<  
>  

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er <<nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet>>.

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Ingen filmer lagt til
Ingen filmer lagt til
Ingen filmer lagt til

Ledige stillinger hos Psykisk helse og rus, Ålesund kommune

Verksemd psykisk helse og rus lyser ut ei stilling som psykolog/ psykologspesialist. Som psykolog/ psykologspesialist er du ein del av
06.10.2023 Ålesund
Verksemd Psykisk  helse og rus gir tenester til personar som har ller er i ferd med å utvikle psykisk lidingar,
15.10.2023 Ålesund

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Psykisk helse og rus, Ålesund kommune