NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi har ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved IT Campus Gjøvik.På Gjøvik skal vi ansette en ny medarbeider hos den lokale IT-tjenesten, som skal bli del av drifts- og brukerstøtteteamet vårt. Gruppen jobber tett sammen med både IT-avdelingen sentralt ved NTNU og med de faglige enhetene på campus, og er involvert i små og store IT- og AV-oppgaver.Avdelingen er organisert som en faggruppe, og består i dag av fire faste ansatte og fire lærlinger.Stillingen rapporterer til faggruppeleder.ArbeidsoppgaverDrift av Windows-klienter via AD og SCCMDrift av Linux-servere (CentOS, Ubuntu) og VMWareKonfigurasjonsstyring via AnsibleDrift og oppsett av logganalyse (ELK-stack)Bestillinger og innkjøp for seksjonenIT-støtte for faglige aktiviteter på campusEnkel drift og videreutvikling av lokale systemer og løsningerFungere som 2. linje for saker som ikke kan løses av lærlinger og studentassistenterDelta i oppfølging og opplæring av lærlinger ved avdelingenMed merKvalifikasjonskravDet kreves relevant utdanning på bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.Du må ha erfaring innen flere av arbeidsoppgavene nevnt ovenfor.Du må ha gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.Personlige egenskaperVi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og jobber godt i team.Du er samarbeidsvillig og løsningsorientert.Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig.Du lærer fort og kan sette deg inn i nye systemer og ny teknologi raskt.Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljømed engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStillingen som avdelingsingeniør kode 1085 lønnes normalt fra brutto kr 475 000 til kr 530 000 pr. år / overingeniør kode 1087 lønnes normalt fra brutto kr 479 600 til kr 563 700 pr. år. Stillingskode og lønnsnivå er avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra?lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til faggruppeleder Einar Jørgen Haraldseid, tlf: 61 13 51 59 / mob: 951 77 858, e-post: einar.haraldseid@ntnu.no.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 91/19.Søknadsfrist: 19.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.01.2020 Gjøvik
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVed HR- og HMS- avdelingen er det ledig en fast 100 % stilling som spesialist med fagansvar for foreldrepermisjoner og refusjon av foreldrepenger for hele NTNU. Stillingen er en del av Fraværstjenesten ved Faggruppe for rekruttering og HR-støtte. NTNU har etablert nye rutiner for oppfølging av ansatte som skal ha foreldrepermisjon og vi trenger en medarbeider som motiveres av faglige utfordringer. Du vil bli en del av et team som består for tiden av 5 personer og arbeidssted er i Trondheim.Stillingen rapporterer til faggruppeleder.ArbeidsoppgaverVeiledning og oppfølging i forkant og gjennom hele foreldrepermisjonenAvholde informasjonsmøter med ansatte og ledereForvaltning av relevant lov og avtaleverkSaksbehandling av foreldrepermisjoner i vårt lønns- og personalsystem (Paga) og arkivsystem (ePhorte)Tett dialog med NAV samt HR-konsulenter, ansatte og ledere ved NTNURegistrering og kvalitetssikring av opplysninger i lønns- og personalsystemet (PAGA)Sende inntektsopplysninger til NAV og følge opp utestående refusjonerKvalifikasjonskravRelevant utdanning, fortrinnsvis samfunnsfaglig eller HR-rettet utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.Kunnskap om relevant lov- og regelverk, fortrinnsvis folketrygdlovens kap. 2 og 14, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, ferieloven, Statens personalhåndbokRelevant erfaring fra lønns- og personalarbeid i offentlig sektorGode IT-kunnskaperGode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntligØnskede kvalifikasjonerRelevant yrkeserfaring fra NAV eller universitets- og høyskolesektoren.Personlige egenskaperDu arbeider strukturert, nøyaktig og selvstendigDu vil ha nær kontakt med både ansatte, ledere og HR-konsulenter, og det er derfor viktig at du er utadvendt, fleksibel og serviceinnstilt.Du har gode samarbeidsevnerVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrSpennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljøÅpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegerGunstige vilkår i Statens pensjonskasseAnsattegoder og fordelerLønn og vilkårStillingen lønnes som Seniorkonsulent (kode 1363). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 488 000,- til kr. 552 800 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til seniorkonsulent Tonje Fiskaa Håvak, e-post tonje.havak@ntnu.no, tlf. 73595486 eller faggruppeleder Fredrik Berg Faugstadmo, e-post fredrik.faugstadmo@ntnu.no, tlf. 73595476.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr 92/19.Søknadsfrist: 19.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.01.2020 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVed Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har vi ledig en fast 100% stilling innenfor administrativ forskningsstøtte ved FME NTRANS og NTNU Energy Transition Initiative (NETI).NTNU Energy Transition (NETI) har som formål å etablere et ledende forskningsprogram på strategier for overgangen til et bærekraftig energisystem. Forskingsmålet er å utforske alternative veger til et framtidig bærekraftig samfunn og forstå energisystemets rolle i denne omstillingen. NETI samarbeider internasjonalt med aktører som IIASA, TU Berlin, DIW Berlin, Cambridge University, Oxford University, Imperial College, RTWH Aachen, MIT, University of Maryland, Joint Global Change Research Institute. Industrisponsorer er Statkraft og Equinor.FME NTRANS er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som arbeider med langsiktig forskning rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.Stillingen knyttes til begge disse initiativene og rapporterer til professor Asgeir Tomasgard som er direktør i disse.Arbeidssted er Trondheim.ArbeidsoppgaverVi søker en person som kan bidra operativt i administrative støttefunksjoner for NTRANS og NETI sin ledelse. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:Administrativ koordinering i ledergruppen i NETI og koordinering mellom ledergruppen og andre administrative funksjoner innenfor kommunikasjon, HR, økonomi og innkjøpUtarbeidelse og utsending av dokumenter relatert til drift av NETI og NTRANS som vedlegg til rapporter, rapportforsider, attester og andre administrative brevAdministrativ støtte rundt forskningsprosjekter, arrangement, møter og til direktørKoordinering og oppfølging av administrative aktiviteter i ledelsen av NETI og NTRANSFungere som sekretær i ledermøter, styremøter og møter med eksterne partnereSamarbeide tett med koordinatorer for kommunikasjon i NETI og NTRANSAndre oppgaver kan bli lagt til stillingen og endringer må påregnes.KvalifikasjonskravUtdanning innenfor administrasjon, økonomi, rådgivning eller lignende på minst bachelornivå. Mastergrad vurderes som positivt. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kan kompenseres ved lang og direkte relevant praksisErfaring med koordinering i prosjektorganisasjoner eller senterErfaring fra administrative oppgaverSvært gode norsk- og engelskkunnskaperGode kunnskaper i bruk av IT-verktøy generelt (MS Office)Ønskede kvalifikasjonerDet vil være en fordel med kjennskap til NTNU sine administrative system for innkjøp og økonomi eller tilsvarende system. Vi ber om at dette dokumenteres i søknaden.Det er en fordel med formelle økonomikunnskaper.Søknaden må inneholde dokumentasjon på hvordan du oppfyller kvalifikasjonene og de ønskede kvalifikasjonene.Personlige egenskaperVi søker en strukturert medarbeider som takler parallelle oppgaver effektivt og med høy kvalitet, også under tidspress. God forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for senterledelsen, partnerne, prosjektledere og forskere er en forutsetning.Man må kunne jobbe godt både selvstendig og i team. Vi søker en utadvendt og selvgående person med svært gode samarbeidsevner.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljømed engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStillingen som?seniorkonsulent kode 1363 lønnes normalt fra brutto kr?449 400 - 576 100,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra?lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.Generell informasjonJobbe ved NTNUEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.Nærmere opplysninger om stillingen får du hos professor Asgeir Tomasgard, email asgeir.tomasgard@ntnu.no eller mobil +47 930 58 771.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.01.2020 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 8 000 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionThere is a temporary position available at the Department of Industrial Economics and Technology Management (IØT) as Postdoctoral Fellow for a period of 3 years. The position is resident at NTNUs campus in Trondheim.The position as a Postdoctoral Fellow is a temporary position with the primary goal of qualifying for work in professional academic positions.The position is connected to the Managerial Economics, Finance and Operations research group at IØT and the faculty will be your employer.The departmentis organized into six sections:Managerial Economics, Finance and Operations ResearchHealth, Safety and Environment ManagementStrategy and Business DevelopmentOperations ManagementExperts in TeamworkSection of Economics and management (NTNU Gjøvik)The position is part of the Digital Economy (DigEco) project where we are hiring a Post doc with competence in economics/business economics and optimization. In addition, there are 5 PHD students in the project.The DigEco project investigates how digitalization leads to disruptive changes in market design and business models in health, energy and finance. Examples of technological drivers that enable change are sensors, big data, Internet of things, AI, machine learning and unstructured data-driven optimization. The transformative dimension, appears when these technologies are combined with market and business models, allowing radically changing capabilities for speed, scale and scope of economic activities, transactions, products and services:Making informed decisions faster, more frequently, precisely and with better quality.Performing transactions between persons, companies and entities in a network/chain and dynamically establish the networks, value chains and links to do so.Scale activities from a local to a global activity context.The post doc will be part of the section of Managerial Economics, Finance and Operations Research and focus on economic modelling and optimization related to disruptive market changes in the energy sector.The post doc will also contribute in the Department's EU projects in the area of energy sector.Main duties and responsibilitiesThis Post doc project aims at developing models to study and analyze how disruptive market changes and business models in the energy sector will be driven by digitalization and how that will affect welfare, value creation and distribution effects. With an increasing share of renewables, it is expected that flexibility will have a higher value in the future. This flexibility can come both from the producers side, from the grid, from storage and from the consumers. Digitalization is one of the enabling technologies and distributed ledger technologies like block chain is one of the developments that may led to new business models and market design valuing this flexibility.The methodologies used will be based on competence from stochastic optimization, economics and business economics as well as energy systems. Both theoretical development and applied analysis are part of this project.Qualification requirementsCompletion of a Norwegian doctoral degree in operations research, energy economics or a closely related field, or corresponding foreign doctoral degree recognized as equivalent to a Norwegian doctoral degree is required.Documented knowledge at least at master degree level in either economics, business economics or similar.Excellent knowledge of written and spoken English.Applicants must have published their research in recognized international journals within the field. Scientific work in the past three years with relevance for the topic of the position will be given most weight.Desired qualificationsExperience with stochastic programming and/ or energy systemsPersonal characteristicsWe are looking for a highly motivated, quality oriented, conscientious, creative and independent young scientist. He/she should enjoy interdisciplinary research and be interested in team work. We seek a person with a solid modelling background and interest in energy markets and digital transformation.In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, as well as motivation, in terms of the qualification requirements specified in the advertisement.For more information about the department, see www.ntnu.no/iot.Working conditionsThe appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, postdoctor and research assistant.The appointment will be made according to the ITAR regulations.NTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Primary residency in Trondheim is a prerequisite.Any statutory leave will be added to the employment period.We offerExciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentAn open and inclusive work environment with dedicated colleaguesFavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsAttractive Norwegian social welfare scheme including family benefits, home loans, Insurance and pensions in the Norwegian Public Service Pension FundInformation about Working and living in Norway can be found at the following link: http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/New-in-Norway/Salary and conditionsPostdoctoral candidates are remunerated in code 1352, and are remunerated at gross NOK 542 400,- before tax per year. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The period of employment is 3 years.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU.After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.General informationWorking at NTNUA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background.Under the Freedom of Information Act (Offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Questions about the position can be directed to Prof Anne Neumann, phone number 7341 2218, e-mail anne.neumann@ntnu.no or Prof. Asgeir Tomasgard, asgeir.tomasgard@ntnu.no, +47 930 58 771.About the applicationApplications must include:Motivation letterA proposal for the postdoctoral research (2 pages) including a description of how it contributes to the research outlined above under the heading "Main duties and responsibilities ".A CV with information on education, previous research experience, together with authorized documentation of certificates and study records.Academic work (not master thesis). Joint work will be evaluated. If it is difficult to identify the contributions from individuals in a joint piece of work, applicants should enclose a short descriptive summary of what she/he contributed to the work.A complete publication list.Relevant samples of publications.Incomplete applications will not be considered.Applications including attachments must be submitted electronically via www.jobbnorge.no.Application deadline: 19.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
19.01.2020 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionA PhD position is available at the Center of Quantum Spintronics which is part of the Department of Physics, NTNU in Trondheim, Norway.The candidates will join and become part of an international research environment in quantum condensed matter theory and experiments.The PhD position has a duration of three years with the possibility of up to one-year extension with 25% teaching duties in agreement with the department.About QuSpinQuSpin carries out research in theoretical as well as experimental fields. QuSpin`s principal goal is to describe, characterize, and develop recently identified quantum approaches to control electric signals, conceptually different from those existing today.QuSpin, a Center of Excellence, is funded by the Research Council of Norway. QuSpin is managed by a Center Director, a center coordinator and has four principal investigators. See http://www.ntnu.edu/quspin.QuSpin currently has 6 professors, 3 associate professors, 20 PhD students and 10 postdoctoral researchers from 12 different nations working on various aspects of low-dissipation spintronics.For furhter inquiries and information, please contact professor Asle Sudbø at asle.sudbo@ntnu.noJob DescriptionAt QuSpin, our theory activity focuses on developing models for the utilization of spins and other quantum degrees of freedom in magnetic insulators, topological insulators, and superconductors.The candidate will contribute to these developments with a particular focus on strongly correlated topological materials and quantum antiferromagnets.The aim is to acquire insights into how spin-degrees of freedom in low- dimensional strongly correlated quantum antiferromagnets and topologically nontrivial systems can contribute to transport with minimal dissipation.Personal characteristicsThe candidate should actively contribute in teams. Personal skills like a positive and friendly attitude and contributing to a sustainable social environment will also be valued.In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, as well as motivation, in terms of the qualification requirements specified in the advertisementQualification requirementsThe applicant for the PhD position must have an MSc (or equivalent) in physics or nanotechnology or a closely related field. We require a solid background in condenses matter theory or related theoretical areas in physics or nanotechnology. We will not consider candidates with a PhD degree for the PhD positions. It is an advantage if the candidates can document a background that is particularly relevant for one going research projects at Qu Spin.The regulations for PhD programs at NTNU say that a master's degree or equivalent with at least 5 years of studies and an average grade of A or B within a scale of A-E for passing grades (A best) for the two last years of the MSc is required. Candidates from universities outside Norway are kindly requested to send a Diploma Supplement or a similar document, which describes in detail the study and grade system and the rights for further studies associated with the obtained degree. http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_enThe position requires spoken and written fluency in the English language. Such evidence might be represented by the results of standard tests such as TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) or Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). The candidate`s language skills might also be assessed in a personal interview.The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, postdoctor and research assistantNTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.We offerexciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsPhD candidates are remunerated in code 1017, and are normally remunerated at gross from NOK 479 600 before tax per year. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The period of employment is 3 years with the possibility of up to one-year extension with 25% teaching duties in agreement with the department. Appointment to a PhD position requires admission to the PhD programme.As a PhD candidate, you undertake to participate in an organized PhD programme during the employment period. A condition of appointment is that you are in fact qualified for admission to the PhD programme within three months.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.General informationA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Questions about the position can be directed to Asle Sudbø, phone number: +47 73593403, e-mail:asle.sudbo@ntnu.noAbout the application: Publications and other academic works that the applicant would like to be considered in the evaluation must accompany the application. Joint works will be considered. If it is difficult to identify the individual applicant's contribution to joint works, the applicant must include a brief description of his or her contribution.Please submit your application electronically via jobbnorge.no with your CV, diplomas and certificates. Applicants invited for interview must include certified copies of transcripts and reference letters. Please refer to the application number 116/19 when applying.Application deadline: 20.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.01.2020 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionA PhD position is available at the Center of Quantum Spintronics which is part of the Department of Physics, NTNU in Trondheim, Norway.The candidates will join and become part of an international research environment in quantum condensed matter theory and experiments.The PhD position has a duration of three years with the possibility of up to one-year extension with 25% teaching duties in agreement with the department.About QuSpinQuSpin carries out research in theoretical as well as experimental fields. QuSpin`s principal goal is to describe, characterize, and develop recently identified quantum approaches to control electric signals, conceptually different from those existing today.QuSpin, a Center of Excellence, is funded by the Research Council of Norway. QuSpin is managed by a Center Director, a center coordinator and has four principal investigators. See http://www.ntnu.edu/quspin.QuSpin currently has 6 professors, 3 associate professors, 20 PhD students and 10 postdoctoral researchers from 12 different nations working on various aspects of low-dissipation spintronics.For further inquiries and information, please contact the QuSpin Center Director, professor Arne Brataas at arne.brataas@ntnu.noMain duties and responsibilitiesAt QuSpin, our theory activity focuses on developing models for the utilization of spins and other quantum degrees of freedom in magnetic insulators, topological insulators, and superconductors.The candidate will contribute to these developments with a particular focus on ferromagnetic and antiferromagnetic materials.The aim is to develop a new or improved understanding of spin transport, spin dynamics, and spin-induced electron correlations in novel nanostructured hybrid systems. Such insight can assist in developing new spintronics concepts where only spins flow, but no electric charges can move or in creating systems where electrons acquire radical new behaviours.Qualification requirementsThe applicant for the PhD position must have an MSc (or equivalent) in physics or nanotechnology or a closely related field. We require a solid background in condenses matter theory or related theoretical areas in physics or nanotechnology. We will not consider candidates with a PhD degree for the PhD positions. It is an advantage if the candidates can document a background that is particularly relevant for one going research projects at Qu Spin.The regulations for PhD programs at NTNU say that a master's degree or equivalent with at least 5 years of studies and an average grade of A or B within a scale of A-E for passing grades (A best) for the two last years of the MSc is required. Candidates from universities outside Norway are kindly requested to send a Diploma Supplement or a similar document, which describes in detail the study and grade system and the rights for further studies associated with the obtained degree. http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_enThe position requires spoken and written fluency in the English language. Such evidence might be represented by the results of standard tests such as TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) or Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). The candidate`s language skills might also be assessed in a personal interview.The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, post doctor and research assistantNTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment- DORAPersonal characteristicsThe candidate should actively contribute in teams. Personal skills like a positive and friendly attitude, and contributing to a sustainable social environment will also be valued.We offerexciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsPhD candidates are remunerated in code 1017, and are normally remunerated at gross from NOK 479 600 before tax per year. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The period of employment is three years with the possibility of up to one year extension with 25% teaching duties in agreement with the Department. Appointment to a PhD position requires admission to the PhD programme.As a PhD candidate, you undertake to participate in an organized PhD programme during the employment period. A condition of appointment is that you are in fact qualified for admission to the PhD programme within three months.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.General informationA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Questions about the position can be directed to Arne Brataas, phone number: +47 73593647, e-mail:arne.brataas@ntnu.noAbout the application: Publications and other academic works that the applicant would like to be considered in the evaluation must accompany the application. Joint works will be considered. If it is difficult to identify the individual applicant's contribution to joint works, the applicant must include a brief description of his or her contribution.Please submit your application electronically via jobbnorge.no with your CV, diplomas and certificates. Applicants invited for interview must include certified copies of transcripts and reference letters. Please refer to the application number 115/19 when applying.Application deadline: 20.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.01.2020 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionWe have a vacancy for a PhD position at Department of Geoscience and Petroleum.This position will focus on the interaction of nanoparaticles (NPs) with conventional reagents and biosurfactants addressing problems of the fine particle flotation. Candidates with prior experience in colloid and surface chemistry, materials characterization, and separation will be favored. Candidates must fulfill the requirements for admission to the doctoral program at the IV faculty, subfield Mineral Processing.The PhD position is available in relation to the project "Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulfides, and silicates", funded by the Research Council of Norway. This project is interdisciplinary in nature, aiming at combining nanotechnology and biotechnology to address problems of the fine particle flotation. The project's main objective is to overcome the problem of the changed floatability of minerals when their size is submicron, their surface has nanoirregularities (pits, hills, and nanopores) or they dissolve and reprecipitate. This will be done through gaining insight into the fundamental mechanisms that govern the floatability of the NPs with biosurfactants and biopolymers as collectors.The position reports to Head of DepartmentMain duties and responsibilitiesThe PhD candidate will develop strategies to address the problem of the fine particle flotation through correlating results of the mini-flotation tests using commercially-available and unique bioreagents (biosurfactants, biopolymers, and microbial cells) as flotation reagents.The NPs will be characterized using TEM, XPS, SEM, XRD, Raman, zeta-potential, and contact angle.The interfacial and foaming properties of the biosurfactants and biopolymers will be characterized using the surface tension, dynamic light scattering, foamability and foam stability methods.The solution will be characterized using the ICP analysis.Advanced characterization of the adsorption of the bioreagents on the NPs will be conducted using different spectroscopies such as FTIR and XPS.The PhD candidate will statistically analyze and archive in the digital form all the experimental data, write papers and reports, and disseminate the results among peers and broader communities.The research will be conducted in close collaboration with a PhD candidate developing bioreagents, as well as with international partners.Qualification requirementsThe PhD-position's main objective is to qualify for work in research positions. The qualification requirement is completion of a master's degree or second degree (equivalent to 120 credits) with a strong academic background in colloid and surface chemistry or mineral separation or equivalent education with a grade of B or better in terms of NTNU's grading scale. Applicants with no letter grades from previous studies must have an equally good academic foundation. Applicants who are unable to meet these criteria may be considered only if they can document that they are particularly suitable candidates for education leading to a PhD degree.The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, postdoctor and research assistantNTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Other qualificationsPrior experience in materials characterization, chemical engineering, aquatic and inorganic chemistry, and physical chemistry will be favoured.Fluency in written and spoken English is required.Personal characteristicsbe able to work both independently and as part of our research team,have good communication skills,be enthusiastic and highly motivated to complete the PhD in time.In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, as well as motivation, in terms of the qualification requirements specified in the advertisement.We offerexciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsPhD candidates are remunerated in code 1017, and are normally remunerated at gross from NOK 479 600 before tax per year. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The period of employment is 3 years (without required duties). Appointment to a PhD position requires admission to the PhD programme in Engineering (https://www.ntnu.edu/iv/doctoral-programme).As a PhD candidate, you undertake to participate in an organized PhD programme during the employment period. A condition of appointment is that you are in fact qualified for admission to the PhD programme within three months.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.General informationA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Questions about the position can be directed to Professor Hanumantha Rao Kota, e-mail: hanumantha.rao.kota@ntnu.no.About the application: Publications and other academic works that the applicant would like to be considered in the evaluation must accompany the application. Joint works will be considered. If it is difficult to identify the individual applicant's contribution to joint works, the applicant must include a brief description of his or her contribution.Please submit your application electronically via jobbnorge.no with your CV, diplomas and certificates. Applicants invited for interview must include certified copies of transcripts and reference letters. Please refer to the application number IV-280/19 when applying.Application deadline: 20.01.2010Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.01.2020 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi har ledig stilling som førsteamanuensis ved Institutt for Vareproduksjon og byggteknikk, arbeidssted Gjøvik. Stillingen inngår i faggruppe Bygg og Geomatikk, hvor forskning og undervisning innenfor digitalisering av bygge- og anleggsbransjen står sentralt.Vi søker etter en person som ønsker å undervise og forske, og som har mulighet til og ønske om å være en del av forskningsgruppen <<Digital tvilling for bærekraftig bygget miljø>>. lnstituttet har sterkt fokus på nettbaserte løsninger og digital teknologi som viktige elementer i formidling av kunnskap, og det gis store muligheter for personlig utvikling på dette området.Stillingen rapporterer til instituttleder Torbjørn Skogsrød.Arbeidsoppgaverundervisning og veiledning på masternivå innenfor tema som støtter digitale byggeprosesserforskning innenfor samme fagområdedeltagelse i faglige aktiviteter som faggruppen til enhver tid har gående, også innen etter- og videreutdanningutstrakt bruk av nettbaserte løsninger og digital teknologi som viktige elementer i formidling av kunnskapKvalifikasjonskravFørsteamanuensis:Til stillingen som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad på aktuelt fagområde (byggteknikk eller tilsv.) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.Det forutsettes meget gode kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig, i tillegg til et skandinavisk språk.Andre kvalifikasjonerPedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter tiltredelse.Det forutsettes at nyansatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold tilThe San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Ønskede tilleggskvalifikasjonerKompetanse og/eller erfaring med bygge- og/eller anleggsprosesserErfaring med undervisning og veiledningGodt internasjonalt akademisk nettverk i akademia eller i byggenæringenPersonlige egenskaperGode evner innen kommunikasjon og formidlingNytenkende, utviklingsorientert og initiativrikEvne til å arbeide organisatorisk og målrettetSelvstendig, men teamorientert og god på samhandlingVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra ltr. 63 - 84, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra?lønn trekkes lovfestet?2 % innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.Om søknadenSøknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med):CV, attester og vitnemålVitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil xx arbeider)En beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsenEn liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjortNavn og adresse til tre potensielle referanserForskningsplanRedegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelseDet vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.Når søknadsfristen er nådd, vil en intern sorteringskomite foreta en kort evaluering av søknadene. Evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.Generell informasjonNTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til faggruppeleder Astrid Stadheim, tlf. 61135416, e-post astrid.stradheim@ntnu.noSøknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: IV-2019/38531.Spørsmål om stillingen kan rettes til faggruppeleder Astrid Stadheim, tlf. 61135416, e-post astrid.stradheim@ntnu.noSøknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: IV-2019/38531.Søknadsfrist: 20.01.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
20.01.2020 Gjøvik

Rekrutteringskalender

 • JAN 19
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 20
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse

7491 TRONDHEIM