<  
>  

Bremnes Seashore AS

Merkevarer / Konsumentprodukter, Øvrig

Bremnes Seashore AS er ein av Noregs leiande leverandørar av oppdrettslaks. Med lang erfaring, høg kunnskap om oppdrett og nytenking i alle ledd i prosessen, har me utvikla kvalitetsprodukt som er etterspurde over heile verda.

Forsking og utvikling har gjeve oss dei beste resultata og våre eigne, patenterte produksjonsprosessar. Med ny teknologi produserer me lakseprodukt med jamnare og høgare kvalitet enn konkurrentane, og me har etablert SALMA som Noregs første merkevare for fersk fisk.

Bremnes Seashore har i dag hand om heile produksjonskjeda for laks, og me er ei av dei største privateigde oppdrettsverksemdene for laks i Noreg. Selskapet har oppdrettsanlegg i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland, fordelt på 23 lokalitetar i 9 ulike kommunar. Me har i tillegg tre anlegg for produksjon av settefisk.

Hovudkontoret vårt ligg i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Her har me halde til sidan starten i 1937, og her har me administrasjon, teknisk avdeling, og ikkje minst, vårt topp moderne anlegg for pakking og foredling av laks.

Vekst og aktivitet på ei rekkje ulike stader rundt på Vestlandet har gjort det viktig for selskapet å ha gode relasjonar og open dialog med dei ulike kommunane og lokalsamfunna der me har aktivitet. Bremnes Seashore har også vore ein aktiv støttespelar i samband med ungdomsarbeid, kultur og idrett i mange lokalsamfunn.

Med over 300 tilsette fordelt på rundt 30 stader og lokalitetar, og eit snitt på 160 tonn lakseprodukt som skal transporterast ut i verda kvar einaste dag, er me også opptekne av å bidra til gode kommunikasjonsvegar for nærområdet vårt. Me arbeider aktivt for å betra vegstandarden på Bømlo, og har bidrege med finansiering i fleire lokale vegprosjekt.

Fakta om Bremnes Seashore AS
,,
Her kan du lese om jobbmuligheter og ledige stillinger
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bli kjent med Bremnes Seashore AS
Bli kjent med Bremnes Seashore AS
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ansatte forteller
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Møtt lederne
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bilder
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Filmer

Adresse

Øklandsvegen 90
5430 Bremnes