<  
>  

Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Revisjon
Akershus og Østfold fylkesrevisjon ble etablert i 2002 etter vedtak i fylkestingene i Akershus og Østfold, som en felles fylkeskommunal revisjon for disse fylkeskommunene. Virksomheten er et interfylkeskommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 27. Styret er virksomhetens øverste organ og det er vedtatt egne vedtekter. Vi utfører revisjon og andre nærliggende tjenester for fylkeskommunene og deres tilhørende virksomheter som fremgår av kommuneloven, forskrift om revisjon, forskrift om kontrollutvalg og andre bestemmelser. Vi påtar oss også revisjonstjenester av andre virksomheter og selskaper enn fylkeskommunale. Våre medarbeidere har tverrfaglig kompetanse gjennom revisjonsfaglig, økonomisk, teknologisk og samfunnsvitenskaplig utdanning, og bred erfaring fra kommunal revisjon. Fylkesrevisjonen har 10 ansatte. Hovedkontoret ligger i Sarpsborg (Fylkeshuset) og avdelingskontoret er i Oslo (Galleriet).
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Adresse

Hovedkontor: Besøksadresse - Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg. Postadresse - Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Telefon 69 11 70 00, faks 60 11 70 64.