<  
>  

Norges Geologiske Undersøksel

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 200 ansatte fra 25 nasjoner, hvorav ca. 65 % er forskere. NGU har også eget offentlig fagbibliotek. Se www.ngu.no.

I løpet av våren 2020 vil det bli igangsatt en strategiprosess i NGU for å tilpasse organisasjonen og driften for fremtiden. I forkant av strategiprosessen skal det etableres en organisasjonsmodell hor det skal tilsettes avdelingsdirektører i tre geofaglige og en administrativ avdeling -- totalt fire stillinger. Alle direktørstillingene er faste lederstillinger i staten og rapporterer direkte til NGUs direktør.

Avdelingsdirektørene vil sammen med direktøren utgjøre organisasjonens overordnede strategiske og operative lederteam. Denne organiseringen har som ambisjon å gi kjernevirksomheten større tyngde i diskusjoner og beslutninger i de overordnede beslutningsorganer. Dette vil også gi et jevnere fordelt ledelsesspenn i de respektive avdelingene med rundt 50 personer i hver avdeling. Det er ikke endelig besluttet hvilke fagfelt som vil ligge under den enkelte geofaglige avdeling, og de nye avdelingsdirektørene vil være med på å definere disse.

Fakta
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Sjekk din match
Legg i jobbønsker
Legg til
Få varslinger
Følg
Del din profil
Del
Logg inn og se din match
0%

Ledige stillinger hos Norges Geologiske Undersøksel

Ingen stillingsannonser publisert
Abonner på stillinger for å bli informert dersom nye stillinger publiseres hos oss.
Abonner på stillinger
Fakta & ressurser
Nettsider, Sosiale medier, Kontaktpersoner, Adresse m.m.

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
189 Graduate- og Traineeprogrammer
For nyutdannede og young professionals
Se alle programmer 

Fakta om Norges Geologiske Undersøksel

Ingen fakta registrert

Adresse og karthenvisning

Leiv erikssons vei 39,7040 Trondheim