<  
>  

Utvikling, Helse Vest IKT

Helse Vest IKT AS ble etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eid av det regionale helseforetaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tjenester til helseforetakene i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjoner. Helse Vest IKT har i dag rundt 560 medarbeidere fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Helse Vest IKT deltar aktivt i nasjonalt arbeid innenfor IKT i helsesektoren. Helse Vest IKT skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Utvikling, Helse Vest IKT