<  
>  

Familiens hus, Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres er et samarbeid bestående av 4 av 6 valdreskommuner hvor Nord-Aurdal er vertskommune. Tjenesten er organisert i Familiens hus som i tillegg til barneverntjeneste består av psykisk helsearbeid, helsesykepleiertjeneste og kommunepsykolog. Tjenesten er lokalisert på Fagernes. Interkommunal barneverntjeneste i Valdres er organisert med barnevernleder, merkantil og to team, henholdsvis team undersøkelse/tiltak og team omsorg. Teamene ledes av to teamledere. Tjenesten består av totalt 16 medarbeidere.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Familiens hus, Nord-Aurdal kommune