<  
>  

Avdeling Namdal, Region Midt

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk, dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no Avdeling Namdal er lokalisert med kontorsteder i Namsos og på Kolvereid. Avdelingen har for tiden 13 ansatte, der hovedtyngden arbeider i Namsos. Kontoret dekker Mattilsynets arbeid i 13 namdalskommuner. Avdelingen dekker et distrikt med stor sjømatproduksjon med flere fiskeslakteri og videreforedlingsbedrifter. Vi fører også tilsyn med hjemmel i matloven ovenfor fiskeriene. I distriktet finnes slakteri for rein, flere småskala meieri- og kjøttbedrifter, foredlings- og produksjonsanlegg. Vi fører også tilsyn med detaljister og vannverk samt en stor primærproduksjon. Avdelingen tilhører region Midt.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Avdeling Namdal, Region Midt

Adresse

Namsos