Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

Non-profit -/ interesseorg., Kultur / Kunst / Øvrige kreative fag

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 18 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse.

Les mer
Fakta om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen
Hovedkontor
Bergen
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Organisasjonssekretær

Fakta om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

Adresse

John Lunds plass 1