<  
>  

Hjelp24 er Norges største og ledende aktør innen privat helse og dekker hele behandlingskjeden:

• Forebyggende helse
• Behandling
• Sykehus
• Rehabilitering
• Hjelp til tilbakeføring til arbeidslivet
• Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø
• Trygghetsalarm
• Krisehåndtering

Med 730 ansatte og 40 lokalkontorer spredd over hele landet, har vi helsefaglig personell tigjengelig for kunden 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hjelp24 er organisert i ett juridisk selskap; "Hjelp24 NIMI as" og er 100% eiet datterselskap av Gjensidige Forsikring. Hjelp24 hadde i 2009 en omsetningsvekst på 1,0% til 509 mill NOK. EBITDA marginen ble 9,2% (mot 10,6% i 2008).

Konsernledelsen i Hjelp24 NIMI as

Hjelp24 har fire virksomhetsområder:
• HMS (bedriftshelsetjeneste)
• Respons (trygghetsalarmtjenester og legevakttelefon for kommuner)
• NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering)
• Sensus (kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø)

Kvalitet
Deler av vår virksomhet er ISO-sertifisert. Det gjelder per i dag NIMI Sykehuset, NIMI på Ringerike innen overvektsrehabiliteringen og ortopedirehabiliteringen, samt HMS-avdelingen i Sandnes. Vi arbeider med å ISO-sertifisere hele selskapet. Hjelp24 har et eget kvalitetsutvalg som møtes månedlig for behandling og oppfølging av eventuelle saker. Kvalitetsutvalget driver også forbyggende og kvalitetsfremmende arbeid.

Som datterselskap til Gjensidige Forsikring er Hjelp24 underlagt både internrevisjonen samt Compliance funksjonen til Gjensidige konsernet. Compliance innebærer en systematisk og enhetlig oppfølging som sikrer en forsvarlig etterlevelse av lover, forskrifter, bransjestandarder, interne regler samt styrets og ledelsens bestemmelser.

Visjon

Verdier
Hjelp24 har som ide å utvikle en virksomhet som evner å tiltrekke seg, utvikle, begeistre, motivere og beholde eksepsjonelle mennesker, med et sterkt fokus på prosesser for kompetanseutvikling, samarbeidsevne og kvalitet. Dette funderes på følgende verdier:

• Høy kompetanse
• Entusiasme
• Klokskap
• Tett på

Etiske retningslinjer
Etikk og moral er en grunnforutsetning for virksomheten og skal gjenspeile gjensidig ærlighet og respekt. Hjelp24s beslutninger og handlinger vil være styrt av normer, verdier og egne etiske regler og være i overensstemmelse med den alminnelige rettsoppfatning og den posisjon Hjelp24 har som en betydelig samfunnsaktør. Alle aktiviteter i Hjelp24 skal tåle dagens lys.
Etikk er læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at verdiene skal bli en naturlig del av hverdagen. De etiske reglene er godkjent av styret i Gjensidige Forsikring og Hjelp24.

Antall ansatte

730

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere