<  
>  

Avdeling Sunnfjord og Sogn, Mattilsynet, Region Sør Vest

Mattilsynet skal sikre trygg mat og trygt drikkevatn, og trygg og miljøvennleg matproduksjon. Tilsynet har ansvar for å fremme god helse hos planter, fisk og dyr, og god dyrevelferd og respekt for dyr. Mattilsynet er eit sjølvstendig statleg tilsynsorgan som rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Mattilsynet har om lag 1400 tilsette og er organisert med eit direktorat og fem regionar. Regionane utfører tilsyn gjennom å vere tilstades rundt om i landet.

Region Sør og Vest har totalt 8 avdelingar. Avdeling Sunnfjord og Sogn har 23 medarbeidarar fordelt på kontorstadar i Sogndal og Førde. Mattilsynet har lokaler i Førde sentrum, i tillegg har kjøtkontrollen lokaler ved Nortura sitt anlegg ca 5 km utanfor sentrum. Avdelinga har eit rikt mangfald av oppgåver, innan t.d. husdyrhald, fiskeoppdrett og frambud av næringsmiddel.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Avdeling Sunnfjord og Sogn, Mattilsynet, Region Sør Vest

Adresse

Førde