Personalia

Navn: Eline I. Rongevær
Alder: 19
Fag: Tømrerfag
Lærling hos: Veidekke Bygg Bergen

Tømrerlærling Eline skal ta fagbrev og etter endt læretid studere videre til å bli byggingeniør. Den praktiske erfaringen hun får som tømrer gir henne en stor fordel i senere studier. Se hvorfor hun mener flere jenter bør ta bygg- og anleggsteknikk på videregående.