<  
>  

Sunnaas Sykehus

Helsesektor / Omsorg
Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i fysikalsk medisin og rehabilitering for pasienter i Helse Sør-Øst, og i tillegg for pasienter med ryggmargsskade fra Helse Sør. Forskning og undervisning er en sentral del av foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Sunnaas Sykehus

Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4178301225 Presentasjon av stillingen: Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet en egen enhet for barn og unge. Det er behov for vikarer for sommeren 2020 både på dagtid, kveld og natt. Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene og ber søkere om å opplyse i søknaden om når dere kan jobbe i perioden uke 25-35.For at dere skal kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, arrangerer vi felles kurs for ferievikarer i juni. Kompetansen som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.Attester og vitnemål tas med på intervju.ArbeidsoppgaverPasientoppfølging og pleieMedansvar for det totale sykepleietilbudet i klinikken både individuelt og i tverrfaglige grupperDokumentere i DIPSAnsvarlig for egen fagutøvelse på alle plan ihht gjeldende lover og regelverkTaushetsplikt iht gjeldende lovverkKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsepersonell eller personer under helsefaglig utdanning med interesse for rehabiliteringPleieerfaringDet er ønskelig med erfaring fra rehabiliteringVi forutsetter at søkerne behersker norsk meget godt både muntlig og skriftligUtdanningsretningHelsefagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperVi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og gledeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerKan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempoLanguageNorskVi tilbyrKurs for ferievikarer i juniMeget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikringEt tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitetBedriftshelsetjenesteLønn iht relevante kvalifikasjonerKontaktinformasjonIngvild Raen Jensen, Rådgiver - adm, 99423558ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1450 NesoddtangenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4178301225 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 29.02.2020
29.02.2020 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4182925396 Presentasjon av stillingen: Klinikken ved Sunnaas sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet egen enhet for barn og unge.For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene. Vi ber deg opplyse i søknaden om når du kan jobbe i perioden uke 25-35. Attester, vitnemål og pass for ID-sjekk tas med til intervju.ArbeidsoppgaverKartlegge, planlegge, utføre og evaluere terapeutiske tiltak med pasienten i fokus.Dokumentere pasientinformasjon i DIPS.Delta i fordelingen av arbeidsoppgavene i tverrfaglige team og i klinikken tilknyttet pasienten.Taushetsplikt iht gjeldende lovverk.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som fysioterapeut.Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering.Vi forutsetter at søkerne behersker norsk muntlig og skriftlig.UtdanningsretningFysioterapiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede.Gode samarbeidsevner.Kan arbeide selvstendig og målrettet i et høyt arbeidstempo.LanguageNorskVi tilbyrIntroduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte.Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring.Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet.Bedriftshelsetjeneste.Lønn i henhold til relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaler.KontaktinformasjonCecilie Hamnes, Avdelingsleder, 94800390 Ingvild Raen Jensen, Rådgiver - adm, 99423558ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1450 NesoddtangenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4182925396 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 29.02.2020
29.02.2020 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4187025575 Presentasjon av stillingen:Sunnaas sykehus er et spesialsykehus med tverrfaglig nevrologisk rehabilitering og har både inneliggende og poliklinisk aktivitet. Sykehuset satser på poliklinisk aktivitet og ny teknologi.For å løfte og videreutvikle ernæringsarbeidet ved Sunnaas sykehus i tråd med nasjonale anbefalinger og sykehusets strategi, utlyser vi en ett-årig prosjektstilling for klinisk ernæringsfysiolog.Studio 99 på Aker Helsearena tilbyr et moderne treningsstudio, med kondisjons- og styrketreningsapparater tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Her tilbys individuell trening med spesialist, trening i gruppe, videooverføring av gruppetrening og egentrening i tilpassede lokaler og med innovativt utstyr for personer med funksjonsnedsettelser. Nå ønsker vi å videreutvikle dette tilbudet med ernæringsveiledning og utlyser et 50 % engasjement for klinisk ernæringsfysiolog i 1 år. Oppstart etter nærmere avtale.Stillingen vil ha delt arbeidssted mellom Sunnaas sykehus på Nesoddtangen og Treningslab Studio 99 på Aker helsearena.ArbeidsoppgaverVidereutvikle tverrfaglig gruppebasert livsstilskurs for pasienter med funksjonsnedsettelserHa individuelle målsamtaler med pasientene før, under og etter livsstilskursUtføre ernæringsbehandling til pasienter med komorbiditet som underernæring, sår, diabetes og overvekt/fedmeVidereutvikle undervisningsprogram for inneliggende pasienter i samarbeid med sykepleietjenestenBidra inn i oppfølgning av inneliggende pasienterBidra til samarbeid og forankring av arbeidet på Aker Helsearena, inkludert Oslo kommuneVi søker etter en driftig og selvgående person med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.KvalifikasjonerAutorisasjon som klinisk ernæringsfysiologErfaring med undervisning og veiledning av pasienter som trenger livsstilsendringErfaring med rehabilitering etter nevrologiske skader og personer med funksjonsnedsettelser er en fordelErfaring fra prosjektarbeid vektleggesSøker må mestre norsk og engelsk, muntlig og skriftligPersonlige egenskaperVi vil legge vekt på gode samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter og nytenkningDu er en god relasjonsbyggerDu liker å jobbe selvstendig og er løsningsorientertSøker må ha en god formidlingsevne skriftlig og muntlig i norsk og engelskVi tilbyrStillingsbrøk: 50%Lønn etter avtaleFaglig inspirerende og utfordrende arbeidsmiljøEt spennende og utviklende fagmiljøKontaktinformasjonHanne Bjørg Slettahjell, 93485548ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4187025575 Stillingsprosent: 50% Engasjement Søknadsfrist: 29.02.2020
29.02.2020 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4193156311 Presentasjon av stillingen:Vi har et ledig svangerskapsvikariat, for tiden tilknyttet avdeling for hjerneslag. Stillingen er ledig fra 1. april og varer i 1 år, med mulighet for forlengelse.Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for rehabilitering/opptrening over lengre tid. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen som du tilegner deg i arbeidet med denne pasientgruppen, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av avdelinger.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).ArbeidsoppgaverTverrfaglig tilnærming med pasienten i fokusKartlegge, planlegge, utføre og evaluere fysioterapeutiske tiltak med pasienten i fokus både selvstendig og i tverrfaglige grupper.Informasjonsutveksling og samarbeid med pasienter, pårørende og lokale instanserDokumentere i DIPSDelta i undervisning/veiledning av studenter, hospitanter og turnuskandidaterDelta i særfaglig og tverrfaglig undervisning og fagutviklingKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som fysioterapeutKrav om å beherske norsk skriftlig og muntlig meget godtErfaring fra rehabiliteringsfeltet og pasienter med hjerneskader vil være en fordel, men ikke et kravPersonlige egenskaperVi søker etter deg som har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt, pasientorientert, fleksibel og endringsvillig.Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede.Vi tilbyrTrivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivåUtfordrende og variert arbeidLønn iht relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtalerIntroduksjons- og opplæringsprogram for nyansatteMeget gunstig pensjons- og forsikringsordningerBedriftshelsetjenesteKontaktinformasjonMarianne Marki, Avdelingsleder, 94792675Arbeidsstedbjørnemyrveien 11 1453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4193156311 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 29.02.2020
29.02.2020 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4187045459 Presentasjon av stillingen:Klinikk ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 opprettet vi en egen enhet for barn og unge. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. De ledige stillingene er for tiden organisert under avdeling for traumatisk hjerneskade. Pasientenes rehabiliteringsbehov er komplekse og avdelingen jobber tett tverrfaglig. Avdelingen har 16 senger.Stillingene er ledige omgående, og vikariatene har varighet på ett år. Begge vikariatene er med mulighet for forlengelse/fast stilling. Om ønskelig kan det være mulighet for en mindre stillingsprosent.For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø.Ved eventuelle interne ansettelser kan det bli andre vikariater ledig.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca 40 minutters reise fra Aker brygge, Oslo, med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Attester og vitnemål tas med på intervju.ArbeidsoppgaverKartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasienteneArbeide med pasienter individuelt og i gruppeBenytte DIPS som dokumentasjonssystemBidra til samarbeid i pasientenes tverrfaglige teamMedansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienterAnsvarlig for egen fagutøvelse på alle plan ihht gjeldende lover og regelverkKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierDet er en fordel, men ikke en forutsetning med kompetanse innen rehabilitering, ervervet hjerneskade, psykisk helse og psykiatri/rusMå beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntligVi ønsker også nyutdannede sykepleiere velkommen til å søkeUtdanningsretningSykepleieSpesialsykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperDu kan identifisere deg med våre kjerneverdier: profesjonalitet, engasjement og gledeAnsvarsbevisst, strukturert og pasientorientertGode kommunikasjonsevnerEvne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaverGode samarbeidsevnerTrives med å jobbe i et tverrfaglig teamBidrar til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljøLanguageNorskVi tilbyrHøyt faglig nivåIntroduksjonsprogram tverrfaglig og særfagligFaglig og personlig utviklingTodelt turnus (ikke nattevakter)Relevant tilleggs- og/eller videreutdanning kompenseresVeiledningUtfordrende og variert arbeidMeget gunstig offentlig tjenestepensjon i KLPKontaktinformasjonGunn Marit Tobiassen, Avdelingsleder, 91566263ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1453 BjørnemyrSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4187045459 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.03.2020
01.03.2020 Nesodden
Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4178267733 Presentasjon av stillingen: Klinikken ved Sunnaas Sykehus gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske lidelser, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. I 2015 ble det opprettet en egen enhet for barn og unge.Er du erfaren og trygg i sykepleierrollen og ønsker nye spennende utfordringer? Eller er du snart ferdig utdannet sykepleier og vil utforske rehabilitering?Vi vil gjøre fortløpende ansettelser i perioden vi lyser ut stillingene. Opplys i søknaden når du kan jobbe i perioden uke 25-35. Det er mulighet for forlengelse av vikariat eller fast stilling etter sommeren.For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.Attester og vitnemål tas med på intervju.ArbeidsoppgaverKartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasienteneMedansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet i klinikken både individuelt og i tverrfaglige grupperDokumentere i DIPSAnsvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverkTaushetsplikt iht gjeldende lovverkKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierSykepleiestudenter ferdig utdannet vår/sommer 2019 oppfordres også til å søkeVi forutsetter at søkerne behersker norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperVi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og gledeGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerKan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempoLanguageNorskVi tilbyrTo-delt turnus(dag/kveld) eller kun nattevakterIntroduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatteEt tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitetMeget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikringLønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 70 kr pr time i helgetilleggKontaktinformasjonIngvild Raen Jensen, Rådgiver - adm, 99423558ArbeidsstedBjørnemyrveien 11 1450 NesoddtangenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Sunnaas sykehus HFReferansenr.:4178267733 Stillingsprosent: 100% Ferievikar Søknadsfrist: 22.03.2020
22.03.2020 Nesodden

Rekrutteringskalender

 • FEB 29
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 01
  2020
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere