Syv av 10 ledere i nærings- og eiendomsbransjen ønsker, ifølge ny undersøkelse, aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer i deres virksomheter, og et nytt svenskt studie konkluderer med hvordan aktivitetsbasert kontorlokaler best innredes.

Ifølge CBREs, undersøkelse har aktivitetsbasert arbeidsplasser vokst som en stadig mer populær trend, som raskt øker og sprer seg på arbeidsplasser verden over.Activity-based workplace design (ABW) utvikler stadig nye spennende former for fleksible samarbeidsmiljøer, som visstnok kan øke kreativitet, produktivitet og kostnadseffektivitet på en enkel arbeidsplass, konkluderer rapporten.Optimalisering og oppussing av arbeidsrom ligger høyt på agendaen for flere selskaper, og totalt 8 av 10 selskaper re-vurderte derfor deres arbeidsområder i fjor, ifølge CBRE.Den aktivitetsbaserte utviklingen de siste årene er så merkbar, at det kan anses som flere tiår med motreaksjon mot bedriftens store åpne kontormiljøer, som har møtt mye kritikk mot deres forstyrrende støynivåer og atmosfære.

Revolusjonerende effekt

Grunntanken bak ABW er å gi medarbeidere mulighet for å bevege seg hensiktsmessig mellom forskjellige arbeidssoner, innrettet og skreddersydd til bestemte arbeidsoppgaver og aktiviteter.Ansatte bør kunne velge mellom ulike arbeidsstasjoner, avhengig av bestemte arbeidsoppgaver. For eksempel plasser for oppgaver som krever ro og konsentrasjon, eller kreativt utformede samarbeidsområder som appellerer til ideutvikling og så videre. 

 Interiøreksperter understreker viktigheten av at design og layout av de enkelte arbeidsstasjonene faktisk oppmuntrer til arbeid, og det tillater ansatte å sirkulere i samsvar med deres relevante oppgaver.Derfor bør innretning av arbeidssoner av  design og kvalitet matche de øvrige, slik at ansatte ikke faller for å holde seg i én sone lenger enn nødvendig. I tillegg må både infrastruktur og teknologi være på plass slik at ansatte enkelt kan flytte fra sone til sone, og opprettholde samme kvalitet i arbeidet.Når aktivitetsbasert arbeid er vellykket, viser studier at det kan ha revolusjonerende innvirkning på produktivitet, arbeidskvalitet, moral, og samarbeid.

LES OGSÅ: Jobbsøking: Dette kan irritere arbeidsgiver

De konkrete behov

“En av de grunnleggende forutsetningene for å lykkes med sitt aktivitetsbaserte kontormiljø, er at virksomheten virkelig er klar til måten å arbeide på. Slik er det ikke alltid,” sier Henrik Axell, concept manager for Kinnarps Next Office. “Kunsten er å unngå å låse seg fast på ferdige konsepter og løsninger. Det perfekte kontormiljøet skaper man ene og alene ved å ta direkte utgangspunkt i sine medarbeidere sine konkrete behov”. 

Next Office er det aktivitetsbaserte interiørdesignkonseptet til den internasjonale kontormøbelgiganten Kinnarps. Det er basert på en 5-steps analyse av bedriftens nåværende fysiske område, ledelse, organisasjon, samt det digital miljøet. «Løsningen er definitivt ikke å presse ditt firma og dine ansatte inn i et ferdig konsept, men å gjøre målinger av bedriften´s forskjellige måter å jobbe på og de individuelle behov», understreker Henrik Axell. 

LES OGSÅ: Mer utsatt for depresjon ved mobbing på arbeidsplassen


Lett å skifte

En ny svensk undersøkelse har detaljert analysert 239 kontoransatte´s arbeidsmønstre i fire aktivitetsbaserte kontorer i Stockholm - hvor lenge de oppholdt seg på en arbeidsstasjon, når de skiftet til en ny, deres tilfredshet og mye mer.Hovedkonklusjonen var at jo oftere en medarbeider skifter arbeidsstasjon eller zone, desto mer effektivt arbeider den ansatte. Budskapet til bedrifter som planlegger å innrette aktivitetsbaserte arbiedsmiljøer: gjør det enkelt og lettest mulig å skifte arbeidsstasjon/zone for dine medarbeidere, og minimer tiden de skal bruke på å lete etter en ledig stasjon/zone - ellers risikerer det å gå utover deres produktivitet. 

Kontorlokaler Oslo

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger