<  
>  

KLUGE Advokatfirma

Advokattjenester / Prosedyre, Juridisk rådgivning

Kluge er et av Norges ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer med kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen. Vi driver en bred forretningsjuridisk praksis, der prosessoppdrag er en stor del av oppdragsmengden. Klientene våre er store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Vår drivkraft er interessante utfordringer og oppgaver, og vi vil at våre advokater skal ha overskudd til å engasjere seg grundig i hver sak.

Visjon

Fokus på kvalitet, ikke kvantitet:

Arbeidsmetodikken vår handler om å finne den rette balansen mellom jus og forretning, sakens kjerne og klientens unike behov, og mellom helhet og detaljer. Hver klient får sin skreddersydde prosess og individuelle løsning. Ved å ta oss tid til å forstå hele bildet får vi en optimal tilnærming til hver sak. Dermed blir vi en konstruktiv og langsiktig samarbeidspartner som bidrar til verdiskapning. Denne arbeidsmetodikken, kombinert med et strengt etisk regelverk og krav til kvalitet, gir en positiv og annerledes opplevelse for deg som klient.

Drivkraften vår er interessante utfordringer og oppgaver:

Vi i Kluge bryr oss mer om klientenes behov, de strategiske og faglige utfordringene enn om andre incitamenter. Ingen av medarbeiderne våre mottar bonus basert på individuelle prestasjoner. Bonusordning knytter seg til firmaets samlede resultat og omfatter alle medarbeidere. Dette gjør at vi opptrer som en enhet og at oppdragene kanaliseres til de som er best kvalifisert. Høy grad av partnerinvolvering og erfarne senioradvokater sikrer god oppfølging og effektive prosesser.

Antall ansatte

Ca 160 medarbeidere

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger
Jobbmuligheter i KLUGE Advokatfirma
Jobbmuligheter i KLUGE Advokatfirma

Kluge er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte kandidater som lar seg motivere av faglige utfordringer og vi foretar ansettelser gjennom hele året. Kluge tilbyr advokatfullmektig-, advokat- og administrative stillinger.

 
Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Praktikantordning

Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor det legges til rette for at studentene skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer både internt på kontoret, og eksternt i møte med klienter. Praktikantordningen er Kluges viktigste rekrutteringskanal, og mange av våre partnere, advokater og fullmektiger stiftet sitt første bekjentskap med firmaet som praktikant i studietiden.

Jon Vegard Lervågs minnestipend

Kluge tilbyr skriveplass og stipend på kr 30 000,- for flinke studentar som skal skrive masteravhandling. Tildeling skjer etter statuttane til Jon Vegard Lervågs minnestipend, sjå under. Kluge vil i tillegg bidra fagleg ved å tilby intern rettleiar, så langt det let seg gjere innanfor rammene av temaet for avhandlinga og tilgjengelege ressursar.

Søknad med skildring av planlagt oppgåvetema med CV og karakterutskrift kan sendast til:

Stavanger: Belinda T. Ingebrigtsen - bti@kluge.no
Oslo: Camilla B. Ryslett - cbr@kluge.no
Bergen: Anders Elling Petersen Johansen - aepj@kluge.no

Søknadsfrist er høvesvis 1. mai og 1. oktober i semesteret før skriving av masteravhandlinga.
Utbetaling av stipendet skjer pr 15. februar og 15. september i høvesvis vår- og haustsemesteret, eller etter nærare avtale. Tildeling av skriveplass og stipend skjer seinast innan ein månad etter søknadsfristen.

Klikk her for å lese statuttane for Jon Vegard Lervågs minnestipend.

Trainee / Internship Internship

Arbeidsoppgavene er mest mulig like arbeidsoppgavene til en advokatfullmektig. På den måten får studenten et mest mulig riktig bilde av
Internship
Ikke spesifisert
Sted
Oslo
Les mer

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Jobbmuligheter (8)
logo
Trainee / Internship
Alle Kluges kontorsteder engasjerer studentpraktikanter. Ordningene er imidlertid noe ulike fra kontorsted til kontorsted. I Oslo engasjerer vi for eksempel studenter på heltid i normalt fire sammenhengende uker. Vi engasjerer studentpraktikanter hele året igjennom med unntak av juli måned og romjulen. Arbeidsoppgavene er mest mulig like arbeidsoppgavene til en advokatfullmektig. På den måten får studenten et mest mulig riktig bilde av Kluge og motsatt. Ordningen med studentpraktikant er en viktig rekrutteringskanal for Kluge. Mange av dem som engasjeres av Kluge som nyutdannede, har arbeidet hos oss som studentpraktikant tidligere.

Fakta om KLUGE Advokatfirma

Adresse

Det er ulik adresse til de ulike kontorstedene. For mer informasjon, se http://www.kluge.no/