<  
>  

Stiftelsen Hulen

Non-profit -/ interesseorg., Kultur / Kunst / Øvrige kreative fag, Restaurant / Servering

Stiftelsen Hulen åpnet dørene for publikum for første gang i 1969, og har i over 45 år opparbeidet seg status som en av Bergens aller viktigste musikkscener. Det sitter mye historie i Hulens vegger, ettersom fokuset alltid har ligget på levende musikk og konsertvirksomhet. Musikkinteresserte i Bergen skal ha tilbud om et kulturelt program som er kjennetegnet av kvalitet. Dette er et mål Hulen alltid sikter mot i den kontinuerlige jobben for å beholde, og gjøre seg fortjent til sin posisjon som en av byens mest sentrale kulturinstitusjoner.

Hulen er en stiftelse basert på ideelle målsettinger. Hvert år arrangeres rundt 110 konserter og konseptkvelder på Hulen. Lokalet har derfor en høy bruksfrekvens, og med en publikumskapasitet på 320 personer har mange glede av det kulturelle programmet på Hulen.

Les mer
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Bildegalleri

Kontaktperson

Fakta om Stiftelsen Hulen

Adresse

Olaf Ryes vei 48, 5006 Bergen