvalitet og vi stiller store krav til våre medarbeideres etiske standard. For at vi skal nå vårt mål trenger vi motiverte medarbeidere og vi ønsker til enhver tid å knytte til oss dyktige medarbeidere, så vel advokater og fullmektiger på ulike nivåer som sekretærer og medarbeidere til andre administrative funksjoner.

Trainee / Internship Internship

Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger
Internship
1
Sted
Oslo
Les mer

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (12)
logo
Trainee / Internship
Praktikantordningen er en viktig kilde for rekruttering av nye advokatfullmektiger. Vi ser på ordningen som en fin måte for oss til å bli kjent med fremtidige medarbeidere, samtidig som våre nye medarbeidere er trygge på oss. Praktikantoppholdene er normalt av 4 – 5 ukers varighet rullerende gjennom året (med unntak av juli). Vi tror det er en fordel om studenten har avlagt minimum 2. avdeling før vedkommende arbeider som studentpraktikant, og normalt setter vi det som en forutsetning. De fleste praktikantene er på slutten av studiet (1-2 år igjen). Vi legger opp til at studentpraktikantens arbeid skal være sammenlignbart med arbeidsdagen til nyutdannende fullmektiger. Praktikanten vil derfor få i oppgave å bistå med utredning av konkrete rettslige spørsmål, bistå under den skriftlige saksforberedelsen for domstolene samt utarbeide og gjennomgå avtaler. Det legges også opp til at praktikantene skal få være med under hovedforhandlingen i rettssaker, og det tilstrebes at praktikanten skal få være med på forberedelsen av sivile saker eller straffesaker som vedkommende deretter får overvære, noe vi har erfart at mange av våre studentpraktikanter har satt spesielt stor pris på. Gjennom firmaets betydelige oppdragstilfang innenfor strafferetten og personretten, får de aller fleste anledning til å være med under hovedforhandlingen. Studentpraktikatene får også anledning til å delta på lunsjmøter m.v. i firmaets faggrupper, hvor det holdes faglig relevante foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Studentene inviteres også til å delta på firmaets sosiale arrangementer som arrangeres under dette praktikantoppholdet.

Fakta om Advokatfirmaet Hjort