Sunnaas Sykehus

Helsesektor / Omsorg
Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i fysikalsk medisin og rehabilitering for pasienter i Helse Sør-Øst, og i tillegg for pasienter med ryggmargsskade fra Helse Sør. Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.
Les mer om Sunnaas Sykehus
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Sunnaas Sykehus

Sunnaas sykehus HF er inne i en spennende utviklingsperiode hvor det kontinuerlig etterstrebes å forbedre sykehusets behandlingstilbud gjennom implementering av ny kunnskapsbasert behandling. Vi søker derfor etter kandidater med faglige ambisjoner, på vegne av faget og seg selv, og som ønsker å inneha og fylle en sentral rolle i videreutvikling av behandlingstilbudet.For å kunne møte pasientenes behov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Stillingen er per i dag knyttet til Avdeling for vurdering. Avdelingen tilbyr korte vurderings- og kartleggingsopphold for pasienter med nevrologiske sykdommer, smerteproblematikk og hodeskader.Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmende) før tiltredelse.Attester, vitnemål og pass for ID- sjekk tas med til intervju.Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Ved en eventuell intern ansettelse kan annet vikariat bli ledig.ArbeidsoppgaverKartlegging av psykologiske og sosiale forhold med betydning for funksjon og livskvalitetIndividuell behandling og undervisningVurdering av kognitiv funksjonDen ene stillingen (100% fra 13.05.19-31.12.19) vil knyttes til arbeid med mennesker med langvarige smerteplager, mens den andre stillingen (100% fra 04.02.19-04.02.20) vil knyttes til vurderingsteam med primært pasienter med nevrologiske sykdommer og skadeKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologMå dokumentere gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftligFor stillingen i smerteteamet ønskes erfaring fra rehabilitering, vurdering og behandling av mennesker med langvarige smerteplager, helst kombinert med nevropsykologisk kompetanseFor begge stillinger vil erfaring med rehabilitering og nevropsykologisk utredning tilegges vektUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåProfesjonsstudiumHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige EgenskaperVi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede.Gode samarbeidsevner i tverrfaglige team.Evne til å være målrettet, fleksibel og vilje til nytenkning.Personlig egnethet vektlegges.SpråkNorskEngelskVi tilbyrIntroduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte.Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring.Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet.Bedriftshelsetjeneste.Lønn etter avtale.KontaktinformasjonKikki Leirvaag, Avdelingsleder, 97738921ArbeidsstedBjørnemyrNøkkelinformasjon:Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3987988953 Stillingsbrøk: 100% Vikariat Startdato: 04.02.2019 Sluttdato: 04.02.2020 Antall stillinger: 2 Søknadsfrist: 20.01.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3987988953&company_id=3303296783&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Nesodden
Snarest Nesodden
Sunnaas sykehus HF er inne i en spennende utviklingsperiode hvor det kontinuerlig etterstrebes å forbedre sykehusets behandlingstilbud gjennom implementering av ny kunnskapsbasert behandling. Vi søker derfor etter kandidater med faglige ambisjoner, på vegne av faget og seg selv, og som ønsker å inneha og fylle en sentral rolle i videreutvikling av behandlingstilbudet.For å kunne møte pasientenes behov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Stillingen er for tiden tilknyttet Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge, og er knyttet til behandlingsprogrammene for barn med ervervet hjerneskade og barn med ervervet ryggmargsskade. Avdelingen behandler pasienter med komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for oppfølging over lengre tid. Barneenheten behandler barn opptil 16 år med akutte skader eller sykdom. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert fagmilljø.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier, profesjonalitet, engasjement og glede.Ved en eventuell intern ansettelse kan annet vikariat i sykehuset bli ledig. Det er muligheter for at stillingen etter hvert kan økes til 100%.ArbeidsoppgaverUtredning og behandling, herunder krisearbeid, smertemestring og å fremme positive forløp.Nevropsykologisk kartlegging og tilrettelegging for kognitive treningstiltak. Omsetting av nevropsykologiske funn til tiltak under oppholdet og etter utskrivelse, der tilrettelegging av skolehverdag står sentralt.Pårørendearbeid, både i form av krisearbeid og i form av veiledning rettet mot å forstå barnets utfordringer etter skaden, står sentralt.Kontakt med og rådgiving til eksterne instanserTverrfaglig samarbeid og fagutviklingVeiledning av ansatteFagutvikling innen nevropsykologi og helse - og rehabiliteringspsykologiKvalifikasjonerVi søker etter psykologspesialist med godkjent spesialitet i klinisk nevropsykologi, men oppfordrer også ikke-spesialister med spesiell interesse for fagområdet til å søke.Det er ønskelig med erfaring fra utredning og behandling av barn, både innen psykisk helse og innen nevropsykologiske problemstillinger.Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er ønskelig.Interesse for utviklingspsykologi, nevropsykologi og barns psykiske helse og familiearbeid.Hvis utdanningen er fra utlandet må denne være godkjent i Norge med norsk autorisasjon.UtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige EgenskaperPasientorientert og interessert i tverrfaglig samarbeidGode kommunikasjons- og samhandlingsevner i teamarbeidEngasjement for et godt arbeidsmiljø.Målrettet, fleksibel og nytenkende.SpråkNorskVi tilbyrNorges største psykologmiljø i et somatisk sykehusMulighet for spesialiseringLønn iht relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtalerEt stimulerende klinisk fagmiljøVeiledningIntroduksjons- og opplæringsprogram for nyansattePensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikringKontaktinformasjonKristine Eide Sørland, Avdelingsleder, 97734784ArbeidsstedBjørnemyrNøkkelinformasjon:Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:4003790416 Stillingsbrøk: 80% Vikariat Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 24.01.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4003790416&company_id=2886500960&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Nesodden
Snarest Nesodden
TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege. Mindre stillingsbrøk vil kunne diskuteres.Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i et engasjert tverrfaglig miljø som sikter mot å gjøre det sjeldne bedre kjent. Vi har stort faglig nettverk, utstrakt internasjonalt samarbeid og en aktiv forskningsgruppe. .TRS er lokalisert på Sunnaas sykehus på Nesodden. Det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelseArbeidsoppgaverSom lege på TRS vil du delta i prosjekter som del av kunnskapsarbeidet ved senteret, og ha direkte kontakt med fagpersoner og brukere.Du vil bli involvert i vårt arbeid med å spre kunnskap til personer med diagnosene, deres pårørende og aktuelt tjenesteapparat.Du vil være sentral i arbeidet med å bygge opp gode tilbud til sjeldne diagnoser i det ordinære tjenesteapparatet.Du vil delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid omkring sjeldne diagnoser.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som overlege med spesialisering innen pediatri, fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin. Spesialister innen nevrologi og medisinsk genetikk kan også være aktuelt.Erfaring fra kunnskapsarbeid, forskning og fagutvikling er en fordelErfaring fra arbeid med mennesker med varig funksjonshemming og/eller en sjelden diagnose, samt god kjennskap til oppbyggingen av tjenesteapparatet brukerne benytter er ønskelig.Godt nettverk i relevante fagmiljøer er ønskelig.UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlige EgenskaperEvne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige teamGode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Interesse for både kunnskapsarbeid og nasjonal og internasjonal nettveksbyggingSpråkEngelskNorskVi tilbyrIntroduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte.Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring.Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet.Bedriftshelsetjeneste.Mulighet for ulike stillingsbrøker.Lønn etter avtale.KontaktinformasjonKjersti Vardeberg, Senterleder, 41565978 Svein Otto Fredwall, Overlege/medisinsk rådgiver, 92481035ArbeidsstedNesoddtangenNøkkelinformasjon:Annonsør:Sunnaas sykehus HFRef. nr.:3986887041 Stillingsbrøk: 100% Fast Startdato: 01.06.2019 Søknadsfrist: 03.02.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3986887041&company_id=3303296829&culture_id=NB-NO[Klikk her] Adresse: Nesodden
Snarest Nesodden

Rekrutteringskalender

 • JAN 20
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 24
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere