Gjemnes kommune Helse og omsorg

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre sentralt plassert midt mellom byene Kristiansund og Molde i Møre og Romsdal fylke. Gjemnes har ca 2600 innbyggere og et areal på ca 381 km2. Kommunesenteret ligger i tettstedet Batnfjordsøra.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gjemnes kommune Helse og omsorg

Org.nr.:964 981 426 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig fastlegehjemmelGjemnes kommune har 2540 innbyggere og ligger sentralt plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til hver av byene Kristiansund og Molde.Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse.Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakt lokaler i sykehuset i Kristiansund. Kommunen har også et interkommunalt øyeblikkelighjelptilbud som også er lokalisert i Kristiansund.Legehjemmelen innehar 8% kommunale oppgaver rettet mot helsestasjon.Kommunen drifter legekontoret mot at kommunen mottar basistilskuddet.Stillingen har en listelengde på 900 personer.Stillingen er ledig fra 01. september 2020 .Krav til kompetanseNorsk autorisasjon som lege.Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1.Søker må kunne beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.Gode datakunnskaper.Spesialist i allmennmedisin. Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet.Søker må kunne fremlegge politiattest.ArbeidsoppgaverFastlegeansvar for egne listepasienter.Deltagelse i kommunens legevaktsordning.Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak.Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.Personlige egenskaperMøte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte.Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet.Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester.Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges.Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med kommunelege Nils Magne Sæterbø på telefon 957 48 857 eller avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive 957 48 857 Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Ragnhild Kleive, Tlf: +47 71 29 11 64, Epost: ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no
26.11.2019 Gjemnes

Rekrutteringskalender

  • NOV 26
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Gjemnes kommune Helse og omsorg