Julie er Skan-kontrolls egen «kjendis» etter sin opptreden i tv- serien «Vekterne», og det var der hun uttalte at virkelig elsket jobben sin. I Skan-kontroll har hun hatt ulike arbeidsoppgaver, og har blant annet vært både stasjonærvekter og objektleder. Nå jobber Julie både i vaktsentralen og som områdevekter, noe hun ser på som en fordel fordi hun får utfordringer på ulike plan.

Det Julie liker aller best med jobben sin er å møte mange ulike mennesker, både kunder og kollegaer. Da Julie begynte som vekter var det for å se hva arbeidsoppgavene gikk ut på, hovedsaklig fordi hun vurderte å søke Politihøgskolen etterhvert. Men Julie har trivdes veldig godt og er fremdeles i Skan-kontroll 2,5 år senere. Hun påpeker at det er et veldig godt arbeidsmiljø både inne på kontoret og ute i felten, og hun syns det er fint å kunne skape gode relasjoner til ulike folk man opplever mye sammen med.