<  
>  

Kompetanse Norge

Forskning og utvikling, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. Vi samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken.

Norsk velferd bestemmes av hvor god kompetanse vi har og hvordan vi klarer å utnytte den. Samfunnets evne til å inkludere mennesker med ulik kompetanse blir stadig viktigere for produktivitet i arbeidslivet. Norge må takle kontinuerlig omstilling uten at det blir større ulikheter mellom oss som bor her. Det fordrer en ytterligere satsing på kompetanse, slik at flere kommer i jobb og at virksomhetene får kompetansen de trenger.

For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanse Norge er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, men har også fått oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og andre departement.

Fakta om Kompetanse Norge
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Lærebedrift Lærlingordninger

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.
Sted
Oslo, Tromsø, Bergen
Les mer

Bildegalleri

Fakta om Kompetanse Norge

Adresse

Besøksadresser:
Oslo: Karl Johans gate 7, inngang Dronningens gate.
Bergen: Rådhusgaten 12
Tromsø: Rådhusgata 3

Postadresse:
Kompetanse Norge
Postboks 236, Sentrum
0103 Oslo