Sunnaas Sykehus

Helsesektor / Omsorg
Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i fysikalsk medisin og rehabilitering for pasienter i Helse Sør-Øst, og i tillegg for pasienter med ryggmargsskade fra Helse Sør. Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sunnaas Sykehus

Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4157526219 Presentasjon av stillingen:Vi har for tiden ledig en fast stilling for sykepleier i vårt natteam. Sykehuset har ett samlet natteam for klinikken. Natteamet har ansvaret for oppfølging av pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, nevrologiske sykdommer, brannskader og hjerneskader. For å kunne møte pasientenes behov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, vil bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. 49,06% stilling tilsvarer gjennomsnittlig 11 nattevakter i løpet av en 6-ukers periode. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.Attester, vitnemål og pass (for ID-sjekk) bes tatt med til intervju. Ved en eventuell intern ansettelse kan et vikariat bli ledig. Det kan også bli andre ledige stillinger.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er 40 minutters reise til Aker brygge/Oslo med offentlig transport. Fra Lysaker tar reisen ca 20 minutter.ArbeidsoppgaverSamle data, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasienteneDokumentere og rapportere i DIPSPraktisk veiledning og orientering til pasienter og pårørendeDelta i fordelingen av arbeidsoppgavene i klinikkenKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierVi forutsetter at søkerne behersker norsk skriftlig og muntlig meget godtPersonlige egenskaperVi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og gledeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempoFleksibelVi tilbyrEt tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitetIntroduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatteMeget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikringLønn iht relevante kvalifikasjoner40% nattillegg for hele vaktens lengde og kr. 70 pr time i helgetilleggFunksjonstillegg kr. 12.000 pr. år beregnet forholdsmessig ut fra 100% nattstillingKontaktinformasjonIngvild Dahl, Enhetsleder, 48157981ArbeidsstedBjørnemyrveien 111453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4157526219Stillingsprosent: 49,06%Søknadsfrist: 17.11.2019
17.11.2019 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4154871539 Presentasjon av stillingen: Klinikk ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 opprettet vi en egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. De ledige stillingene er for tiden organisert under avdeling for traumatisk hjerneskade. Pasientenes rehabiliteringsbehov er komplekse og avdelingen jobber tett tverrfaglig. Avdelingen har 16 senger.Den faste stillingen har startdato 01.12.19. 80% vikariat er ledig fra dags dato til 30.09.20, og 100% vikariat er ledig 01.01.20 til 31.12.20. Begge vikariatene er med mulighet for forlengelse.For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø.Ved eventuelle interne ansettelser kan det bli andre vikariater ledig.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca 40 minutters reise fra Aker brygge, Oslo, med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Attester og vitnemål tas med på intervju.ArbeidsoppgaverKartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasienteneDet jobbes med pasientene individuelt og i gruppeBenytte DIPS som dokumentasjonssystemBidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige teamMedansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienterAnsvarlig for egen fagutøvelse på alle plan ihht gjeldende lover og regelverkKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierDet er en fordel, men ikke en forutsetning med kompetanse innen rehabilitering, ervervet hjerneskade, psykisk helse og psykiatri/rusMå beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntligVi ønsker også nyutdannede sykepleiere velkommen til å søkeUtdanningsretningSykepleieSpesialsykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu kan identifisere deg med våre kjerneverdier: profesjonalitet, engasjement og gledeAnsvarsbevisst, strukturert og pasientorientertGode kommunikasjonsevnerEvne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaverGode samarbeidsevnerTrives med å jobbe i et tverrfaglig teamBidrar til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljøLanguageNorskVi tilbyrHøyt faglig nivåIntroduksjonsprogram tverrfaglig og særfagligFaglig og personlig utviklingTodelt turnusVeiledningUtfordrende og variert arbeidBedriftshelsetjenesteMeget gunstig offentlig tjenestepensjon i KLPKontaktinformasjonGunn Marit Tobiassen, Avdelingsleder, 91566263ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4154871539 Stillingsprosent: 100% Startdato: 01.12.2019 Søknadsfrist: 19.11.2019
19.11.2019 Nesodden
Org. nr: - Stillingsident: 4140374919 Presentasjon av stillingen:Vi søker en erfaren sivilingeniør/ingeniør/arkitekt som ønsker en faglig variert og utfordrende stilling i et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet og høyt arbeidstempo.Vår eiendomssjef har ansvar for utvikling, forvaltning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom. Eiendomssjef er sykehusets fremste rådgiver innen bygg- og eiendomsfag.Stillingen er for tiden organisert i stab til sykehusets enhet for eiendom og intern service.Sykehuset er lokalisert på Nesodden, en kort båttur fra Lysaker/Aker brygge. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingen.Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg til søknaden.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverStrategisk utvikling, forvaltning og planlegging av oppgaver knyttet til eiendom og byggProsjekt- og byggeledelse med oppfølgingsansvar for bygg og anleggsprosjekter, herunder brannsikkerhet og skallsikringAnsvar for gjennomføring av anbudsprosesser bygg/eiendom, herunder rammeavtaler for ulike fag og funksjonerAnsvar for sykehusets arealdatabase og tegningerAnsvar for rapportering og kontroll innen ansvarsområdetAnsvar for gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til ansvarsområdet, samt avviksoppfølging internt og eksterntAnsvar for leiekontrakter/leieavtalerAnsvar for forsikringsavtalerKvalifikasjonerSivilingeniør/ingeniør/arkitekt med breddekompetanse fortrinnsvis innen bygg, anlegg og eiendomsfagØnskelig med tre til fem års erfaring innen fagområdetKjennskap til Plan og bygningslov og reguleringsplanarbeidBestillerkompetanse innen eiendomsfagErfaring innen prosjekt- og byggeledelse, brannsikkerhet og økonomiMeget god skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperProblemløserForretningsforståelseRelasjonsbyggerResultatorientertGod kommunikatorGode lederegenskaperVi tilbyrKonkurransedyktig lønnFleksibel arbeidstidsordningHjemmekontorløsningEt hyggelig arbeidsmiljøUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverOffentlig medlemskap i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdetKontaktinformasjonInger Nitteberg, Avdelingsleder, 90657550 Ann-Sissel Pettersen, enhetsleder, 41236226ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4140374919 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 24.11.2019
24.11.2019 Nesodden
Vi søker en erfaren sivilingeniør/ingeniør/arkitekt som ønsker en faglig variert og utfordrende stilling i et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet og høyt arbeidstempo. Vår eiendomssjef  har ansvar for utvikling, forvaltning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom. Eiendomssjef er sykehusets fremste rådgiver innen bygg- og eiendomsfag.Stillingen er for tiden organisert i stab til sykehusets enhet for eiendom og intern service. Sykehuset er lokalisert på Nesodden, en kort båttur fra Lysaker/Aker brygge. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingen. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg til søknaden. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverStrategisk utvikling, forvaltning og planlegging av oppgaver knyttet til eiendom og bygg Prosjekt- og byggeledelse med oppfølgingsansvar for bygg og anleggsprosjekter, herunder brannsikkerhet og skallsikringAnsvar for gjennomføring av anbudsprosesser bygg/eiendom, herunder rammeavtaler for ulike fag og funksjoner Ansvar for sykehusets arealdatabase og tegningerAnsvar for rapportering og kontroll innen ansvarsområdetAnsvar for gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til ansvarsområdet, samt avviksoppfølging internt og eksterntAnsvar for leiekontrakter/leieavtalerAnsvar for forsikringsavtalerKvalifikasjonerSivilingeniør/ingeniør/arkitekt med breddekompetanse fortrinnsvis innen bygg, anlegg og eiendomsfagØnskelig med tre til fem års erfaring innen fagområdetKjennskap til Plan og bygningslov og reguleringsplanarbeid Bestillerkompetanse innen eiendomsfag Erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, brannsikkerhet og økonomiMeget god skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperProblemløserForretningsforståelseRelasjonsbyggerResultatorientertGod kommunikator Gode lederegenskaper Vi tilbyrKonkurransedyktig lønnFleksibel arbeidstidsordningHjemmekontorløsningEt hyggelig arbeidsmiljøUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverOffentlig medlemskap i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdetSøk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side. Adresse: 1453 Bjørnemyr906 57 550
24.11.2019 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • NOV 17
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere