Lavrans er lærling i fjell- og bergverksfaget, og i filmen over forteller han om hvordan det er å være lærling i Veidekke.