Helse- og sosialsektoren, Skedsmo kommune

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Helse- og sosialsektoren, Skedsmo kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4105145573 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og familier er tverrfaglig sammensatt og har p.t. 217 årsverk, og tjenesten er rettet mot aldersgruppen 0 - 18 (24) år og deres familier. Avdelingen har som mål å skape gode tjenester for barn og unge og deres familier samt et spennende og trivelig arbeidsmiljø for barn og unge og deres familier samt et spennende og trivelig arbeidsmiljø for de de ansatte.Tiltak for enslige mindreårige flyktninger er en tjeneste som består av tre bosentre med 5 plasser hver, og en ettervernsavdeling. Vi følger i dag opp totalt 30 ungdommer og har 33 stillingshjemler. I 2019 skal Skedsmo kommune ta imot 3 nye enslige mindreårige flyktninger. Det er nå ledig stilling som kontorfaglig konsulent i tiltaket. Den kontorfaglige konsulenten jobber tett med avdelingsleder. Det er også mye kontakt med boligene og ettervernsavdelingen.Vi søker100% kontorfaglig konsulentArbeidsoppgaverBistå avdelingsleder i merkantile oppgaver og med internkontroll, spesielt fokus på økonomiForberede økonomisk månedsrapporteringOppfølging av ordinære tilskudd fra Imdi og bistå i søknad om særskilte tilskuddKontere inngående fakturaerAvstemming av bank og regnskap knyttet til ungdommeneKontantkasseregnskap for boligeneRemitteringRegistrering i fagsystemerKontraktsadministrasjonKvalifikasjonerØkonomi- og/eller kontorfaglig utdannelse.Gode Excel kunnskaperGod tallforståelse.Erfaring innen økonomi og administrasjonGode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligØnskelig med kunnskap til fagsystemene GAT, Familia, Visma Unique og SharepointPersonlige egenskaperEr positiv og har godt humørPraktisk sans for problemløsningMotiveres av å arbeide med økonomiske, administrative og serviceorienterte oppgaverArbeider metodisk, strukturert og nøyaktigKan håndtere ulike mennesketyper og er tilpasningsdyktig og fleksibelHa gode kommunikasjonsferdigheterHar god oversikt/kontroll og ser hva som skal prioriteres til enhver tidGod systemforståelse, evne til å ta initiativ og til å følge opp sakerEvne til å arbeide selvstendig og i teamTåler stressede situasjoner og kan ta opp ubehagelige tingBidra til godt samarbeid innad i tjenesten og med ulike instanserPersonlig egnethet er av stor betydningVi tilbyrMuligheten til å være med på å videreutvikle et spennende tiltakEt levende fagmiljø i en trivelig og sammensatt personalgruppeGod pensjons- og forsikringsordningLønn etter hovedtariffavtalenBedriftshelsetjenesteAktivt bedriftsidrettslagTilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse.KontaktinformasjonKathrine Stålsett, Avdelingsleder, 97061428ArbeidsstedThorvald Lammers gate 10 2000 LillestrømSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Skedsmo kommuneReferansenr.:4105145573 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 25.08.2019
25.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117785412 Presentasjon av stillingen:Nedre Romerike Legevakt holder til i Romerike Helsebygg, nær Lillestrøm stasjon. Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 126 000, og er et døgntilbud til innbyggerne i Skedsmo, Lørenskog, Fet, Rælingen og nordre del av Enebakk kommune). Nedre Romerike Legevakt drifter også egen uniformert legevaktbil hvor lege og sykepleier reiser ut til befolkningen med mulighet for å undersøke og behandle pasienter.Nedre Romerike Legevakt søker dyktige og engasjerte sykepleiere og Cand.med.-studenter til faste helgestillinger. Turnusordning med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverMottak og oppfølging av pasienter i alle aldersgrupperTelefonhåndtering, rådgivning, vurdering og prioriteringBehandle pasienter i samarbeid med legePrøvetaking og laboratoriearbeidSamarbeid med andre instanser i kommunene, spesialisthelsetjenesten og nødetateneVære delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrerBidra til fagutvikling i avdelingenKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier og interesse for legevaktsarbeidØnskelig med 2 års sykepl.-erfaringCand.med.-studenter fortrinnsvis med lisens, evt. minimum bestått farmakologieksamenØnskelig med erfaring fra legevakt, akuttmedisin og/eller kommunehelsetjenesteGode datakunnskaperGode norsk- og engelskkunnskaperFørerkort kl. B for å delta i legebilordningenPolitiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må fremvises ved tiltredelsePersonlige egenskaperEvne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i teamEvne til å mestre høyt arbeidspressEvne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientertEvne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen genereltEvne til å etablere god kommunikasjon og tillitPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrLønn etter avtaleUtvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utformeEn enhet med stor variasjon og breddeGod pensjons- og forsikringsordningBedriftshelsetjenesteAktivt bedriftsidrettslagTreningstilbudBedriftshytteKulturtiludKontaktinformasjonTonje Lorem, Avdelingsleder, 66 93 29 91 Øvind Sogn, Koordinator, 46 78 54 74ArbeidsstedDampsagveien 4 2004 LillestrømSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Skedsmo kommuneReferansenr.:4117785412 Stillingsprosent: 13% Søknadsfrist: 28.08.2019
28.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4119377650 Presentasjon av stillingen: Utsikten er en unik mulighet! Så vidt vi vet er Utsikten den eneste kommunale heldøgnstjenesten i landet som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten ble etablert for å sikre livsløpstjenester og kompetanse knyttet til ungdom det tidligere ble kjøpt tjenester til. Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. Ambulant arbeid må derfor påregnes. Vi skal på sikt bli en veiledningstjeneste for kommunen. Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning. Fokus på personalsikkerhet er høy og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA).Både på grunn av lokasjonen og arbeidets karakter må de som tilsettes ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil. Per i dag har vi seks ukers turnus med arbeid hver 3. helg.Er du en kreativ, fleksibel, raus og trygg miljøterapeut? Er du faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre? Tør du å by på deg sjøl? Mestrer du å stå i krevende situasjoner over tid? Vil du være med å utvikle et tjenestetilbud med høy faglig kvalitet, forsvarlighet og sikkerhet for alle?ArbeidsoppgaverKartlegge behov og utfordringer Delta i avdelingens fagutviklingsarbeid Direkte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyse Følge, og følge opp, fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid Primærkontaktoppgaver Følge opp vedtak etter Khol kap. 9 Pårørendesamarbeid Samarbeid med interne og eksterne instanser Ambulant arbeid i overgangsfaser for brukerne LegemiddelhåndteringKvalifikasjonerKrav til kompetanse Bachelor i helse- og sosialfag, eller pedagogiske fag, fortrinnsvis vernepleier Søkere må ha god fysisk og psykisk helse Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse Behersker norsk skriftlig og muntlig godtVi tilbyrLønn etter hovedtariffavtalen Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer God pensjons- og forsikringsordning Bedriftshelsetjeneste Aktivt bedriftsidrettslag Gratis parkering p.t.Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) må fremlegges ved ansettelse. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju. Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.KontaktinformasjonRanja Hodt, Avdelingsleder, 46827226ArbeidsstedGudleivs vei 2 2015 LeirsundSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Skedsmo kommuneReferansenr.:4119377650 Stillingsprosent: 63,38% Søknadsfrist: 06.09.2019
06.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4119886028 Presentasjon av stillingen: Utsikten er en unik mulighet! Så vidt vi vet er Utsikten den eneste kommunale heldøgnstjenesten i landet som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten ble etablert for å sikre livsløpstjenester og kompetanse knyttet til ungdom det tidligere ble kjøpt tjenester til. Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. Ambulant arbeid må derfor påregnes. Vi skal på sikt bli en veiledningstjeneste for kommunen. Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning. Fokus på personalsikkerhet er høy og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA).Både på grunn av lokasjonen og arbeidets karakter må de som tilsettes ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil. Per i dag har vi seks ukers turnus med langvakter hver 6. helg.Er du en kreativ, fleksibel, raus og trygg miljøterapeut? Er du faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre? Tør du å by på deg sjøl? Mestrer du å stå i krevende situasjoner over tid? Vil du være med å utvikle et tjenestetilbud med høy faglig kvalitet, forsvarlighet og sikkerhet for alle?ArbeidsoppgaverKartlegge behov ogutfordringerDelta i avdelingens fagutviklingsarbeidDirekte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyseFølge, og følge opp, fagsystemer og kvalitetssikringsarbeidPrimærkontaktoppgaverFølge opp vedtak etter Khol kap. 9PårørendesamarbeidSamarbeid med interne og eksterne instanserAmbulant arbeid i overgangsfaser for brukerneLegemiddelhåndteringKvalifikasjonerBachelor i helse- og sosialfag, eller pedagogiske fag, fortrinnsvis vernepleierSøkere må ha god fysisk og psykisk helsePersonlig egnethet vil vektlegges ved ansettelseBehersker norsk skriftlig og muntlig godtVi har også behov for vikarer, og vil ta imot studenterVi tilbyrLønn etter hovedtariffavtalen Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer God pensjons- og forsikringsordning Bedriftshelsetjeneste Aktivt bedriftsidrettslag Gratis parkering p.t.Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) må fremlegges ved ansettelse. Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.KontaktinformasjonRanja Hodt, Avdelingsleder, 46827226ArbeidsstedGudleifsvei 2 2015 LeirsundSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Skedsmo kommuneReferansenr.:4119886028 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 06.09.2019
06.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117788930 Presentasjon av stillingen: Post 1 er en somatisk avdeling med 26 beboere. Avdelingen er delt i to grupper med 13 beboere på hver gruppe. Som ansatt hos oss vil du få spennende og faglige utfordringer i et aktivt miljø. Vi har fokus på fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverAnsvar for 13 beboere sammen med pleiepersonalet, oppgavene består av blant stell, pleie, observere, rapportere m.mKvalifikasjonerSykepleiestudentKjennskap til IKT, vi benytter Gerica som dokumentasasjonsverktøyGode muntlige og skriftlige ferdigheter i NorskPersonlige egenskaperTar intiativ og bidrar til utviklingHar gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesKrav til gyldig politiattestVi tilbyrLønn etter hovedtariffavtalenEn interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaverEt hyggelig arbeidsmiljø preget av trygghet og humorGod pensjons- og forsikringsordningBedriftshelsetjenesteAktivt bedriftsidrettslagKontaktinformasjonNighet Nazim, Avdelingsleder, 64837081/48122675ArbeidsstedHusebyveien 18 2020 SkedsmokorsetSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Skedsmo kommuneReferansenr.:4117788930 Stillingsprosent: 10% Startdato: 01.10.2019 Søknadsfrist: 11.09.2019
11.09.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Helse- og sosialsektoren, Skedsmo kommune

Adresse

Skedsmo