Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet

Org. nr: - Stillingsident: 4097080370 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 12 måneders engasjement som advokatsekretær/sekretær. Arbeidet består i bistand til advokatene i Helsedirektoratet som forbereder og prosederer rettssaker om tvungent psykisk helsevern, også bistå med andre administrative oppgaver i avdelingen. Du vil samarbeide tett med advokatene, og ha kontakt med ansatte i helseforetak og hos Regjeringsadvokaten.Stillingen er plassert i avdeling helserett og bioteknologi, tilknyttet divisjon analyse og samfunn.ArbeidsoppgaverDu vil primært ha som oppgave å være advokatenes støtteapparat. Dette vil bl.a. innebære post- og elektronisk dokumenthåndtering, innhenting av dokumenter fra bl.a. helseforetak og politi, oversendelse av dommer, vitneinnkallinger m.m. I tillegg til disse oppgavene, vil du også ha arbeid knyttet til avdelingens øvrige virksomhet, innen saksbehandling, økonomi, IKT, og bestilling/ innkjøp. Arbeidsoppgavene er varierte, og vil innebære tett samarbeid med advokatene og avdelingsdirektør.Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.Nødvendige kvalifikasjoner og personlige egenskaper:utdannelse som advokatsekretær/sekretær. Lang og relevant erfaring kan evt. kompensere for kravet om formell utdannelsegod kompetanse innen elektronisk dokumenthåndtering, gjerne Adobe Pro DC/Adobe Acrobat DCgod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskliker å jobbe i teamselvstendig, initiativrik, fleksibel og positivserviceinnstilt, nøyaktig og ansvarligstor arbeidskapasitet, evne til å jobbe under press og leverer til avtalt tidsfristØnskelig kvalifikasjonererfaring fra elektronisk dokumenthåndtering som advokatsekretær eller sekretærerfaring med håndtering av personsensitiv informasjonVi tilbyrlønn som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnspennet kr 400.000-450.000mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokalergode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskassegode seniorordninger fra 62 årfleksibel arbeidstid og betalt overtidmoderne lokaler beliggende på StoroI Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.Mangfold i Helsedirektoratet Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.Offentliggjøring av søkerliste Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.Ta gjerne kontakt med oss Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seniorrådgiver/ advokat Tord Fagerheim tlf. 99 62 44 05.Søk elektronisk Registrer søknaden din på Helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 28. juli 2019. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.KontaktinformasjonTord Fagerheim, seniorrådgiver, 99624405 Anita Bergh Ankarstrand, fung. avdelingsdirektør, 95734264ArbeidsstedVitaminveien 4 0485 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:HelsedirektoratetReferansenr.:4097080370 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 28.07.2019
28.07.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4097118486 Presentasjon av stillingen:Er du jurist og har lyst til å jobbe med helserett?Vi har ledig fast stilling og et vikariat i seks måneder, med mulighet for forlengelse, som førstekonsulent/ jurist innen fagfeltet helserett. Vi søker etter dyktige og engasjerte jurister som ønsker å arbeide med fortolkning og regelverksutvikling innen helserett. For vikariatet er det aktuelt å forberede rettsaker om tvungent psykisk helsevern. Forberedelse av rettsaker innebærer tett samarbeid med andre faggrupper i direktoratet og med Regjeringsadvokaten.Stillingene er plassert i avdeling helserett og bioteknologi, tilknyttet Divisjon analyse og samfunn.Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaverAvdelingen har ansvar for å fortolke og gi veiledning om blant annet psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, genteknologiloven, bioteknologiloven, helseforskningsloven, behandlingsbiobankloven, lov om alternativ behandling, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og transplantasjonsloven. Vi svarer på enkelthenvendelser fra blant annet helsepersonell, virksomheter og fylkesmenn. Vi gir også generell informasjon om hvordan regelverket skal forstås, f.eks. i form av rundskriv til lovene og deltar i utvikling av regelverk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Avdelingen har ansvar for faglig oppfølging av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet. Vi har også oppgaver knyttet til bistand overfor Regjeringsadvokaten i rettssaker om tvungent psykisk helsevern. I noen av rettssakene har vi prosessansvar (er advokat/ advokatfullmektig).Den faste stillingen vil være knyttet til fortolkning og regelverksutvikling m.m. innenfor ulike helselover. For vikariatet er det aktuelt å forberede rettssaker om tvungent psykisk helsevern for Regjeringsadvokaten. Det vil ikke være mulighet for prosedyre.Det ønskes tiltredelse så snart som mulig. Intervjuene vil bli gjennomført i august.Kvalifikasjoner og egenskaperVi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, vi oppfordrer nyutdannede kandidater til å søkeDu må kunne vurdere og formidle juss og faktum på en god måte, både skriftlig og muntlig.Du må ha gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig.Du må ha stor arbeidskapasitet, trives med å jobbe under tidspress og takler korte frister.Vi legger stor vekt på at søkerne har en positiv innstilling, er fleksible og har evne til å ta initiativ.Vi tilbyrlønn som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnspennet kr 460 000 - 500 000 pr år.mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokalergode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskassegode seniorordninger fra 62 årfleksibel arbeidstid og betalt overtidmoderne lokaler beliggende på StoroI Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.Mangfold i Helsedirektoratet Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.Offentliggjøring av søkerliste Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlleglova § 25.Ta gjerne kontakt med oss Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med fung. avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand tlf. 95 73 42 64.Søk elektronisk Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist 28. juli.KontaktinformasjonAnita Bergh Ankarstrand, fung. avdelingsdirektør, 95734264ArbeidsstedVitaminveien 4 0485 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:HelsedirektoratetReferansenr.:4097118486 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 28.07.2019
28.07.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet

Adresse

Oslo