Byrådsavdeling for byutvikling, Seksjon områdeutvikling

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem, med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av åtte byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er faglig sekretariat for politisk ledelse og ivaretar styring og kontroll av underliggende virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådsavdeling for byutvikling skal ivareta ansvaret for at kommunen har en helhetlig byutviklingspolitikk og er overordnet Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Byrådsavdelingen har også ansvar for koordinering av arbeidet med kommunal boligpolitikk og områdesatsinger.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Byrådsavdeling for byutvikling, Seksjon områdeutvikling