Botjenester, Ski kommune

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter. Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Botjenester, Ski kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4129726092 Presentasjon av stillingen: Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 8 avdelinger, beliggende på Langhus, i Kråkstad og i Ski. Virksomheten har pr. i dag ca. 250 ansatte, og tilbyr e-læringskurs til alle ansatte. I tillegg har kommunen et atferdsteam som organiseres under virksomheten.Vi søker 66% våken nattevakt til Lysneveien 61 avdeling 2.Stillingen går i en egen nattevaktturnus med arbeid hver 3. helg.Ordinære nattevaktskift er 10,5 og 12 timer.Vi ønsker at du, sammen med oss i botjenester, bidrar til at vi skal bli enda bedre til å gi et innholdsrikt og godt tilbud til våre brukere.Arbeidsoppgaverivareta tjenesteyting innen avdelingens fagområdeivareta beboerne i form av individuell veiledning, tilrettelegging og oppfølging av beboernes daglige gjøremål og aktiviteterdokumentasjon i GericaKvalifikasjonerfagarbeider eller hjelpepleier. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravethar evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til godt samarbeidhar god muntlig og skriftlig framferdPersonlige egenskaperliker fysisk aktiviteter positiv og har evne til struktur og ryddighethar stå på vilje og evne til fleksibilitethar evne til å stå i en til tider hektisk hverdagpersonlig egnethet vektleggesdu må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier: åpenhet, respekt, inkludering og trygghetLanguageNorskVi tilbyrfaglige utfordringergode utviklingsmuligheter/stipendordninggode pensjonsrettigheterevt. godtgjørelser (klesgodtgj.)Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)Lønn: Etter avtale/ I hht. Ski kommunes lønnsspennForventet intervju i uke: 41 og 42Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.For stillinger knyttet til tjenester til barn eller utviklingshemmede, kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4).Kun elektronisk søknad via lenke mottas.KontaktinformasjonAne Stalsberg, konstituert avdelingsleder avd. 2, (+47) 46820185ArbeidsstedLysneveien 61 1400 SkiSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Ski kommuneReferansenr.:4129726092 Stillingsprosent: 66% Søknadsfrist: 30.09.2019
30.09.2019 Ski

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Botjenester, Ski kommune