<  
>  

Panic Learn AS

Utdanning / undervisning

Målet til Panic Learn er å revolusjonere undervisningen. Vi vil fornye måten elever lærer på ved hjelp av pensumet vårt. Pensumet vårt tar ungangspunkt i livene til suksessfulle folk som Grant Cardone, Patrick Bet David, Kobe Bryant, Dr. Joe Dispenza, Naveen Jain, Tai Lopez, Tim Grover og Vishen Lakhiani. Det er utviklet etter grunding gjennomgang av ulike bøker, kurs, dokumentarer og gamle intervjuer. Pensumet vårt er derfor helt nytt og passer perfekt for dagens barn og voksne som ønsker å lykkes med studie og karriere. Vi ser for oss en framtid med internett basert læring ved hjelp av mentorer over hele Skandinavia i de neste 10 årene. Akkurat som uber revolusjonerte taxibransjen, vil vi revolusjonere privatundervisningen. Elevene skal ha bra karakterer, men de skal kunne bruke det de lærer hos oss uansett hva de gjør senere i livet. Vi gjør læring morsomt og spennende.

Fakta om Panic Learn AS
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Privatlærer/Mentor

Vi søker flere dyktige og pliktoppfyllende lærere innen matematikk, fysikk, kjemi, økonomi og statistikk. Privatlæreren vil være ansvarlig for å veilede elevene for å forbedre sin akademiske prestasjon gjennom kreativ undervisning. Vi driver hovedsakelig med en til en undervisning over internett og hjemme hos eleven. Privatlæreren vil jobbe en-til-en eller med flere studenter og dokumentere deres fremgang og gi tilbakemelding til foresatte.

 

Vi søker kandidater som kan bidra til å:

• Samarbeide med foreldrene for å vurdere studentens behov

• Undervise på nett eller hjemme hos eleven

• Planlegge kreative læringsaktiviteter

• Undervise for å fremme ferdigheter utover klasserommet

• Gi oppmuntring og positiv motivasjon

• Vurder studentens daglige lekser

• Hjelpe studenten bestå eksamener og gjøre det bra på prøver

• Lær nye ferdigheter ved hjelp av teknologi

• Gi tilbakemelding til foresatte for å fremheve gode resultater

• Være en god mentor og rollemodell

 

 

KRAV:

• Videregående skole eller tilsvarende; høyskole grad; eller bachelorgrad

• Plettfri vandel

• Kunne jobbe minst 4 timer i uken

• Snakker flyende norsk og kan kommunisere på både norsk og engelsk

• Forståelse av emne som er relevant for studentenes behov

• Gode sosiale ferdigheter

• Tydelig formidlingsevne og pedagogisk forståelse

• Kreativt og i stand til å skape et morsomt læringsmiljø

 

Send CV, søknad og karakterutskrift fra og med videregående skole frem til i dag.

Ledige stillinger hos Panic Learn AS

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og
Fortløpende Hele Norge
Bildegalleri

Kontaktperson

Fakta om Panic Learn AS

Adresse

Lilloseterveien 54 A